Đồ án Thiết kế chung cư cao cấp Cửu Long

MỤC LỤC  Phần 1: Kiến trúc 1 I./ Giới thiệu về công trình 1 II./ Kỹ thuật hạ tần đô thị 1 III./ Giải pháp kiến trúc . 1 III.1/ Mặt bằng phân khu chức năng 1 III.2/ Hình khối 2 III.3/ Mặt đứng . 2 III.4/ Hệ thống giao thông 2 IV./ Giải pháp kỹ thuật . 2 IV.1/ Hệ thống điện . 2 IV.2/ He thống nước . 2 IV.3/ Thông gió chiếu sáng . 2 IV.4/ Phòng cháy thóat hiểm 2 IV.5/ Chống sét . 3 IV.6/ Hệ thống thóat rác . 3 Phần II: KẾT CẤU CHƯƠNG I: TỔNG QUANG VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 4 I./ Lựa chọn vật liệu . 4 II./ Hình dạng công trình . 4 II.1/ Theo phương ngang 4 II.2/ Theo phương đứng . 4 III./ Cấu tạo các bộ phận liên kết . 5 IV./ Tính tóan kết cấu nhà cao tầng . 5 IV.1/ Sơ đồ tính . 5 IV.2/ Tải trọng 5 IV.3/ Tính tóan hệ kếu cấu . 5 PHẦN 2: KẾT CẤU . 7 CHƯƠNG I./ TÍNH TÓAN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 7 1./ Mặt bằng dầm sàn 7 2./ Số liệu tính tóan . 7 3./ Sơ bộ kính thước các cấu kiện . 8 4./ Xác định sơ đồ tính và phân lọai ô sàn . 9 5./ Xác định tãi trọng tác dụng trên sàn . 9 6./ Các bước tính tóan sàn . 13 7./ Tính tóan chi tiết ô sàn điển hình 16 8./ Tổng hợp tính tóan sàn 21 CHƯƠNG II: TÌNH TÓAN CẦU THANG BỘ 26 1./ Mặt bằng và mặt cắt cầu thang 26 2./ Cấu tạo bậc thang 26 3./ Các số liệu tính tóan 27 4./ Tính bảng thang . 29 5./ Dầm chiếu nghỉ . 32 6./ Tính tóan cốt đai dầm chiếu nghỉ . 33 CHƯƠNG IV: TÍNH TÓAN HỒ NƯỚC MÁI . 35 1./ Sơ đồ hồ nước . 35 2./ Vật liệu xây dựng 35 3./ Lược chọn kính thước sơ bộ các cấu kiện 35 4./ Bảng nắp . 36 5./ Bảng đáy 37 6./ Bảng thành 39 7./ Dần dáy .45 8./ Kiểm tra nứt . 49 CHƯƠNG V: TÍNH TÓAN KHUNG TRỤC 7 55 I./ {hương an kết cấu chịu lực cho công trình . 55 II./ Chọn sơ bộ hệ kết cấu cho công trình 55 II.1/ Chọn hệ dầm sàn 55 III./ Định tải trọng 58 III.1/ Tải trọng tác dụng công trình . 58 III.2/ Tổ hợp tải trọng . 58 IV./ Tính tóan tải trọng gió cho công trình 59 VI./ Tĩnh tải và họat tải tác dụng lên công trình 96 VI.1/ Tĩnh tải . 96 VI.2/ Họat tải 96 VII./ Tính tóan cột tải cho khung trục 7 . 97 VII.1/ Tính tóan cột tầng hầm trục C – 7 . 97 IX./ Tính tóan dầm ngan trục 7 . 104 IX.1/ Tính tóan cốt thép dọc . 104 IX.2/ Tính tóan cốt thép ngang . 105 IX.3/ Tính tóan cốt thép cho dầm nhịp B –C trục 7 tầng trệt . 106 IX.4/ Tính tóan cốt thép cho dầm trục D tầng điển hình . 108 CHƯƠNG VI: MÓNG ĐƠN CỌC ÉP . 109 I./ Nội lực để tính móng 109 II./ Tải trọng do đà kiềng, tường và sàn tầng hầm . 110 III./ Tính tóan sơ bộ 112 IV./ Tính tóan móng . 117 PHẦN III: THI CÔNG PHẦN THI CÔNG: CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 131 I.1/ Giải phóng mặt bằng . 131 I.2/ Tiêu nước bề mặt . 131 CHƯƠNG II: THI CÔNG PHẦN NGẦM . 132 II.1/ Thi công công tác đất . 132 CHƯƠNG II: THI CÔNG PHẦN THÂN . 138 CHỌN MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG III.1/ Lựa chọn máy móc thi công . 138 III.2/ Lựa chọn công tác cốp pha . 139 III.3/ Thiết kế cốt ph sàn . 147 CHƯƠNG IV: THI CÔNG HỒ NƯỚC . 154 IV.1/ Công tác cốt pha tường 154 IV.2/ Công tác cốt thép 154 CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC PHỤ 163 CHƯƠNG VIII: AN TÒAN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG 166

MỤC LỤC

Phần 1: Kiến trúc 1

I./ Giới thiệu về công trình 1

II./ Kỹ thuật hạ tần đô thị 1

III./ Giải pháp kiến trúc . 1

III.1/ Mặt bằng phân khu chức năng 1

III.2/ Hình khối 2

III.3/ Mặt đứng . 2

III.4/ Hệ thống giao thông 2

IV./ Giải pháp kỹ thuật . 2

IV.1/ Hệ thống điện . 2

IV.2/ He thống nước . 2

IV.3/ Thông gió chiếu sáng . 2

IV.4/ Phòng cháy thóat hiểm 2

IV.5/ Chống sét . 3

IV.6/ Hệ thống thóat rác . 3

Phần II: KẾT CẤU

CHƯƠNG I: TỔNG QUANG VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 4

I./ Lựa chọn vật liệu . 4

II./ Hình dạng công trình . 4

II.1/ Theo phương ngang 4

II.2/ Theo phương đứng . 4

III./ Cấu tạo các bộ phận liên kết . 5

IV./ Tính tóan kết cấu nhà cao tầng . 5

IV.1/ Sơ đồ tính . 5

IV.2/ Tải trọng 5

IV.3/ Tính tóan hệ kếu cấu . 5

PHẦN 2: KẾT CẤU . 7

CHƯƠNG I./ TÍNH TÓAN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 7

1./ Mặt bằng dầm sàn 7

2./ Số liệu tính tóan . 7

3./ Sơ bộ kính thước các cấu kiện . 8

4./ Xác định sơ đồ tính và phân lọai ô sàn . 9

5./ Xác định tãi trọng tác dụng trên sàn . 9

6./ Các bước tính tóan sàn . 13

7./ Tính tóan chi tiết ô sàn điển hình 16

8./ Tổng hợp tính tóan sàn 21

CHƯƠNG II: TÌNH TÓAN CẦU THANG BỘ 26

1./ Mặt bằng và mặt cắt cầu thang 26

2./ Cấu tạo bậc thang 26

3./ Các số liệu tính tóan 27

4./ Tính bảng thang . 29

5./ Dầm chiếu nghỉ . 32

6./ Tính tóan cốt đai dầm chiếu nghỉ . 33

CHƯƠNG IV: TÍNH TÓAN HỒ NƯỚC MÁI . 35

1./ Sơ đồ hồ nước . 35

2./ Vật liệu xây dựng 35

3./ Lược chọn kính thước sơ bộ các cấu kiện 35

4./ Bảng nắp . 36

5./ Bảng đáy 37

6./ Bảng thành 39

7./ Dần dáy .45

8./ Kiểm tra nứt . 49

CHƯƠNG V: TÍNH TÓAN KHUNG TRỤC 7 55

I./ {hương an kết cấu chịu lực cho công trình . 55

II./ Chọn sơ bộ hệ kết cấu cho công trình 55

II.1/ Chọn hệ dầm sàn 55

III./ Định tải trọng 58

III.1/ Tải trọng tác dụng công trình . 58

III.2/ Tổ hợp tải trọng . 58

IV./ Tính tóan tải trọng gió cho công trình 59

VI./ Tĩnh tải và họat tải tác dụng lên công trình 96

VI.1/ Tĩnh tải . 96

VI.2/ Họat tải 96

VII./ Tính tóan cột tải cho khung trục 7 . 97

VII.1/ Tính tóan cột tầng hầm trục C – 7 . 97

IX./ Tính tóan dầm ngan trục 7 . 104

IX.1/ Tính tóan cốt thép dọc . 104

IX.2/ Tính tóan cốt thép ngang . 105

IX.3/ Tính tóan cốt thép cho dầm nhịp B –C trục 7 tầng trệt . 106

IX.4/ Tính tóan cốt thép cho dầm trục D tầng điển hình . 108

CHƯƠNG VI: MÓNG ĐƠN CỌC ÉP . 109

I./ Nội lực để tính móng 109

II./ Tải trọng do đà kiềng, tường và sàn tầng hầm . 110

III./ Tính tóan sơ bộ 112

IV./ Tính tóan móng . 117

PHẦN III: THI CÔNG

PHẦN THI CÔNG:

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 131

I.1/ Giải phóng mặt bằng . 131

I.2/ Tiêu nước bề mặt . 131

CHƯƠNG II: THI CÔNG PHẦN NGẦM . 132

II.1/ Thi công công tác đất . 132

CHƯƠNG II: THI CÔNG PHẦN THÂN . 138

CHỌN MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG

III.1/ Lựa chọn máy móc thi công . 138

III.2/ Lựa chọn công tác cốp pha . 139

III.3/ Thiết kế cốt ph sàn . 147

CHƯƠNG IV: THI CÔNG HỒ NƯỚC . 154

IV.1/ Công tác cốt pha tường 154

IV.2/ Công tác cốt thép 154

CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC PHỤ 163

CHƯƠNG VIII: AN TÒAN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG 166

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY