Đồ án Thiết kế bể Aerotank xử lý nướ thải xeo giấy công suất 1000 m3/ngày đêm

MỤC LỤ C Lờ i nó iđầ u 1 CHƯƠNG1 : GIỚ I THIỆU CHUNG 2 I Đặ tvấ n đề 2 II Nhiệm vụ củ a đồ á n 3 CHƯƠNG2 : CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤ Y 4I Giaiđoạ n sả n xuấ t bộ tgiấ y 4 II Giaiđoạ n là m giấ y 8 III Cá c loạ i nướ c thả i 9 IV Nướ c thả i từ cô ng nghệ xeo giấ y 9 CHƯƠNG3 : CÁC PHƯƠNG PHÁ P XỬ LÝ NƯỚC THẢ I CÔNG NGHIỆ P 10 I Xử lý cơ họ c 111 II Cá c phương phá p hoá lý 112 III Cá cphương phá p hó a họ c 12 IV Phương phá p sinh họ c 13 CHƯƠNG 4 : LỰ A CHỌ N CÔ NG NGHỆ VÀ TÍNH TOÁ N CÔ NG TRÌNH CHÍNH 19 I Lự a chọ n cô ng nghệ 19 II Dâ y chuyề n cô ng nghệ 278 IIITính toá n cô ng trình chính bể Aerotank 299 IVTính toá n kinh tế cho cô ng trình chính 444 PHẦN KẾ T 46 Tà i liệ u tham khả o 47

MỤC LỤ C

Lờ i nó iđầ u 1

CHƯƠNG1 : GIỚ I THIỆU CHUNG 2

I Đặ tvấ n đề 2

II Nhiệm vụ củ a đồ á n 3

CHƯƠNG2 : CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤ Y 4

I Giaiđoạ n sả n xuấ t bộ tgiấ y 4

II Giaiđoạ n là m giấ y 8

III Cá c loạ i nướ c thả i 9

IV Nướ c thả i từ cô ng nghệ xeo giấ y 9

CHƯƠNG3 : CÁC PHƯƠNG PHÁ P XỬ LÝ NƯỚC THẢ I CÔNG NGHIỆ P 10

I Xử lý cơ họ c 111

II Cá c phương phá p hoá lý 112

III Cá cphương phá p hó a họ c 12

IV Phương phá p sinh họ c 13

CHƯƠNG 4 : LỰ A CHỌ N CÔ NG NGHỆ VÀ TÍNH TOÁ N CÔ NG TRÌNH CHÍNH 19

I Lự a chọ n cô ng nghệ 19

II Dâ y chuyề n cô ng nghệ 278

IIITính toá n cô ng trình chính bể Aerotank 299

IVTính toá n kinh tế cho cô ng trình chính 444

PHẦN KẾ T 46

Tà i liệ u tham khả o 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY