Đồ án Thiết kế cầu cựa gà

_ Toàn bộ các nhịp dẫn dầm giản đơn được lao lắp bằng giá 3 chân (giá lao cầu) _ Xây dựng đường ray cho giá lao cầu và đường cho xe goòng chở dầm . _ Lắp giá lao cầu trên đường đầu cầu . + Đặt chồng nề. + Lắp giá trên chồng nề . + Kích thân giá lên, kê cao bằng chồng nề . + Lắp chân giá và bánh xe . + Hạ kích tháo chồng nề . _ Di chuyển giá lao cầu ra khẩu độ nhịp cần lắp ráp . + Đưa dầm BTCT ra từ phía sau giá lao dầm . + Chằng buộc đầu dầm vào giá lao dầm và tháo 1 xe goòng ra (treo vào giá lao dầm để làm đối trọng cho giá lao cầu). + Kéo giá lao dầm và dầm ra ngoài sông . + Khi chân trước của giá tới trụ người ta kích và kê lên chồng nề trên trụ . _ Đưa dầm BTCT ra vị trí. + Tháo cáp hạ dầm xuống xe goòng . + Xe lao thứ nhất đỡ đầu dầm, tháo 1 xe goòng ra .

_ Toàn bộ các nhịp dẫn dầm giản đơn được lao lắp bằng giá 3 chân (giá lao cầu)

_ Xây dựng đường ray cho giá lao cầu và đường cho xe goòng chở dầm .

_ Lắp giá lao cầu trên đường đầu cầu .

+ Đặt chồng nề.

+ Lắp giá trên chồng nề .

+ Kích thân giá lên, kê cao bằng chồng nề .

+ Lắp chân giá và bánh xe .

+ Hạ kích tháo chồng nề .

_ Di chuyển giá lao cầu ra khẩu độ nhịp cần lắp ráp .

+ Đưa dầm BTCT ra từ phía sau giá lao dầm .

+ Chằng buộc đầu dầm vào giá lao dầm và tháo 1 xe goòng ra (treo vào giá lao dầm để làm đối trọng cho giá lao cầu).

+ Kéo giá lao dầm và dầm ra ngoài sông .

+ Khi chân trước của giá tới trụ người ta kích và kê lên chồng nề trên trụ .

_ Đưa dầm BTCT ra vị trí.

+ Tháo cáp hạ dầm xuống xe goòng .

+ Xe lao thứ nhất đỡ đầu dầm, tháo 1 xe goòng ra .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY