Đồ án Thiết kế Chung cư Thuận Việt

MỤC LỤCTrangPHẦN I : KIẾN TRÚC I. Sự cần thiết đầu tư 6II. Sơ lược về công trình 6PHẦN II : TÍNH TOÁN KẾT CẤU CHƯƠNG1: TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ 11I. Cấu tạo cầu thang 11II. Sơ đồ tính bản thang 11III. Tải trọng tác động . 12IV. Tính toán cốt thép bản thang . 14V. Tính dầm chiếu nghỉ . 17CHƯƠNG 2: TÍNH HỒ NƯỚC NGẦM I. Cấu tạo hồ nước 19II. Tính toán bản nắp 20III. Tính toán dầm nắp . 23IV. Tính toán bản thành 28V. Tính toán bản đáy . 30VI. Tính toán dầm đáy . 33VII. Tính toán cột hồ nước 39CHƯƠNG 3 : TÍNH SÀN TẦNG 6 I. Mặt bằng bố trí dầm sàn. 41II. Phân loại ô sàn . 41III. Xác định tải trọng1. Chọn bề dày sàn . 422. Tĩnh tải 433. Hoạt tải 454. Tải trọng tường qui đổi . 465. Tải trong tác dụng lên tường . 47IV. Tính toán nội lực ô sàn . 471. Bản dầm . 472. Bản kê . 49V. Tính toán và bố trí thép 1. Bản dầm . 512. Bản kê . 52CHƯƠNG 3 : GIẢI NỘI LỰC KHUNG TÍNH TOÁN CỐT THÉP KHUNG TRỤC 2 I. Hệ chụi lực chính công trình 54II. Tải trọng tác dụng lên công trình . 561. Tĩnh tải . 562. Hoạt tải . 57III. Tính toán nội lực 1. Các trường hợp tải trọng 602. Phân tích và giải khung . 60IV. Tính toán cột thép1.Tính toán thép cột . 622. Tính toán thép dầm 83V. Bố trí thép đai cột . 92PHẦN III : NỀN MÓNG CHƯƠNG I : TÍNH TOÁN CỌC ÉP . 94I. Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng 94II. Thiết kế móng cọc 2A 1. Tải trọng truyền xuống móng . 942. Xác định đướng kính cọc, chiều sâu mũi cọc và đài cọc 953. Sức chịu tải của đất nền . 964. Số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc 995. Kiểm tra tải trọng tác dụng tác dụng lên từng cọc . 1016. Xác định độ lún 1037. Tính toán cọc chịu tải trọng ngang 1058. Tính toán cốt thép đài cọc 107II. Thiết kế móng cọc 2B 1091. Tải trọng truyền xuống móng . 1112. Xác định đướng kính cọc, chiều sâu mũi cọc và đài cọc 1133. Sức chịu tải của đất nền . 1154. Số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc . 117 5. Kiểm tra tải trọng tác dụng tác dụng lên từng cọc . 1196. Xác định độ lún 1217. Tính toán cốt thép đài cọc 126CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒII. Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng 130II. Thiết kế móng 2A . 1311. Tải trọng truyền xuống móng 1312. Xác định đướng kính cọc, chiều sâu mũi cọc và đài cọc . 1313. Sức chịu tải của đất nền . 1324. Số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc 1385. Kiểm tra tải trọng tác dụng tác dụng lên từng cọc 1386. Xác định độ lún 1397. Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc theo vật liệu . 1438. Tính toán cốt thép đài cọc 143III. Thiết kế móng 2B 1. Tải trọng truyền xuống móng . 1462. Xác định đướng kính cọc, chiều sâu mũi cọc và đài cọc 1463. Sức chịu tải của đất nền . 1474. Số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc . 1535. Kiểm tra tải trọng tác dụng tác dụng lên từng cọc . 1536. Xác định độ lún 1547. Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc theo vật liệu . 1598. Tính toán cốt thép đài cọc 161IV. So sánh và lựa chọn phương án móng . 162

MỤC LỤC

Trang

PHẦN I : KIẾN TRÚC

I. Sự cần thiết đầu tư 6

II. Sơ lược về công trình 6

PHẦN II : TÍNH TOÁN KẾT CẤU

CHƯƠNG1: TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ 11

I. Cấu tạo cầu thang 11

II. Sơ đồ tính bản thang 11

III. Tải trọng tác động . 12

IV. Tính toán cốt thép bản thang . 14

V. Tính dầm chiếu nghỉ . 17

CHƯƠNG 2: TÍNH HỒ NƯỚC NGẦM

I. Cấu tạo hồ nước 19

II. Tính toán bản nắp 20

III. Tính toán dầm nắp . 23

IV. Tính toán bản thành 28

V. Tính toán bản đáy . 30

VI. Tính toán dầm đáy . 33

VII. Tính toán cột hồ nước 39

CHƯƠNG 3 : TÍNH SÀN TẦNG 6

I. Mặt bằng bố trí dầm sàn. 41

II. Phân loại ô sàn . 41

III. Xác định tải trọng

1. Chọn bề dày sàn . 42

2. Tĩnh tải 43

3. Hoạt tải 45

4. Tải trọng tường qui đổi . 46

5. Tải trong tác dụng lên tường . 47

IV. Tính toán nội lực ô sàn . 47

1. Bản dầm . 47

2. Bản kê . 49

V. Tính toán và bố trí thép

1. Bản dầm . 51

2. Bản kê . 52

CHƯƠNG 3 : GIẢI NỘI LỰC KHUNG

TÍNH TOÁN CỐT THÉP KHUNG TRỤC 2

I. Hệ chụi lực chính công trình 54

II. Tải trọng tác dụng lên công trình . 56

1. Tĩnh tải . 56

2. Hoạt tải . 57

III. Tính toán nội lực

1. Các trường hợp tải trọng 60

2. Phân tích và giải khung . 60

IV. Tính toán cột thép

1.Tính toán thép cột . 62

2. Tính toán thép dầm 83

V. Bố trí thép đai cột . 92

PHẦN III : NỀN MÓNG

CHƯƠNG I : TÍNH TOÁN CỌC ÉP . 94

I. Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng 94

II. Thiết kế móng cọc 2A

1. Tải trọng truyền xuống móng . 94

2. Xác định đướng kính cọc, chiều sâu mũi cọc và đài cọc 95

3. Sức chịu tải của đất nền . 96

4. Số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc 99

5. Kiểm tra tải trọng tác dụng tác dụng lên từng cọc . 101

6. Xác định độ lún 103

7. Tính toán cọc chịu tải trọng ngang 105

8. Tính toán cốt thép đài cọc 107

II. Thiết kế móng cọc 2B 109

1. Tải trọng truyền xuống móng . 111

2. Xác định đướng kính cọc, chiều sâu mũi cọc và đài cọc 113

3. Sức chịu tải của đất nền . 115

4. Số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc . 117 5. Kiểm tra tải trọng tác dụng tác dụng lên từng cọc . 119

6. Xác định độ lún 121

7. Tính toán cốt thép đài cọc 126

CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI

I. Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng 130

II. Thiết kế móng 2A . 131

1. Tải trọng truyền xuống móng 131

2. Xác định đướng kính cọc, chiều sâu mũi cọc và đài cọc . 131

3. Sức chịu tải của đất nền . 132

4. Số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc 138

5. Kiểm tra tải trọng tác dụng tác dụng lên từng cọc 138

6. Xác định độ lún 139

7. Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc theo vật liệu . 143

8. Tính toán cốt thép đài cọc 143

III. Thiết kế móng 2B

1. Tải trọng truyền xuống móng . 146

2. Xác định đướng kính cọc, chiều sâu mũi cọc và đài cọc 146

3. Sức chịu tải của đất nền . 147

4. Số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc . 153

5. Kiểm tra tải trọng tác dụng tác dụng lên từng cọc . 153

6. Xác định độ lún 154

7. Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc theo vật liệu . 159

8. Tính toán cốt thép đài cọc 161

IV. So sánh và lựa chọn phương án móng . 162

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY