Đồ án Thiết kế chung cư 353 Nguyễn Trọng Tuyển

MỤC LỤCTrangPHẦN I TỔNG QUAN KIẾN TRÚC 1 1.1. Sự cần thiết đầu tư 22.2. Sơ lược về công trình 21.3. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng 21.4. Giải pháp đi lại 21.5. Đặc điểm khí hậu – khí tượng – thủy văn tại Tp. HCM 31.6. Các giải pháp kỹ thuật 31.7. An toàn phòng cháy chữa cháy 5 PHẦN IITÍNH TOÁN KẾT CẤU 6 CHƯƠNG 1PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN HỆ CHỊU LỰC CHÍNH CHO CÔNG TRÌNH 7 1.1. Những đặc điểm cơ bản của nhà cao tầng 71.2. Hệ chịu lực chính của nhà cao tầng 81.3. So sánh lựa chọn phương án kết cấu 10 CHƯƠNG 2TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI TẦNG ĐIỂN HÌNH 11 2.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn 112.2. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 132.3. Tính toán các ô bản sàn 162.4. Bố trí cốt thép sàn tầng điển hình 21 CHƯƠNG 3TÍNH TOÁN CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH 22 3.1. Cấu tạo cầu thang tầng điển hình 223.2. Xác định tải trọng tác dụng lên cầu thang 233.3. Tính toán các bộ phận cầu thang 253.4. Bố trí cốt thép cầu thang tầng điển hình 30  CHƯƠNG 4TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 31 4.1. Công năng và kích thước hồ nước mái 314.2. Tính toán các cấu kiện của hồ nước mái 334.3. Bố trí cốt thép hồ nước mái 53 CHƯƠNG 5TÍNH KHUNG PHẲNG THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 2-TÍNH TOÁN DẦM DỌC TRỤC B 54 5.1. Chọn sơ bộ kết cấu khung phẳng 545.2. Sơ đồ tính 575.3. Tải trọng tác dụng lên khung 585.4. Tính dầm trục B 825.5. Bố trí thép cho khung và dầm 86  PHẦN IIITÍNH TOÁN NỀN MÓNG 87 CHƯƠNG 6MÓNG CỌC ÉP 87 6.1.Điều kiện địa chất công trình 876.2Phương án móng cọc ép 926.3. Bố trí thép cho móng cọc 112  CHƯƠNG 7MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 113 7.1. Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng 1137.2. Thiết kế móng cọc khoan nhồi 1187.2. Bố trí thép cho móng 137 TÀI LIỆU THAM KHẢO 138

MỤC LỤC

Trang

PHẦN I

TỔNG QUAN KIẾN TRÚC 1

1.1. Sự cần thiết đầu tư 2

2.2. Sơ lược về công trình 2

1.3. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng 2

1.4. Giải pháp đi lại 2

1.5. Đặc điểm khí hậu – khí tượng – thủy văn tại Tp. HCM 3

1.6. Các giải pháp kỹ thuật 3

1.7. An toàn phòng cháy chữa cháy 5

PHẦN II

TÍNH TOÁN KẾT CẤU 6

CHƯƠNG 1

PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN HỆ CHỊU LỰC CHÍNH CHO

CÔNG TRÌNH 7

1.1. Những đặc điểm cơ bản của nhà cao tầng 7

1.2. Hệ chịu lực chính của nhà cao tầng 8

1.3. So sánh lựa chọn phương án kết cấu 10

CHƯƠNG 2

TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI TẦNG ĐIỂN HÌNH 11

2.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn 11

2.2. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 13

2.3. Tính toán các ô bản sàn 16

2.4. Bố trí cốt thép sàn tầng điển hình 21

CHƯƠNG 3

TÍNH TOÁN CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH 22

3.1. Cấu tạo cầu thang tầng điển hình 22

3.2. Xác định tải trọng tác dụng lên cầu thang 23

3.3. Tính toán các bộ phận cầu thang 25

3.4. Bố trí cốt thép cầu thang tầng điển hình 30

CHƯƠNG 4

TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 31

4.1. Công năng và kích thước hồ nước mái 31

4.2. Tính toán các cấu kiện của hồ nước mái 33

4.3. Bố trí cốt thép hồ nước mái 53

CHƯƠNG 5

TÍNH KHUNG PHẲNG

THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 2-TÍNH TOÁN DẦM DỌC TRỤC B 54

5.1. Chọn sơ bộ kết cấu khung phẳng 54

5.2. Sơ đồ tính 57

5.3. Tải trọng tác dụng lên khung 58

5.4. Tính dầm trục B 82

5.5. Bố trí thép cho khung và dầm 86

PHẦN III

TÍNH TOÁN NỀN MÓNG 87

CHƯƠNG 6

MÓNG CỌC ÉP 87

6.1.Điều kiện địa chất công trình 87

6.2Phương án móng cọc ép 92

6.3. Bố trí thép cho móng cọc 112

CHƯƠNG 7

MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 113

7.1. Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng 113

7.2. Thiết kế móng cọc khoan nhồi 118

7.2. Bố trí thép cho móng 137

TÀI LIỆU THAM KHẢO 138

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY