Đồ án Thiết kế công tắc tơ điện xoay chiều 3 pha

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: PHÂN TÍCH CHỌN PHƯƠNG ÁN-CHỌN KẾT CẤU 4

A. KHÁI NIỆM CHUNG 4

I. KHÁI NIỆM VỀ CÔNG TẮC TƠ 4

II. PHÂN LOẠI 4

III. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TẮC TƠ 4

IV. CẤU TẠO CỦA CÔNG TẮC TƠ 5

V. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 5

B. PHÂN TÍCH CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 5

I. MẠCH TỪ 6

II. TIẾP ĐIỂM 6

III. HỒ QUANG ĐIỆN 7

IV. NAM CHÂM ĐIỆN 8

C. CHỌN KHOẢNG CÁCH CÁCH ĐIỆN 9

PHẦN II: THIẾT KẾ TÍNH TOÁN MẠCH VÒNG DẪN ĐIỆN 11

A. MẠCH VÒNG DẪN ĐIỆN CHÍNH 11

I. THANH DẪN 12

I.1 TÍNH TOÁN THANH DẪN ĐỘNG 12

1.Chọn vật liệu thanh dẫn 12

2.Tính toán thanh dẫn làm việc ở chế độ dài hạn 13

3.Kiểm nghiệm lại thanh dẫn 14

I.2 TÍNH TOÁN THANH DẪN TĨNH 17

II. VÍT ĐẦU NỐI 17

II.1 YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐẦU NỐI 17

II.2 CHỌN DẠNG KẾT CẤU ĐẦU NỐI 18

II.3 TÍNH TOÁN ĐẦU NỐI 18

III. TIẾP ĐIỂM 19

III.1 YÊU CẦU CỦA TIẾP ĐIỂM 19

III.2 CHỌN KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU LÀM TIẾP ĐIỂM 20

III.3 TÍNH TOÁN TIẾP ĐIỂM 20

1. Chọn kích thước cơ bản 20

2. Lực ép tiếp điểm tại chỗ tiếp xúc 21

3. Tính điện trở tiếp xúc 23

4. Tính điện áp rơi trên điện trở tiếp xúc 24

5. Tính nhiệt độ tiếp điểm 24

6. Tính điện trở tiếp xúc 25

7. Dòng điện hàn dính tiếp điểm 25

IV. ĐỘ MỞ ĐỘ LÚN TIẾP ĐIỂM 27

1. Độ mở 27

2. Độ lún 28

V. ĐỘ RUNG TIẾP ĐIỂM 28

1. Xác định trị số biên độ rung 28

2. Xác định thời gian rung tiếp điểm 29

VI. SỰ ĂN MÒN TIẾP ĐIỂM 30

1. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự ăn mòn tiếp điểm 30

2. Tính toán độ mòn của tiếp điểm 30

B. MẠCH VÒNG DẪN ĐIỆN PHỤ 31

I. THANH DẪN 31

I.1 THANH DẪN ĐỘNG 32

1. Chọn vật liệu thanh dẫn 32

2. Tính toán thanh dẫn làm việc ở chế độ dài hạn 32

3. Tính toán kiểm nghiệm lại thanh dẫn 33

I.2 TÍNH TOÁN THANH DẪN TĨNH 35

II. TÍNH ĐẦU NỐI 36

1 Chọn dạng mối nối 36

2. Tính toán vít đầu nối 36

III. TÍNH TOÁN TIẾP ĐIỂM 37

III.1 CHỌN DẠNG KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU LÀM TIẾP ĐIỂM. 37

III.2 TÍNH TOÁN TIẾP ĐIỂM 37

1. Chọn kích thước cơ bản 37

2. Tính lực ép tiếp điểm tại chỗ tiếp xúc 38

3. Tính điện trở tiếp xúc 39

4. Tính điện áp rơi trên điện trở tiếp xúc 40

5. Tính nhiệt độ tiếp điểm 40

6. Tính nhiệt độ tiếp xúc 41

7. Dòng điện hàn dính 42

III. ĐỘ MỞ- ĐỘ LÚN TIẾP ĐIỂM 43

IV. ĐỘ RUNG CỦA TIẾP ĐIỂM 44

1. Xác định trị số biên độ rung 44

2. Thời gian rung tiếp điểm 45

VI. SỰ ĂN MÒN CỦA TIẾP ĐIỂM 45

PHẦN III: TÍNH VÀ DỰNG ĐẶC TÍNH CƠ 47

A. TÍNH TOÁN CƠ CẤU 47

I. SƠ ĐỒ ĐỘNG 47

II. LÒ XO TIẾP ĐIỂM CHÍNH 48

1. Chọn kiểu và vật liệu làm lò xo 48

2. Lực lò xo của tiếp điểm chính 49

3. Tính toán đường kính dây quấn lò xo 49

4. Tính số vòng lò xo tiếp điểm chính 50

5. Tính chiều dài tự do của lò xo 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY