Đồ án Thiết kế chung cư Phan Xích Long quận Bình Thạnh

MỤC LỤC Phiếu giao nhiệm vụ đồ án Lời cảm ơn . PHẦN I : KIẾN TRÚC Trang 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNHI) SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ .2II) TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH . .2III) PHÂN KHU CHỨC NĂNG . . 3IV) ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU-THUỶ VĂN TP HỒ CHÍ MINH . 4V) GIẢI PHÁP ĐI LẠI . . 5VI) CÁC GIẢI PHÁP KĨ THUẬT KHÁC .5 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNHI)PHÂN TÍCH HỆ CHỊU LỰC NHÀ 11II) GIẢI PHÁP KẾT CẤU . .11III) ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH. . . .11IV) ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH . 12V)CẤU TẠO CÔNG TRÌNH .12PHẦN II : KẾT CẤU CHƯƠNGI: TÍNH HỒ NƯỚC MÁI I) SƠ ĐỒ CẤU TẠO .14II) XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG . .15III) TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN CỦA HỒ NƯỚC . 17III.1.Tính bản nắp .18III.2.Tính bản đáy .20III.3.Tính bản thành .21III.4.Tính hệ dầm nắp . 24III.5.Tính hệ dầm đáy 37CHƯƠNG II: TÍNH CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH II.1) KIẾN TRÚC CẦU THANG .49II.2) XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG .50II.2.1.Tỉnh tải . . . .50II.2.2.Hoạt tải . . . .52II.3) THIẾT KE CẦU THANG ĐIỂN HÌNH 52II.3.1.Tính bản thang . . . .52II.3.2.Tính toán dầm chiếu nghỉ . . . .55CHƯƠNG III : TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH ( TẦNG 4 )I) GIỚI THIỆU .59 I.1.Giới thiệu sơ lược sàn tầng điển hình.59I.2 Vật liệu dùng để thi công công trình .59I.3.Phân chia các ô sàn,đà chính,đà phụ .59II) CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC BAN ĐẦU CỦA CẤU KIỆN .63III)TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CÁC CẤU KIỆN .63III.1.Xác định tãi trọng tác dụng lên bản sàn 63III.2.Các bước xác định nội lực và tính thép sàn .68A)Tính tóan các ô bản dầm .68B)Tính toán các ô bản kê .71TÍNH DẦM DỌC TRỤC C TẦNG ĐIỂN HÌNHI) SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI . . .77I.1.Xác định sơ bộ kích thước tiết diện dầm .77I.2.Xác định tải trọng truyền lên dầm .77I.3.Nguyên tắc tính dầm . .83I.4.Các trường hợp chất tải . . 84II) TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO DẦM .86III)BỐ TRÍ THÉP . 86CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 8 4.1) SƠ ĐỒ KẾT CẤU CỦA KHUNG TRỤC 8 894.2) CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CỘT KHUNG NGANG . 904.3) XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG 934.4)TẢI TRỌNG GIÓ .1144.5) TỔ HỢP NỘI LỰC VÀ TÍNH CỐT THÉP .1184.6) SƠ ĐỒ ĐẶT TẢI LÊN KHUNG 1194.7)TÍNH VÀ BỐ TRÍ THÉP CHO DẦM VÀ CỘT .1324.7.1.Tính toán cốt thép cột .1324.7.2.Tính toán cốt thép dầm .138 PHẦN III: NỀN MÓNG SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNHI) GIỚI THIỆU ĐỊA CHẤT .147II) MÔ TẢ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT . .147III) BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÍ TỪ KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ 148IV) PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤT .149CHƯƠNG V : THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG ÁN MÓNG PHƯƠNG ÁN 1 : MÓNG CỌC ÉP BTCT I) KHÁI QUÁT VỀ CỌC ÉP . .149II) CHỌN VẬT LIỆU KÍCH THƯỚC CỌC VÀ CHIỀU SÂU ĐẶT MÓNG 150III) XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC . .153IV) TÍNH TOÁN CÁC MÓNG . . .157V) KIỂM TRA ĐỘ LÚN LỆCH TƯƠNG ĐỐI GIỮA CÁC MÓNG .173 PHƯƠNG ÁN 2 :MÓNG CỌC KHOAN NHỒI I) KHÁI QUÁT VỀ CỌC KHOAN NHỒI . 175II) CHỌN VẬT LIỆU KÍCH THƯỚC CỌC VÀ CHIỀU SÂU ĐẶT MÓNG .176III) XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC . .177IV) TÍNH TOÁN CÁC MÓNG . . .182Mục lục Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Phiếu giao nhiệm vụ đồ án

Lời cảm ơn .

PHẦN I : KIẾN TRÚC Trang 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

I) SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ .2

II) TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH . .2

III) PHÂN KHU CHỨC NĂNG . . 3

IV) ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU-THUỶ VĂN TP HỒ CHÍ MINH . 4

V) GIẢI PHÁP ĐI LẠI . . 5

VI) CÁC GIẢI PHÁP KĨ THUẬT KHÁC .5

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

I)PHÂN TÍCH HỆ CHỊU LỰC NHÀ 11

II) GIẢI PHÁP KẾT CẤU . .11

III) ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH. . . .11

IV) ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH . 12

V)CẤU TẠO CÔNG TRÌNH .12

PHẦN II : KẾT CẤU

CHƯƠNGI: TÍNH HỒ NƯỚC MÁI

I) SƠ ĐỒ CẤU TẠO .14

II) XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG . .15

III) TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN CỦA HỒ NƯỚC . 17

III.1.Tính bản nắp .18

III.2.Tính bản đáy .20

III.3.Tính bản thành .21

III.4.Tính hệ dầm nắp . 24

III.5.Tính hệ dầm đáy 37

CHƯƠNG II: TÍNH CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH

II.1) KIẾN TRÚC CẦU THANG .49

II.2) XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG .50

II.2.1.Tỉnh tải . . . .50

II.2.2.Hoạt tải . . . .52

II.3) THIẾT KE CẦU THANG ĐIỂN HÌNH 52

II.3.1.Tính bản thang . . . .52

II.3.2.Tính toán dầm chiếu nghỉ . . . .55

CHƯƠNG III : TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH ( TẦNG 4 )

I) GIỚI THIỆU .59

I.1.Giới thiệu sơ lược sàn tầng điển hình.59

I.2 Vật liệu dùng để thi công công trình .59

I.3.Phân chia các ô sàn,đà chính,đà phụ .59

II) CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC BAN ĐẦU CỦA CẤU KIỆN .63

III)TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CÁC CẤU KIỆN .63

III.1.Xác định tãi trọng tác dụng lên bản sàn 63

III.2.Các bước xác định nội lực và tính thép sàn .68

A)Tính tóan các ô bản dầm .68

B)Tính toán các ô bản kê .71

TÍNH DẦM DỌC TRỤC C TẦNG ĐIỂN HÌNH

I) SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI . . .77

I.1.Xác định sơ bộ kích thước tiết diện dầm .77

I.2.Xác định tải trọng truyền lên dầm .77

I.3.Nguyên tắc tính dầm . .83

I.4.Các trường hợp chất tải . . 84

II) TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHO DẦM .86

III)BỐ TRÍ THÉP . 86

CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 8

4.1) SƠ ĐỒ KẾT CẤU CỦA KHUNG TRỤC 8 89

4.2) CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN CỘT KHUNG NGANG . 90

4.3) XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG 93

4.4)TẢI TRỌNG GIÓ .114

4.5) TỔ HỢP NỘI LỰC VÀ TÍNH CỐT THÉP .118

4.6) SƠ ĐỒ ĐẶT TẢI LÊN KHUNG 119

4.7)TÍNH VÀ BỐ TRÍ THÉP CHO DẦM VÀ CỘT .132

4.7.1.Tính toán cốt thép cột .132

4.7.2.Tính toán cốt thép dầm .138

PHẦN III: NỀN MÓNG

SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

I) GIỚI THIỆU ĐỊA CHẤT .147

II) MÔ TẢ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT . .147

III) BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CƠ LÍ TỪ KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ 148

IV) PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤT .149

CHƯƠNG V : THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG ÁN MÓNG

PHƯƠNG ÁN 1 : MÓNG CỌC ÉP BTCT

I) KHÁI QUÁT VỀ CỌC ÉP . .149

II) CHỌN VẬT LIỆU KÍCH THƯỚC CỌC VÀ CHIỀU SÂU ĐẶT MÓNG 150

III) XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC . .153

IV) TÍNH TOÁN CÁC MÓNG . . .157

V) KIỂM TRA ĐỘ LÚN LỆCH TƯƠNG ĐỐI GIỮA CÁC MÓNG .173

PHƯƠNG ÁN 2 :MÓNG CỌC KHOAN NHỒI

I) KHÁI QUÁT VỀ CỌC KHOAN NHỒI . 175

II) CHỌN VẬT LIỆU KÍCH THƯỚC CỌC VÀ CHIỀU SÂU ĐẶT MÓNG .176

III) XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC . .177

IV) TÍNH TOÁN CÁC MÓNG . . .182

Mục lục

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY