Đồ án Thiết kế chung cư Thanh An

MỤC LỤCTRANGPHẦN MỘT: KIẾN TRÚC  I.1. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 2 I.2. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNH 2 I.3. GIẢI PHÁP MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG 2 I.4. GIẢI PHÁP ĐI LẠI 2 I.4.1. Giao thông đứng 2 I.4.2. Giao thông ngang 3 I.5. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU-KHÍ TƯỢNG-THỦY VĂN 3 I.6. CÁC GIẢ PHÁP KỸ THUẬT 3 I.6.1. Điện 3 I.6.2. Hệ thống cung cấp nước 4 I.6.3. Hệ thống phòng thoát nước 4 I.6.4. Hệ thông gió và chiếu sáng 4 I.6.5. Hệ thông thoát rác 4 I.7. AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 4 PHẦN HAI: KẾT CẤU CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 5 1.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NHÀ CAO TẦNG 6 1.2. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 6 1.2.1. Hệ khung chịu lực 7 1.2.2. Hệ tường chịu lực 7 1.2.3. Hệ khung - tường chịu lực 8 1.3. SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 8 CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 10 2.1. SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ HỆ DẦM TRỰC GIAO 11 2.2. LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC BỘ PHẬN SÀN 11 2.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BẢN SÀN 14 2.4. TÍNH TOÁN CÁC Ô BẢN 16 2.5. TÍNH TOÁN BIẾN DẠNG (ĐỘ VÕNG) CỦA SÀN 21 CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH 27 3.1. KHÁI NIỆM 28 3.2. CÁC KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC 28 3.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 30 3.3.1. Đối với bản xiên 30 3.3.2. Đối với bản chiếu nghỉ 31 TRANG 3.4. TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN CẦU THANG 32 3.4.1. Tính bản thang 32 3.4.2. Tính bản chiếu nghỉ 34 3.4.3. Tính dầm chiếu nghỉ 35 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 38 4.1. CÔNG NĂNG VÀ KÍCH THƯỚC HỒ NƯỚC MÁI 39 4.2. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC CÁC BỘ PHẬN HỒ NƯỚC MÁI 41 4.3. TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN CỦA HỒ NƯỚC MÁI 42 4.3.1. Bản nắp 42 4.3.2. Bản thành 44 4.3.3. Bản đáy 48 4.3.4.Tính toán dầm nắp 51 4.3.5. Tính toán dầm đáy 56 4.3.6. Cột hồ nước 61 CHƯƠNG 5: TÍNH GIÓ ĐỘNG 62 5.1. TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG CÔNG TRÌNH 63 5.2. TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN GIÓ ĐỘNG 63 5.3. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC DẦM, CỘT, VÁCH CỨNG 635.4. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỂ TÍNH CHU KỲ, TẦN SỐ DAO ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH 65 5.4.1. Tĩnh tải 65 5.4.2. Hoạt tải 655.5. CÁC BƯỚC XÁC ĐỊNH CHU KỲ VÀ TẦN SỐ RIÊNG CỦA KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM TÍNH KẾT CẤU ETABS 9.1 65 5.5.1. Khai báo đặc trưng vật liệu 65 5.5.2. Khai báo sàn 66 5.5.3. Khai báo vách cứng 66 5.5.4. Khai báo tiết diện dầm và cột 67 5.5.5. Mô hình tổng thể trong ETABS 68 5.5.6. Khai báo tải trọng 69 5.5.7. Khai báo nguồn khối lượng 70 5.5.8. Tính toán dao động 70 5.5.9. Kiểm tra chu kì dao động riêng 715.6. TÍNH TẢI TRỌNG GIÓ TÁC ĐỘNG VÀO CÔNG TRÌNH 72 5.6.1. Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió 72 5.6.2. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động của tải trọng gió 74 5.6.3. Tải trọng gió toàn phần tác dụng vào công trình 84 5.7. KIỂM TRA ĐỘ CỨNG 85 5.7.1. Kiểm tra ổn định chống lật 85 5.7. Kiểm tra chuyển vị 85TRANGCHƯƠNG 6: TÍNH KHUNG KHÔNG GIAN 87 6.1. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỆ CHỊU LỰC CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH 88 6.1.1. Chọn sơ bộ kích thước dầm 88 6.1.2. Chọn sơ bộ kích thước cột 89 6.2. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH 89 6.2.1. Tải trọng đứng 89 6.2.2. Tải trọng ngang 89 6.3. TÍNH TOÁN NỘI LỰC 90 6.3.1. Các trường hợp tải tác dụng lên công trình 90 6.3.2.Tính toán nội lực 90 6.4. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC CHO KHUNG TRỤC 2 91 6.4.1. Chọn cặp nội lực để tính toán 91 6.4.2. Tính toán cốt thép cột 93 6.4.3. Ví dụ tính toán điển hình 94 6.4.4. Kết quả tính toán 95 6.4.5. Kiểm tra khả năng chịu lực của cột chịu nén lệch tâm theo mỗi phương 100 6.4.6. Kiểm tra khả năng chịu lực của cột chịu nén lệch tâm xiên 102 6.4.7. Bố trí cốt đai 109 6.5. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM KHUNG TRỤC 2 109 6.5.1. Chọn cặp nội lực tính cốt thép 109 6.5.2. Tính toán cốt thép dọc cho dầm 109 6.5.3. Tính toán cốt thép đai cho dầm 114 6.5.4. Tính toán cốt thép treo cho dầm 116 CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG 119 7.1. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ VÁCH CỨNG TRÊN MẶT BẰNG 120 7.2. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CÁC KÍCH THƯỚC VÁCH CỨNG 120 7.3. SƠ ĐỒ LÀM VIỆC CỦA VÁCH CỨNG 121 7.3.1. Đối với vách cứng đặc 121 7.3.2. Đối với vách cứng có lỗ cửa 121 7.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 122 7.4.1. Tải trọng tác dụng 122 7.4.2. Phương pháp xác định nội lực cho vách cứng 123 7.5. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG 127 7.5.1. Tính toán cốt thép dọc vách cứng theo TTGH 128 7.5.2. Tính toán cốt thép dọc vách cứng theo phương pháp phân bố ứng suất đàn hồi 131 7.5.3. Kiểm tra khả năng chịu lực của vách 135 7.5.4. Tính cốt ngang vách cứng 141  TRANGCHƯƠNG 8: SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 144 8.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT 145 8.1.1. Sơ đồ vị trí hố khoan 145 8.1.2. Điều kiện địa chất công trình 146 8.2. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 149 CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 150 9.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 151 9.1.1. Thi công 151 9.1.2. Ưu điểm 151 9.1.3. Nhược điểm 151 9.2. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ĐÀI ĐƠN (MÓNG 2C) 152 9.2.1. Tải trọng tác dụng lên móng 152 9.2.2. Chọn loại vật liệu kích thước cọc và chiều sâu chôn móng 152 9.2.3. Xác định sức chịu tải của cọc 152 a) Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 152 b) Sức chịu tải của cọc theo các đặc trưng đất nền 153 9.2.4. Xác định số lượng cọc và kích thước đài cọc 158 9.2.5. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên từng cọc trong nhóm 159 9.2.6. Tính lún cho móng cọc đài đơn 160 9.2.7. Tính toán móng cọc chịu lực ngang và mômen 164 9.2.8. Tính cốt thép cho cọc 170 9.2.9. Tính toán đài cọc 1709.3. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ĐÀI BÈ CHO KHU VỰC VÁCH CỨNG 174 9.3.1. Tải trọng truyền xuống móng 174 9.3.2. Chọn loại vật liệu kích thước cọc và chiều sâu chôn móng 174 9.3.3. Xác định sức chịu tải của cọc 174 a) Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 174 b) Sức chịu tải của cọc theo các đặc trưng đất nền 175 9.3.4. Xác định số lượng cọc và kích thước đài cọc 180 9.3.5. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên từng cọc trong nhóm 181 9.3.6. Tính lún cho móng cọc đài bè 182 9.3.7. Tính toán móng cọc chịu lực ngang và mômen 186 9.3.8. Tính cốt thép cho cọc 192 9.3.9. Tính toán đài cọc 193 9.4. KIỂM TRA SỰ LÚN LỆCH TƯƠNG ĐỐI GIỮA CÁC MÓNG 198

MỤC LỤC

TRANG

PHẦN MỘT: KIẾN TRÚC

I.1. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 2

I.2. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNH 2

I.3. GIẢI PHÁP MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG 2

I.4. GIẢI PHÁP ĐI LẠI 2

I.4.1. Giao thông đứng 2

I.4.2. Giao thông ngang 3

I.5. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU-KHÍ TƯỢNG-THỦY VĂN 3

I.6. CÁC GIẢ PHÁP KỸ THUẬT 3

I.6.1. Điện 3

I.6.2. Hệ thống cung cấp nước 4

I.6.3. Hệ thống phòng thoát nước 4

I.6.4. Hệ thông gió và chiếu sáng 4

I.6.5. Hệ thông thoát rác 4

I.7. AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 4

PHẦN HAI: KẾT CẤU

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 5

1.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NHÀ CAO TẦNG 6

1.2. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 6

1.2.1. Hệ khung chịu lực 7

1.2.2. Hệ tường chịu lực 7

1.2.3. Hệ khung - tường chịu lực 8

1.3. SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU 8

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 10

2.1. SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ HỆ DẦM TRỰC GIAO 11

2.2. LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC BỘ PHẬN SÀN 11

2.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BẢN SÀN 14

2.4. TÍNH TOÁN CÁC Ô BẢN 16

2.5. TÍNH TOÁN BIẾN DẠNG (ĐỘ VÕNG) CỦA SÀN 21

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH 27

3.1. KHÁI NIỆM 28

3.2. CÁC KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC 28

3.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG 30

3.3.1. Đối với bản xiên 30

3.3.2. Đối với bản chiếu nghỉ 31

TRANG

3.4. TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN CẦU THANG 32

3.4.1. Tính bản thang 32

3.4.2. Tính bản chiếu nghỉ 34

3.4.3. Tính dầm chiếu nghỉ 35

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 38

4.1. CÔNG NĂNG VÀ KÍCH THƯỚC HỒ NƯỚC MÁI 39

4.2. SƠ BỘ CHỌN KÍCH THƯỚC CÁC BỘ PHẬN HỒ NƯỚC MÁI 41

4.3. TÍNH TOÁN CÁC CẤU KIỆN CỦA HỒ NƯỚC MÁI 42

4.3.1. Bản nắp 42

4.3.2. Bản thành 44

4.3.3. Bản đáy 48

4.3.4.Tính toán dầm nắp 51

4.3.5. Tính toán dầm đáy 56

4.3.6. Cột hồ nước 61

CHƯƠNG 5: TÍNH GIÓ ĐỘNG 62

5.1. TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG CÔNG TRÌNH 63

5.2. TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN GIÓ ĐỘNG 63

5.3. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC DẦM, CỘT, VÁCH CỨNG 63

5.4. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG ĐỂ TÍNH CHU KỲ, TẦN SỐ DAO ĐỘNG

CỦA CÔNG TRÌNH 65

5.4.1. Tĩnh tải 65

5.4.2. Hoạt tải 65

5.5. CÁC BƯỚC XÁC ĐỊNH CHU KỲ VÀ TẦN SỐ RIÊNG CỦA

KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM TÍNH KẾT CẤU ETABS 9.1 65

5.5.1. Khai báo đặc trưng vật liệu 65

5.5.2. Khai báo sàn 66

5.5.3. Khai báo vách cứng 66

5.5.4. Khai báo tiết diện dầm và cột 67

5.5.5. Mô hình tổng thể trong ETABS 68

5.5.6. Khai báo tải trọng 69

5.5.7. Khai báo nguồn khối lượng 70

5.5.8. Tính toán dao động 70

5.5.9. Kiểm tra chu kì dao động riêng 71

5.6. TÍNH TẢI TRỌNG GIÓ TÁC ĐỘNG VÀO CÔNG TRÌNH 72

5.6.1. Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió 72

5.6.2. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động của tải trọng gió 74

5.6.3. Tải trọng gió toàn phần tác dụng vào công trình 84

5.7. KIỂM TRA ĐỘ CỨNG 85

5.7.1. Kiểm tra ổn định chống lật 85

5.7. Kiểm tra chuyển vị 85

TRANG

CHƯƠNG 6: TÍNH KHUNG KHÔNG GIAN 87

6.1. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỆ CHỊU LỰC CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH 88

6.1.1. Chọn sơ bộ kích thước dầm 88

6.1.2. Chọn sơ bộ kích thước cột 89

6.2. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH 89

6.2.1. Tải trọng đứng 89

6.2.2. Tải trọng ngang 89

6.3. TÍNH TOÁN NỘI LỰC 90

6.3.1. Các trường hợp tải tác dụng lên công trình 90

6.3.2.Tính toán nội lực 90

6.4. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC CHO KHUNG TRỤC 2 91

6.4.1. Chọn cặp nội lực để tính toán 91

6.4.2. Tính toán cốt thép cột 93

6.4.3. Ví dụ tính toán điển hình 94

6.4.4. Kết quả tính toán 95

6.4.5. Kiểm tra khả năng chịu lực của cột chịu nén lệch tâm

theo mỗi phương 100

6.4.6. Kiểm tra khả năng chịu lực của cột chịu nén lệch tâm xiên 102

6.4.7. Bố trí cốt đai 109

6.5. TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM KHUNG TRỤC 2 109

6.5.1. Chọn cặp nội lực tính cốt thép 109

6.5.2. Tính toán cốt thép dọc cho dầm 109

6.5.3. Tính toán cốt thép đai cho dầm 114

6.5.4. Tính toán cốt thép treo cho dầm 116

CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN VÁCH CỨNG 119

7.1. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ VÁCH CỨNG TRÊN MẶT BẰNG 120

7.2. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CÁC KÍCH THƯỚC VÁCH CỨNG 120

7.3. SƠ ĐỒ LÀM VIỆC CỦA VÁCH CỨNG 121

7.3.1. Đối với vách cứng đặc 121

7.3.2. Đối với vách cứng có lỗ cửa 121

7.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 122

7.4.1. Tải trọng tác dụng 122

7.4.2. Phương pháp xác định nội lực cho vách cứng 123

7.5. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO VÁCH CỨNG 127

7.5.1. Tính toán cốt thép dọc vách cứng theo TTGH 128

7.5.2. Tính toán cốt thép dọc vách cứng theo phương pháp

phân bố ứng suất đàn hồi 131

7.5.3. Kiểm tra khả năng chịu lực của vách 135

7.5.4. Tính cốt ngang vách cứng 141

TRANG

CHƯƠNG 8: SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 144

8.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT 145

8.1.1. Sơ đồ vị trí hố khoan 145

8.1.2. Điều kiện địa chất công trình 146

8.2. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 149

CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 150

9.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 151

9.1.1. Thi công 151

9.1.2. Ưu điểm 151

9.1.3. Nhược điểm 151

9.2. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ĐÀI ĐƠN (MÓNG 2C) 152

9.2.1. Tải trọng tác dụng lên móng 152

9.2.2. Chọn loại vật liệu kích thước cọc và chiều sâu chôn móng 152

9.2.3. Xác định sức chịu tải của cọc 152

a) Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 152

b) Sức chịu tải của cọc theo các đặc trưng đất nền 153

9.2.4. Xác định số lượng cọc và kích thước đài cọc 158

9.2.5. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên từng cọc trong nhóm 159

9.2.6. Tính lún cho móng cọc đài đơn 160

9.2.7. Tính toán móng cọc chịu lực ngang và mômen 164

9.2.8. Tính cốt thép cho cọc 170

9.2.9. Tính toán đài cọc 170

9.3. THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ĐÀI BÈ CHO KHU VỰC VÁCH CỨNG 174

9.3.1. Tải trọng truyền xuống móng 174

9.3.2. Chọn loại vật liệu kích thước cọc và chiều sâu chôn móng 174

9.3.3. Xác định sức chịu tải của cọc 174

a) Sức chịu tải của cọc theo vật liệu 174

b) Sức chịu tải của cọc theo các đặc trưng đất nền 175

9.3.4. Xác định số lượng cọc và kích thước đài cọc 180

9.3.5. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên từng cọc trong nhóm 181

9.3.6. Tính lún cho móng cọc đài bè 182

9.3.7. Tính toán móng cọc chịu lực ngang và mômen 186

9.3.8. Tính cốt thép cho cọc 192

9.3.9. Tính toán đài cọc 193

9.4. KIỂM TRA SỰ LÚN LỆCH TƯƠNG ĐỐI GIỮA CÁC MÓNG 198

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY