Đồ án Thiết kế chung cư Khánh Hội

MỤC LỤCTrangPHẦN I:TỔNG QUAN KIẾN TRÚC 11. Sự cần thiết đầu tư 22. Sơ lược về công trình 23. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng 24. Giải pháp đi lại 35. Đặc điểm khí hậu – khí tượng – thủy văn tại Tp. HCM 3PHẦN II: KẾT CẤU 4 CHƯƠNG 1: TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BTCT TOÀN KHỐI TẦNG ĐIỂN HÌNH 51.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước sàn . 61.2. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn. 71.3. Tính toán nội lực các ô sàn. 91.4. Tính toán cốt thép sàn. 111.5. Kiểm tra biến dạng (độ võng) của sàn. 14 CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ CẦU THANG 15A. PHƯƠNG ÁN 1: BẢN CHỊU LỰC 15I. CẦU THANG BỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH 152.1. Tính ô bản 2 (bản chiếu nghỉ). 152.2. Tính ô bản 1 (bản thang). 172.3. Tính dầm chiếu nghỉ 21II. CẦU THANG BỘ TẦNG LỬNG 242.4. Tính ô bản 2 (bản chiếu nghỉ). 252.5. Tính ô bản 1 (bản thang). 272.6. Tính dầm chiếu nghỉ 30B. PHƯƠNG ÁN 2: DẦM LIMON 331. Tính bản thang. 352. Tính bản chiếu nghỉ. 363. Tính dầm limon LM1. 374. Tính dầm chiếu nghỉ 1 (DCN1). 405. Tính dầm limon LM2. 426. Tính dầm chiếu nghỉ 2 (DCN2). 44 CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỔ NƯỚC MÁI 473.1. Công năng và kích thước hồ nước mái. 473.2. Xác định sơ bộ kích thước các bộ phận hồ nước mái. 483.3. Tính bản nắp. 493.4. Tính bản đáy. 513.5. Tính bản thành. 543.6. Tính dầm đỡ bản lắp. 573.7. Tính dầm đỡ bản đáy. 65   CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 3 744.1. Chọn sơ bộ tiết diện khung trục không gian. 744.2. Xác định tải trọng tác dụng lên khung. 774.3. Các trường hợp hoạt tải. 804.4. Xác định nội lực cho dầm khung trục 3. 814.5. Tính cốt thép cho dầm khung trục 3. 974.6. Bảng nội lực và tính toán cốt thép cho cột khung trục 3. 1024.7. Bảng nội lực và tính toán cốt thép cho dầm khung trục A. 137 PHẦN III: NỀN MÓNG 157 CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 3 1585.1. Đặc điểm địa chất công trình. 1585.2. Phương án 1: THIẾT KẾ CỌC ÉP. 161 5.2.1. Thiết kế móng cọc M1. 161 5.2.2. Thiết kế móng cọc M2. 171 5.2.3. Thiết kế móng cọc M3. 1795.3. Phương án 2: THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI. 186 5.3.1. Thiết kế móng cọc M1. 186 5.3.2. Thiết kế móng cọc M2. 196 5.3.3. Thiết kế móng cọc M3. 203

MỤC LỤC

Trang

PHẦN I:TỔNG QUAN KIẾN TRÚC 1

1. Sự cần thiết đầu tư 2

2. Sơ lược về công trình 2

3. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng 2

4. Giải pháp đi lại 3

5. Đặc điểm khí hậu – khí tượng – thủy văn tại Tp. HCM 3

PHẦN II: KẾT CẤU 4

CHƯƠNG 1:

TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BTCT TOÀN KHỐI

TẦNG ĐIỂN HÌNH 5

1.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước sàn . 6

1.2. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn. 7

1.3. Tính toán nội lực các ô sàn. 9

1.4. Tính toán cốt thép sàn. 11

1.5. Kiểm tra biến dạng (độ võng) của sàn. 14

CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ CẦU THANG 15

A. PHƯƠNG ÁN 1: BẢN CHỊU LỰC 15

I. CẦU THANG BỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH 15

2.1. Tính ô bản 2 (bản chiếu nghỉ). 15

2.2. Tính ô bản 1 (bản thang). 17

2.3. Tính dầm chiếu nghỉ 21

II. CẦU THANG BỘ TẦNG LỬNG 24

2.4. Tính ô bản 2 (bản chiếu nghỉ). 25

2.5. Tính ô bản 1 (bản thang). 27

2.6. Tính dầm chiếu nghỉ 30

B. PHƯƠNG ÁN 2: DẦM LIMON 33

1. Tính bản thang. 35

2. Tính bản chiếu nghỉ. 36

3. Tính dầm limon LM1. 37

4. Tính dầm chiếu nghỉ 1 (DCN1). 40

5. Tính dầm limon LM2. 42

6. Tính dầm chiếu nghỉ 2 (DCN2). 44

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỔ NƯỚC MÁI 47

3.1. Công năng và kích thước hồ nước mái. 47

3.2. Xác định sơ bộ kích thước các bộ phận hồ nước mái. 48

3.3. Tính bản nắp. 49

3.4. Tính bản đáy. 51

3.5. Tính bản thành. 54

3.6. Tính dầm đỡ bản lắp. 57

3.7. Tính dầm đỡ bản đáy. 65

CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 3 74

4.1. Chọn sơ bộ tiết diện khung trục không gian. 74

4.2. Xác định tải trọng tác dụng lên khung. 77

4.3. Các trường hợp hoạt tải. 80

4.4. Xác định nội lực cho dầm khung trục 3. 81

4.5. Tính cốt thép cho dầm khung trục 3. 97

4.6. Bảng nội lực và tính toán cốt thép cho cột khung trục 3. 102

4.7. Bảng nội lực và tính toán cốt thép cho dầm khung trục A. 137

PHẦN III: NỀN MÓNG 157

CHƯƠNG 5

THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 3 158

5.1. Đặc điểm địa chất công trình. 158

5.2. Phương án 1: THIẾT KẾ CỌC ÉP. 161

5.2.1. Thiết kế móng cọc M1. 161

5.2.2. Thiết kế móng cọc M2. 171

5.2.3. Thiết kế móng cọc M3. 179

5.3. Phương án 2: THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI. 186

5.3.1. Thiết kế móng cọc M1. 186 5.3.2. Thiết kế móng cọc M2. 196 5.3.3. Thiết kế móng cọc M3. 203

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY