Đồ án Thiết kế cầu qua sông

CHƯƠNG 1. TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU 54I. ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU VÀ ĐẶC ĐIỂM TẢI TRỌNG. 541. Vật liệu cấu tạo. 541.1. Bê tông. 541.2. Cốt thép thường. 541.3. Cốt thép ứng suất trước. 552. Tải trọng thiết kế. 552.1. Hoạt tải thiết kế. 55II. TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU. 561. Thiết kế cấu tạo bản mặt cầu. 561.1. Chiều dày bản mặt cầu. 561.2. Cấu tạo các lớp áo đường. 561.3. Nguyên tắc tính toán. 571.4. Nội lực trong bản mặt cầu do các thành phần tải trọng. 571.5. Tổ hợp nội lực trong bản mặt cầu. 621.6. Tính toán cốt thép bản mặt cầu. 631.7. Tính toán mất mát ứng suất trước trong cốt thép bản . 641.8. Kiểm tra tiết diện theo các trạng thái giới hạn. 68

CHƯƠNG 1. TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU 54

I. ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU VÀ ĐẶC ĐIỂM TẢI TRỌNG. 54

1. Vật liệu cấu tạo. 54

1.1. Bê tông. 54

1.2. Cốt thép thường. 54

1.3. Cốt thép ứng suất trước. 55

2. Tải trọng thiết kế. 55

2.1. Hoạt tải thiết kế. 55

II. TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU. 56

1. Thiết kế cấu tạo bản mặt cầu. 56

1.1. Chiều dày bản mặt cầu. 56

1.2. Cấu tạo các lớp áo đường. 56

1.3. Nguyên tắc tính toán. 57

1.4. Nội lực trong bản mặt cầu do các thành phần tải trọng. 57

1.5. Tổ hợp nội lực trong bản mặt cầu. 62

1.6. Tính toán cốt thép bản mặt cầu. 63

1.7. Tính toán mất mát ứng suất trước trong cốt thép bản . 64

1.8. Kiểm tra tiết diện theo các trạng thái giới hạn. 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY