Đồ án Thiết kế cống lộ thiên phục vụ tiêu cho diện tích 30000ha và có loại xe 8 - 10 tấn đi qua

1-Mục đích và trường hợp tính toán :a-Mục đích: Kiểm ta ổn định của cống về trượt lật, đẩy nổi. Trong đồ án này chỉ giới hạn tính toán trong việc kiểm tra ổn định trượt.b- Trường hợp tính toán: Chỉ tính toán với trường hợp là khi chênh lệch mực nước thượng hạ lưu cống lớn nhất. Cống được chia thành 2 mảng bởi 1 khe lún và vì 2 mảng đối xứng, có kết cấu giống nhau vì vậy ta tính ổn định trượt cho 1 mảng.2-Tính toán a- xác định các lực lún tác dụng lên mảng tính toán:Các lực đứng: Bao gồm trọng lượng cầu giao thông, cầu công tác, cầu thả giữa hai chân khay(trong phạm vi khối trượt) và các lực đẩy ngược (thấm v à thuỷ tĩnh )Các lực ngang: áp lực thượng, hạ lưu áp lực đất chủ động, ở chân khay thượng lưu (Ectl), áp lực đất bị động ở chân khay hạ lưu (Ebhl)

1-Mục đích và trường hợp tính toán :

a-Mục đích:

Kiểm ta ổn định của cống về trượt lật, đẩy nổi. Trong đồ án này chỉ giới hạn tính toán trong việc kiểm tra ổn định trượt.

b- Trường hợp tính toán:

Chỉ tính toán với trường hợp là khi chênh lệch mực nước thượng hạ lưu cống lớn nhất.

Cống được chia thành 2 mảng bởi 1 khe lún và vì 2 mảng đối xứng, có kết cấu giống nhau vì vậy ta tính ổn định trượt cho 1 mảng.

2-Tính toán

a- xác định các lực lún tác dụng lên mảng tính toán:

Các lực đứng: Bao gồm trọng lượng cầu giao thông, cầu công tác, cầu thả giữa hai chân khay(trong phạm vi khối trượt) và các lực đẩy ngược (thấm v à thuỷ tĩnh )

Các lực ngang: áp lực thượng, hạ lưu áp lực đất chủ động, ở chân khay thượng lưu (Ectl), áp lực đất bị động ở chân khay hạ lưu (Ebhl)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY