Đồ án Thiết kế căn hộ cao cấp Thảo Đền Riverview 12 tầng

MỤC LỤC  PHẦN GIỚI THIỆU:1. TRANG TỰA ĐỀ 2. LỜI MỞ ĐẦU 3. LỜI CẢM ƠN4. NHIỆM VỤ LUẬN VĂN 5. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN6. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN7. MỤC LỤC8. DANH MỤC CÁC BẢN VẼ PHẦN NỘI DUNG: Trang PHẦN I – PHẦN KIẾN TRÚC 11. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH 22. KỸ THUẬT HẠ TÂNG ĐÔ THỊ 23. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 23.1 MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG 23.2 HÌNH KHOÁI 33.3 MẶT ĐỨNG 33.4 HỆ THỐNG GIAO THÔNG 34. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 34.1 HỆ THỐNG ĐIỆN 34.2 HỆ THỐNG NƯỚC 34.3 THÔNG GIÓ CHIẾU SÁNG 34.4 PHÒNG CHÁY- THOÁT HIỂM 44.5 CHỐNG SÉT 44.6 HỆ THỐNG THOÁT RÁC 4PHẦN II – PHẦN KẾT CẤU 6CHƯƠNG I: CƠ SỞ THIẾT KẾ 7I.1 QUY PHẠM 7I.2 CƠ SỞ THIẾT KẾ 7II.3 ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU 9CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN BẢN SÀN 10II.1 SƠ ĐỒ TÍNH 10II.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN 12II.3 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 14II.4 TÍNH TOÁN CỐT THÉP 18II.5 TÍNH TOÁN SÀN TẦNG HẦM 20CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ 23III.1 KÍCH THƯỚC 23III.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 24III.3 TÍNH CÁC CẤU KIỆN BẢN THANG 24III.4 TÍNH DẦM D1 26III.5 TÍNH DẦM CHIẾU NGHỈ D2 27CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 29IV.1 CẤU TẠO HỒ NƯỚC MÁI 29IV.2 TÍNH TOÁN BẢN NẮP 30IV.3 TÍNH TOÁN BẢN THÀNH 34IV.4 TÍNH TOÁN BẢN ĐÁY 37IV.5 TÍNH CỘT HỒ NƯỚC 41CHƯƠNG V: TÍNH KHUNG KHÔNG GIAN 42V.1 CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN DẦM CỘT 42V.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH 48V.3 PHÂN TÍCH CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 58V.4 TÍNH CỐT THÉP DẦM 61V.5 TÍNH CỐT THÉP CỘT 73PHẦN III – PHẦN NỀN MÓNG 100CHƯƠNG I: THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 101I.1 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 101I.2 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 101I.3 CƠ SỞ TÍNH TOÁN 105CHƯƠNG II: PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP 107II.1 CƠ SỞ TÍNH TOÁN 107II.2 TÍNH MÓNG CHÂN CỘT C13 108II.3 TÍNH MÓNG CHÂN CỘT C4 124II.4 BỐ TRÍ SỐ LƯỢNG CỌC Ở CÁC CỊ TRÍ MÓNG CÒN LẠI 135CHƯƠNG III: MÓNG BĂNG TRÊN NỀN CỌC 139III.1 QUAN NIỆM TÍNH TOÁN 139III.2 XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 139III.3 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN TỪNG CỌC 140III.4 KIỂM TRA ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MŨI CỌC 142III.5 TÍNH ĐỘ LÚN DƯỚI MŨI CỌC 143III.6 TÍNH TOÁN NỘI LỰC MÓNG BĂNG 144III.7 TÍNH KẾT CẤU MÓNG 146 PHẦN PHỤ LỤC:PHẦN MỀM SỬ DỤNG & TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

PHẦN GIỚI THIỆU:

1. TRANG TỰA ĐỀ

2. LỜI MỞ ĐẦU

3. LỜI CẢM ƠN

4. NHIỆM VỤ LUẬN VĂN

5. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

6. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

7. MỤC LỤC

8. DANH MỤC CÁC BẢN VẼ

PHẦN NỘI DUNG: Trang

PHẦN I – PHẦN KIẾN TRÚC 1

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH 2

2. KỸ THUẬT HẠ TÂNG ĐÔ THỊ 2

3. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 2

3.1 MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG 2

3.2 HÌNH KHOÁI 3

3.3 MẶT ĐỨNG 3

3.4 HỆ THỐNG GIAO THÔNG 3

4. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 3

4.1 HỆ THỐNG ĐIỆN 3

4.2 HỆ THỐNG NƯỚC 3

4.3 THÔNG GIÓ CHIẾU SÁNG 3

4.4 PHÒNG CHÁY- THOÁT HIỂM 4

4.5 CHỐNG SÉT 4

4.6 HỆ THỐNG THOÁT RÁC 4

PHẦN II – PHẦN KẾT CẤU 6

CHƯƠNG I: CƠ SỞ THIẾT KẾ 7

I.1 QUY PHẠM 7

I.2 CƠ SỞ THIẾT KẾ 7

II.3 ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU 9

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN BẢN SÀN 10

II.1 SƠ ĐỒ TÍNH 10

II.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN 12

II.3 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC 14

II.4 TÍNH TOÁN CỐT THÉP 18

II.5 TÍNH TOÁN SÀN TẦNG HẦM 20

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ 23

III.1 KÍCH THƯỚC 23

III.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 24

III.3 TÍNH CÁC CẤU KIỆN BẢN THANG 24

III.4 TÍNH DẦM D1 26

III.5 TÍNH DẦM CHIẾU NGHỈ D2 27

CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 29

IV.1 CẤU TẠO HỒ NƯỚC MÁI 29

IV.2 TÍNH TOÁN BẢN NẮP 30

IV.3 TÍNH TOÁN BẢN THÀNH 34

IV.4 TÍNH TOÁN BẢN ĐÁY 37

IV.5 TÍNH CỘT HỒ NƯỚC 41

CHƯƠNG V: TÍNH KHUNG KHÔNG GIAN 42

V.1 CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN DẦM CỘT 42

V.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH 48

V.3 PHÂN TÍCH CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 58

V.4 TÍNH CỐT THÉP DẦM 61

V.5 TÍNH CỐT THÉP CỘT 73

PHẦN III – PHẦN NỀN MÓNG 100

CHƯƠNG I: THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 101

I.1 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 101

I.2 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 101

I.3 CƠ SỞ TÍNH TOÁN 105

CHƯƠNG II: PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP 107

II.1 CƠ SỞ TÍNH TOÁN 107

II.2 TÍNH MÓNG CHÂN CỘT C13 108

II.3 TÍNH MÓNG CHÂN CỘT C4 124

II.4 BỐ TRÍ SỐ LƯỢNG CỌC Ở CÁC CỊ TRÍ MÓNG CÒN LẠI 135

CHƯƠNG III: MÓNG BĂNG TRÊN NỀN CỌC 139

III.1 QUAN NIỆM TÍNH TOÁN 139

III.2 XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 139

III.3 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN TỪNG CỌC 140

III.4 KIỂM TRA ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MŨI CỌC 142

III.5 TÍNH ĐỘ LÚN DƯỚI MŨI CỌC 143

III.6 TÍNH TOÁN NỘI LỰC MÓNG BĂNG 144

III.7 TÍNH KẾT CẤU MÓNG 146

PHẦN PHỤ LỤC:

PHẦN MỀM SỬ DỤNG & TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY