Đồ án Thiết kế chung cư cao tầng Adonic

MỤC LỤC Lời giới thiệu 1 Phần I. Kiến trúc .21.1. Sự cần thiết đầu tư .31.2. Nội dung và hình thức đầu tư .31.3. Đặc điểm - vị trí , điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng 1.4. Quy mô đầu tư công trình .51.5. Các giải pháp thiết kế 5 Phần II. Kết cấu 9 Chương I. Tính toán sàn tầng 3 1.1. Số liệu tính toán 10 1.2. Sơ đò bố trí ô sàn .11 1.3. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện dầm .11 1.4 Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 12 1.5. Tính toán kích thước sàn 14 Chương II. Thiết kế dầm dọc trục D2.1. Sơ đồ tính .212.2. Xác tịnh tải trọng lên dấm dọc trục D 212.3. Tính nội lực dầm dọc 242.4. Tính toán cốt thép dầm 26 Chương III. Tính toán cầu thang tầng điển hình3.1. Khái niệm chung .343.2. Tính toán cầu thang vế dạng bản 343.2.1. Tính bản thang .343.2.2. tính dầm chiếu nghỉ . .39 Chương IV. Tính toán hồ nước mái4.1. Khái niệm chung 434.2. Xác định sơ bộ kích thước tiết diện .434.3. Tính toán bảng nắp 454.4. Tính toán bảng đáy 484.5. Tính bảng thành .504.6. Tính toán hệ dầm nắp 524.7. Tính toán hệ dầm dáy 574.8. Kiểm tra nứt bản đáy 65 Chương VI. Thiết kế khung trục 35.1. Khái niệm về các kết cấu chịu lực .655.2. Tính toán khung trục 3 .675.2.1. Chọn sơ bộ tiết diện khung .685.2.2. Xác định tải trọng truyền lên khung .715.2.3. Tính nội lực khung 785.2.4. Tính cốt thép dầm khung trục 3 .865.2.5. Tính toán bố trí cốt thép cột .97 Phần III. Nền móng Chương I. Xử lý thống kê số liệu địa chất 1.1. Cấu tạo địa chất .1111.2. TÍnh chất cơ lí và địa chất thủy văn .1131.3. Sơ đố vị trí hố khoan .1131.4. Phương pháp chỉnh lí thống kê các kết quả .1131.5. Lựa chọn giải pháp nền móng 127 Chương II. Phương án I. Móng cọc ép2.1. Số liệu tải trọng 1282.2. Tính móng M1 .1282.2.1. Chọn chiều sâu chôn móng .1282.2.2. Chọn các thông số về cọc .1292.2.3. Tính sức chịu tải của cọc .1292.2.4. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc .1342.2.5. Kiểm tra phản lực đầu cọc .1342.2.6. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc .1352.2.7. Xác định chiều cao và tính thép đài cọc .1402.3. Tính toán và bố trí thép cọc 142 2.3.1 Kiểm tra khi vận chuyển .1422.3.2. Kiểm tra khi lắp dựng .1432.3.3. Kiểm tra chuyển vị ngang 143 2.4. Tính móng M2 .147 2.5. Tính móng M3 .156 Chương III. Móng khoan nhồi 3.1. Khái quát về cọc khoan nhồi 1683.2. Tính móng M1 1693.2.1. Chọn chiều sâu cho móng 1693.2.2. Chọn vật liệu và kích thước cọc .1703.2.3. Xác định sức chịu tải của cọc khoan nhồi 3.2.4. Xác định sơ bộ kích thước cọc .1763.2.5. Xác định số lượng cọc .1763.2.6. Kiểm tra phản lực đầu cọc .1773.2.7. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc .1783.2.8. Kiểm tra điều kiện chọc thủng .1833.2.9. Tính cốt thép đài cọc .1833.3. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang .1843.4. Tính móng M2 .1893.5. Tính móng M3 .197 So sánh và lựa chọn phương án móng .219

MỤC LỤC

Lời giới thiệu 1

Phần I. Kiến trúc .2

1.1. Sự cần thiết đầu tư .3

1.2. Nội dung và hình thức đầu tư .3

1.3. Đặc điểm - vị trí , điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng

1.4. Quy mô đầu tư công trình .5

1.5. Các giải pháp thiết kế 5

Phần II. Kết cấu 9

Chương I. Tính toán sàn tầng 3

1.1. Số liệu tính toán 10

1.2. Sơ đò bố trí ô sàn .11

1.3. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện dầm .11

1.4 Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 12

1.5. Tính toán kích thước sàn 14

Chương II. Thiết kế dầm dọc trục D

2.1. Sơ đồ tính .21

2.2. Xác tịnh tải trọng lên dấm dọc trục D 21

2.3. Tính nội lực dầm dọc 24

2.4. Tính toán cốt thép dầm 26

Chương III. Tính toán cầu thang tầng điển hình

3.1. Khái niệm chung .34

3.2. Tính toán cầu thang vế dạng bản 34

3.2.1. Tính bản thang .34

3.2.2. tính dầm chiếu nghỉ . .39

Chương IV. Tính toán hồ nước mái

4.1. Khái niệm chung 43

4.2. Xác định sơ bộ kích thước tiết diện .43

4.3. Tính toán bảng nắp 45

4.4. Tính toán bảng đáy 48

4.5. Tính bảng thành .50

4.6. Tính toán hệ dầm nắp 52

4.7. Tính toán hệ dầm dáy 57

4.8. Kiểm tra nứt bản đáy 65

Chương VI. Thiết kế khung trục 3

5.1. Khái niệm về các kết cấu chịu lực .65

5.2. Tính toán khung trục 3 .67

5.2.1. Chọn sơ bộ tiết diện khung .68

5.2.2. Xác định tải trọng truyền lên khung .71

5.2.3. Tính nội lực khung 78

5.2.4. Tính cốt thép dầm khung trục 3 .86

5.2.5. Tính toán bố trí cốt thép cột .97

Phần III. Nền móng

Chương I. Xử lý thống kê số liệu địa chất

1.1. Cấu tạo địa chất .111

1.2. TÍnh chất cơ lí và địa chất thủy văn .113

1.3. Sơ đố vị trí hố khoan .113

1.4. Phương pháp chỉnh lí thống kê các kết quả .113

1.5. Lựa chọn giải pháp nền móng 127

Chương II. Phương án I. Móng cọc ép

2.1. Số liệu tải trọng 128

2.2. Tính móng M1 .128

2.2.1. Chọn chiều sâu chôn móng .128

2.2.2. Chọn các thông số về cọc .129

2.2.3. Tính sức chịu tải của cọc .129

2.2.4. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc .134

2.2.5. Kiểm tra phản lực đầu cọc .134

2.2.6. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc .135

2.2.7. Xác định chiều cao và tính thép đài cọc .140

2.3. Tính toán và bố trí thép cọc 142

2.3.1 Kiểm tra khi vận chuyển .142

2.3.2. Kiểm tra khi lắp dựng .143

2.3.3. Kiểm tra chuyển vị ngang 143

2.4. Tính móng M2 .147

2.5. Tính móng M3 .156

Chương III. Móng khoan nhồi

3.1. Khái quát về cọc khoan nhồi 168

3.2. Tính móng M1 169

3.2.1. Chọn chiều sâu cho móng 169

3.2.2. Chọn vật liệu và kích thước cọc .170

3.2.3. Xác định sức chịu tải của cọc khoan nhồi

3.2.4. Xác định sơ bộ kích thước cọc .176

3.2.5. Xác định số lượng cọc .176

3.2.6. Kiểm tra phản lực đầu cọc .177

3.2.7. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc .178

3.2.8. Kiểm tra điều kiện chọc thủng .183

3.2.9. Tính cốt thép đài cọc .183

3.3. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang .184

3.4. Tính móng M2 .189

3.5. Tính móng M3 .197

So sánh và lựa chọn phương án móng .219

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY