Đồ án Thiết kế cầu Bà Nành

MỤC LỤCTrangLời cảm ơn Mục lục PHẦN I : SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẦU Chương I : MỞ ĐẦU 2 Chương II : PHƯƠNG ÁN I : CẦU BTCT DƯL NHỊP GIẢN ĐƠN 8 Chương III : PHƯƠNG ÁN II : CẦU DẦM THÉP LIÊN HỢP BMC 18 Chương IV : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 52 PHẦN II : THIẾT KẾ KỸ THUẬT Chương I : THIẾT KẾ LAN CAN + LỀ BỘ HÀNH 54 Chương II : THIẾT KẾ BẢN MẶT CẦU 67 Chương III : THIẾT KẾ DẦM NGANG 80 Chương IV : TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG 98 Chương V : TÍNH TOÁN NỘI LỰC DẦM CHỦ 104 Chương VI : KIỂM TOÁN DẦM CHỦ 117 Chương VII : THIẾT KẾ MỐ CẦU 137 Chương VIII : THIẾT KẾ TRỤ CẦU 196PHẦN III : THI CÔNG TỔNG THỂ Chương I : THI CÔNG TỔNG THỂ 221

MỤC LỤC

Trang

Lời cảm ơn

Mục lục

PHẦN I : SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẦU

Chương I : MỞ ĐẦU 2

Chương II : PHƯƠNG ÁN I : CẦU BTCT DƯL NHỊP GIẢN ĐƠN 8 Chương III : PHƯƠNG ÁN II : CẦU DẦM THÉP LIÊN HỢP BMC 18

Chương IV : LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 52

PHẦN II : THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Chương I : THIẾT KẾ LAN CAN + LỀ BỘ HÀNH 54

Chương II : THIẾT KẾ BẢN MẶT CẦU 67 Chương III : THIẾT KẾ DẦM NGANG 80 Chương IV : TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG 98 Chương V : TÍNH TOÁN NỘI LỰC DẦM CHỦ 104 Chương VI : KIỂM TOÁN DẦM CHỦ 117 Chương VII : THIẾT KẾ MỐ CẦU 137

Chương VIII : THIẾT KẾ TRỤ CẦU 196

PHẦN III : THI CÔNG TỔNG THỂ

Chương I : THI CÔNG TỔNG THỂ 221

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY