Đồ án Thiết kế cống lộ thiên cho diện tích tiêu 30000 ha

D.TÍNH TOÁN THẤM DƯỚI ĐÁY CỐNG :I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG :1. Mục đích: Xác định lưu lượng thấm q, lực thấm đẩy ngược lên đáy cống Wt và građien thấm J. Ở đây, do đặc điểm cống, chỉ yêu cầu tính Wt và J.2. Trường hợp tính toán: Khi chênh lệch mực nước thượng hạ lưu rất lớn (H = 6,25m).3. Phương pháp tính thấm: Có nhiều phương pháp tính thấm nhưng ở đây trình bày phương pháp tính thấm bằng đồ giải vẽ lưới thấm bằng tay.

D.TÍNH TOÁN THẤM DƯỚI ĐÁY CỐNG :

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG :

1. Mục đích:

Xác định lưu lượng thấm q, lực thấm đẩy ngược lên đáy cống Wt và građien thấm J. Ở đây, do đặc điểm cống, chỉ yêu cầu tính Wt và J.

2. Trường hợp tính toán:

Khi chênh lệch mực nước thượng hạ lưu rất lớn (H = 6,25m).

3. Phương pháp tính thấm:

Có nhiều phương pháp tính thấm nhưng ở đây trình bày phương pháp tính thấm bằng đồ giải vẽ lưới thấm bằng tay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY