Đồ án TCVN iso 9001:2008 hệ thống quản lý chất lượng các yêu cầu

MỤC LỤCĐề mục Trang Trang bìa i Lời cảm ơn ii Lời mở đầu iii Mục lục iv Danh sách hình vẽ v Danh sách bảng biểu viCHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1.1 Khái niệm về sản phẩm, chất lượng sản phẩm 1 1.2 Các quan niệm về quản lý chất lượng 3 1.3 Các hệ thống quản lý chất lượng 4CHƯƠNG 2. TCVN ISO 9001:2008 2.1 Giới thiệu chung về TCVN ISO 9001:2008 10 2.2 Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2008 10 2.3 Nội dung chính của ISO 9001:2008 12 2.4 Hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000 12 2.5 Những thay đổi của TCVN ISO 9001:2008 so với TCVN ISO 9001:2000 15 2.6 Các bước xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 17 2.7 Hướng dẫn chuyển đổi từ ISO 9001:2000 sang ISO 9001:2008 18CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM 3.1 Tổng quan nhà máy 22 3.2 Chính sách chất lượng của Công ty Coca-Cola Việt Nam 26 3.3 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào qui trình sản xuất 27 3.4 Vệ sinh an toàn lao động 47CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 50

MỤC LỤC

Đề mục Trang

Trang bìa i

Lời cảm ơn ii

Lời mở đầu iii

Mục lục iv

Danh sách hình vẽ v

Danh sách bảng biểu vi

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1.1 Khái niệm về sản phẩm, chất lượng sản phẩm 1

1.2 Các quan niệm về quản lý chất lượng 3

1.3 Các hệ thống quản lý chất lượng 4

CHƯƠNG 2. TCVN ISO 9001:2008

2.1 Giới thiệu chung về TCVN ISO 9001:2008 10

2.2 Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2008 10

2.3 Nội dung chính của ISO 9001:2008 12

2.4 Hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000 12

2.5 Những thay đổi của TCVN ISO 9001:2008 so với TCVN ISO 9001:2000 15

2.6 Các bước xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 17

2.7 Hướng dẫn chuyển đổi từ ISO 9001:2000 sang ISO 9001:2008 18

CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM

3.1 Tổng quan nhà máy 22

3.2 Chính sách chất lượng của Công ty Coca-Cola Việt Nam 26

3.3 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào qui trình sản xuất 27

3.4 Vệ sinh an toàn lao động 47

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY