Đồ án Phân tích và thiết kế quản lý khách sạn

Với mô hình tổchức xửlý đã có , người phân tích sẽtiến hành xem xét, biến các thủtục chức năng thành các đơn vịchương trình. Ứng với mỗi đơn vịchương trình mà ta đã đặc tảchi tiết đểchuẩn bịcho việc cài đặt chương trình. Một chương trình bao gồm các đơn vịtổchức xửlý ( là một tập hợp các thủtục chức năng có liên quan với nhau và được thực hiện liền mạch nhằm thực hiện một quy tắc quản lý nào đó ). Có hai cách tiếp cận đểtổchức các đơn vịxửlý: 1. Tiếp cận theo không gian của các thủtục chức năng (vịtrí làm việc): Cách tiếp cận này thì các thủtục chức năng cùng một nơi làm việc được gom thành các đơn vịtổchức xửlý. 2. Tiếp cận theo từng chức năng: Theo cách này thì các thủtục chức năng giống nhau tổchức thành các đơn vịtổchức xửlý. Trong bài toán này đểtự động hoá công tác quản lý bao gồm: Bộphận lễtân, Bộphận dịch vụ. Ta có thểtổchức theo hai cách khác nhau.

Với mô hình tổchức xửlý đã có , người phân tích sẽtiến hành xem xét, biến các

thủtục chức năng thành các đơn vịchương trình. Ứng với mỗi đơn vịchương trình mà

ta đã đặc tảchi tiết đểchuẩn bịcho việc cài đặt chương trình.

Một chương trình bao gồm các đơn vịtổchức xửlý ( là một tập hợp các thủtục

chức năng có liên quan với nhau và được thực hiện liền mạch nhằm thực hiện một quy

tắc quản lý nào đó ).

Có hai cách tiếp cận đểtổchức các đơn vịxửlý:

1. Tiếp cận theo không gian của các thủtục chức năng (vịtrí làm việc): Cách

tiếp cận này thì các thủtục chức năng cùng một nơi làm việc được gom thành các đơn

vịtổchức xửlý.

2. Tiếp cận theo từng chức năng: Theo cách này thì các thủtục chức năng giống

nhau tổchức thành các đơn vịtổchức xửlý.

Trong bài toán này đểtự động hoá công tác quản lý bao gồm: Bộphận lễtân, Bộ

phận dịch vụ. Ta có thểtổchức theo hai cách khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY