Đồ án Thiết kế cầu dâm thép liên hợp

MỤC LỤC:CHƯƠNG1: LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DẦM CHỦ.1.1.Chọn vật liệu .3 1.2.Các kích thước cơ bản . .31.3.Tính Các Trặc Trưng Hình Học Của Tiết Diện .51.3.1.Gia đoạn 1: .5 1.3.2.Gia đoạn 3: .51.3.3.Gia đoạn 3: .62.1 Các hệ số tải trọng và hệ số sức kháng .72.2 Chọn tổ hợp tải trọng tác dụng .82.2.1 TTGH cường độ I 82.2.2 TTGH sử dụng 92.2.3 TTGH mỏi và đức gãy 92.3 Tính toán nội lực của dầm chủ do tĩnh tải 92.4 Tính toán nội lực của dầm chủ do hoạt tải .112.5 Tổ hợp nội lực qua các TTGH .172.6 Tổ hợp TTGH mỏi 182.7 Kiểm tra tính tương xứng của tiết diện .192.8 Kiểm tra sức kháng uốn của tiết diện 222.9 Thiết kế lực cắt .232.10 Thiết kế mỏi và đức gãy .262.11 Kiểm tra TTGH sử dụng .272.11.1 Kiểm tra ứng suất của dầm trong giai đoạn sử dụng bình thường 272.11.2 Kiểm tra độ võng không bắt buộc .272.12 Kiểm tra khã năng xây dựng 29CHƯƠNG 3THIẾT KẾ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BỘ PHẬN TRONG TIẾT DIỆN DẦM CHỦ3.1 Thiết kế sườn tăng cường tại gối 313.2 Mối nối hàn giữa sườn tăng cường và bản bụng 343.3 Mối nối hàn giữa bản cánh và bản bụng .353.4 Xác định vị trí cắt bớt biên dầm .36CHƯƠNG 4:THIẾT KẾ MỐI NỐI DẦM CHỦ .394.1. Một số vấn đề chung .394.2.Xác định nội lực tại các vị trí mối nối : .394.3.Tính toán đặc trưng hình học của dầm tại vị trí mối nối có kể đến giảm yếu tiết diện: .424.4. Tính ứng suất tại tâm bản cánh trong các TTGH .434.5. Xác định lực thiết kế .43 4.5.1.Bản cánh chịu nén .434.5.2. Bản cánh chịu kéo .44 4.6. Tính toán mối nối bản cánh dưới . . 444.6.1 Kích thước bản nối .444.6.2 Sức kháng trượt của 1 bulông .454.6.3 Bố trí các bulông .454.7 Thiết kế mối nối bản cánh trên .464.8 Thiết kế mối nối bản bụng .474.8.1 Xác định lực thiết kế . 494.8.2 Kiểm tra bố trí cấu tạo các bulông . .504.8.3 TTGH cường độ I . .514.8.4 TTGH sử dụng . .524.8.5 Kiểm tra khả năng chịu cắt của bản nối . .524.8.6 Kiểm tra ứng suất uốn trong các bản nối . .524.8.7 Sức kháng ép mặt trong các lỗ bulông . .534.8.8 Sức kháng phá hoạ cắt khối và phas huỷ dòn 55CHƯƠNG 5:THIẾT KẾ HỆ NEO LIÊN KẾT . .555.1 Kiểm tra các điều kiện cấu tạo trên mặt cắt ngang 535.1.1 Khoảng cách ngang . .555.1.2 Lớp phủ và độ chon sâu . .555.1.3 Tỉ lệ chiều cao và đường kính neo . 555.1.4 Bước neo .555.2 Kiểm tra yêu cầu cấu tạo của bước neo chống cắt . .555.3 Kiểm tra TTGH cường độ I . 57

MỤC LỤC:

CHƯƠNG1: LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DẦM CHỦ.

1.1.Chọn vật liệu .3

1.2.Các kích thước cơ bản . .3

1.3.Tính Các Trặc Trưng Hình Học Của Tiết Diện .5

1.3.1.Gia đoạn 1: .5

1.3.2.Gia đoạn 3: .5

1.3.3.Gia đoạn 3: .6

2.1 Các hệ số tải trọng và hệ số sức kháng .7

2.2 Chọn tổ hợp tải trọng tác dụng .8

2.2.1 TTGH cường độ I 8

2.2.2 TTGH sử dụng 9

2.2.3 TTGH mỏi và đức gãy 9

2.3 Tính toán nội lực của dầm chủ do tĩnh tải 9

2.4 Tính toán nội lực của dầm chủ do hoạt tải .11

2.5 Tổ hợp nội lực qua các TTGH .17

2.6 Tổ hợp TTGH mỏi 18

2.7 Kiểm tra tính tương xứng của tiết diện .19

2.8 Kiểm tra sức kháng uốn của tiết diện 22

2.9 Thiết kế lực cắt .23

2.10 Thiết kế mỏi và đức gãy .26

2.11 Kiểm tra TTGH sử dụng .27

2.11.1 Kiểm tra ứng suất của dầm trong giai đoạn sử dụng bình thường 27

2.11.2 Kiểm tra độ võng không bắt buộc .27

2.12 Kiểm tra khã năng xây dựng 29

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ LIÊN KẾT GIỮA CÁC BỘ PHẬN TRONG TIẾT DIỆN DẦM CHỦ

3.1 Thiết kế sườn tăng cường tại gối 31

3.2 Mối nối hàn giữa sườn tăng cường và bản bụng 34

3.3 Mối nối hàn giữa bản cánh và bản bụng .35

3.4 Xác định vị trí cắt bớt biên dầm .36

CHƯƠNG 4:THIẾT KẾ MỐI NỐI DẦM CHỦ .39

4.1. Một số vấn đề chung .39

4.2.Xác định nội lực tại các vị trí mối nối : .39

4.3.Tính toán đặc trưng hình học của dầm tại vị trí mối nối có kể đến giảm yếu tiết diện: .42

4.4. Tính ứng suất tại tâm bản cánh trong các TTGH .43

4.5. Xác định lực thiết kế .43

4.5.1.Bản cánh chịu nén .43

4.5.2. Bản cánh chịu kéo .44

4.6. Tính toán mối nối bản cánh dưới . . 44

4.6.1 Kích thước bản nối .44

4.6.2 Sức kháng trượt của 1 bulông .45

4.6.3 Bố trí các bulông .45

4.7 Thiết kế mối nối bản cánh trên .46

4.8 Thiết kế mối nối bản bụng .47

4.8.1 Xác định lực thiết kế . 49

4.8.2 Kiểm tra bố trí cấu tạo các bulông . .50

4.8.3 TTGH cường độ I . .51

4.8.4 TTGH sử dụng . .52

4.8.5 Kiểm tra khả năng chịu cắt của bản nối . .52

4.8.6 Kiểm tra ứng suất uốn trong các bản nối . .52

4.8.7 Sức kháng ép mặt trong các lỗ bulông . .53

4.8.8 Sức kháng phá hoạ cắt khối và phas huỷ dòn 55

CHƯƠNG 5:THIẾT KẾ HỆ NEO LIÊN KẾT . .55

5.1 Kiểm tra các điều kiện cấu tạo trên mặt cắt ngang 53

5.1.1 Khoảng cách ngang . .55

5.1.2 Lớp phủ và độ chon sâu . .55

5.1.3 Tỉ lệ chiều cao và đường kính neo . 55

5.1.4 Bước neo .55

5.2 Kiểm tra yêu cầu cấu tạo của bước neo chống cắt . .55

5.3 Kiểm tra TTGH cường độ I . 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY