Đồ án Thiết kế chung cư Him Lam-Nam Khanh, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC   Tờ giao nhiệm vụ Lời cảm ơn Mục lục PHẦN I: KIẾN TRÚC (0%) 1 Chương I: Giới thiệu sơ lược về công trình 2 1.1. Sự cần thiết đầu tư xây dựng 3 1.2. Đặc điểm công trình 3 1.3. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng 7 1.4. Giải pháp giao thông trong công trình 7 1.5. Các giải pháp kỹ thuật khác 7 1.6. Những hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan 8 1.7. Giải pháp kết cấu cho công trình 8 PHẦN II: KẾT CẤU (50%) 9 Chương II: Tính toán sàn tầng điển hình 92.1. Xác định sơ bộ kích thước dầm, sàn 102.2. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 132.3. Tính toán nội lực 162.4. Tính toán cốt thép 30Chương III: Tính toán cầu thang bộ 263.1. Cấu tạo cầu thang 263.2. Sơ đồ tính bản thang 273.3. Tải trọng tác dụng 273.4. Tính toán cốt thép cho bản thang 273.5. Tính toán dầm chiếu nghỉ 313.6. Tính toán dầm chiếu tới 34Chương IV: Tính toán hồ nước mái 36 4.1. Công năng và kích thước hồ nước mái 364.2. Tải trọng tác dụng 374.3. Tính toán các bộ phận hồ nước mái 424.4. Tính toán cột hồ nước mái 61Chương V: Tính toán khung 625.1. Hệ chịu lực chính của công trình 625.2. Xác định tải trọng tác dụng lên khung 635.3. Sơ bộ chọn tiết diện dầm cột 655.4. Tính toán nội lực 74 5.5. Tính cốt thép 87PHẦN III: NỀN MÓNG (50%) 117Chương VI: Địa chất 1186.1. Mặt cắt địa chất 119 6.2. Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất 120 6.3. Phân tích, lựa chọn phương án móng 121Chương VII: Tính toán móng cọc ép 1227.1. Khái quát về móng cọc ép 1227.2. Thiết kế móng cọc ép đài đơn (móng B-2 và B-3) 122Chương VIII: Tính toán móng cọc khoan nhồi 1548.1. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng 1548.2. Thiết kế móng cọc khoan nhồi đài đơn (móng B-2 và B-3) 155           NỘI DUNG BẢN VẼTổng cộng gồm: 16 bản vẽ + 1 khung tên PHẦN I: KIẾN TRÚC: 3 bản vẽ1. Mặt bằng tầng điển hình (1 bản)2. Mặt đứng (1 bản)4. Mặt cắt (1 bản) PHẦN II: KẾT CẤU : 7 bản vẽ1. Mặt bằng bố trí thép sàn (1 bản)2. Thép cầu thang (1 bản)3. Thép hồ nước mái (1 bản)4. Thép khung trục 2 và trục B (4 bản) PHẦN III: NỀN MÓNG: 2 bản vẽ1. Móng cọc ép (1 bản)2. Móng cọc khoan nhồi (1 bản)

MỤC LỤC

Tờ giao nhiệm vụ

Lời cảm ơn

Mục lục

PHẦN I: KIẾN TRÚC (0%) 1

Chương I: Giới thiệu sơ lược về công trình 2

1.1. Sự cần thiết đầu tư xây dựng 3

1.2. Đặc điểm công trình 3

1.3. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng 7

1.4. Giải pháp giao thông trong công trình 7

1.5. Các giải pháp kỹ thuật khác 7

1.6. Những hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan 8

1.7. Giải pháp kết cấu cho công trình 8

PHẦN II: KẾT CẤU (50%) 9

Chương II: Tính toán sàn tầng điển hình 9

2.1. Xác định sơ bộ kích thước dầm, sàn 10

2.2. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 13

2.3. Tính toán nội lực 16

2.4. Tính toán cốt thép 30

Chương III: Tính toán cầu thang bộ 26

3.1. Cấu tạo cầu thang 26

3.2. Sơ đồ tính bản thang 27

3.3. Tải trọng tác dụng 27

3.4. Tính toán cốt thép cho bản thang 27

3.5. Tính toán dầm chiếu nghỉ 31

3.6. Tính toán dầm chiếu tới 34

Chương IV: Tính toán hồ nước mái 36

4.1. Công năng và kích thước hồ nước mái 36

4.2. Tải trọng tác dụng 37

4.3. Tính toán các bộ phận hồ nước mái 42

4.4. Tính toán cột hồ nước mái 61

Chương V: Tính toán khung 62

5.1. Hệ chịu lực chính của công trình 62

5.2. Xác định tải trọng tác dụng lên khung 63

5.3. Sơ bộ chọn tiết diện dầm cột 65

5.4. Tính toán nội lực 74

5.5. Tính cốt thép 87

PHẦN III: NỀN MÓNG (50%) 117

Chương VI: Địa chất 118

6.1. Mặt cắt địa chất 119

6.2. Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất 120

6.3. Phân tích, lựa chọn phương án móng 121

Chương VII: Tính toán móng cọc ép 122

7.1. Khái quát về móng cọc ép 122

7.2. Thiết kế móng cọc ép đài đơn (móng B-2 và B-3) 122

Chương VIII: Tính toán móng cọc khoan nhồi 154

8.1. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng 154

8.2. Thiết kế móng cọc khoan nhồi đài đơn (móng B-2 và B-3) 155

NỘI DUNG BẢN VẼ

Tổng cộng gồm: 16 bản vẽ + 1 khung tên

PHẦN I: KIẾN TRÚC: 3 bản vẽ

1. Mặt bằng tầng điển hình (1 bản)

2. Mặt đứng (1 bản)

4. Mặt cắt (1 bản)

PHẦN II: KẾT CẤU : 7 bản vẽ

1. Mặt bằng bố trí thép sàn (1 bản)

2. Thép cầu thang (1 bản)

3. Thép hồ nước mái (1 bản)

4. Thép khung trục 2 và trục B (4 bản)

PHẦN III: NỀN MÓNG: 2 bản vẽ

1. Móng cọc ép (1 bản)

2. Móng cọc khoan nhồi (1 bản)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY