Đồ án Phân tích và thiết kế biện pháp giảm giá thành sản phẩm đá dăm tại Công ty Cổ phần khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả

Nâng cao năng suất lao động làm cho sốgiờ công tiêu hao để sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm giảm bớt hoặc làm cho số l-ợng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian tăng thêm. Kết quả của việc nâng cao năng suất lao động làm cho chi phí về tiền l-ơng của công nhân sản xuất và moọt số khoản chi phí cố định khác trong giá thành sản phẩm đ-ợc hạ thấp. Nh-ng sau khi năng suất lao động đ-ợc tăng lên, chi phí tiền l-ơng trong mỗi đơn vị sản phẩm hạ thấp nhiều hay ít còn phụ thuộc chênh lệch giữa tốc độ tăng năngsuất lao động và tốc độ tăng tiền l-ơng bình quân. Bởi vì việc tăng năng suất lao động một phần để tăng thêm tiền l-ơng thu nhập cho ng-ời lao động và một phần để tăng thêm lợi nhuận cho Doanh nghiệp

Nâng cao năng suất lao động làm cho sốgiờ công tiêu hao để sản xuất mỗi

đơn vị sản phẩm giảm bớt hoặc làm cho số l-ợng sản phẩm sản xuất ra trong

một đơn vị thời gian tăng thêm. Kết quả của việc nâng cao năng suất lao động

làm cho chi phí về tiền l-ơng của công nhân sản xuất và moọt số khoản chi phí

cố định khác trong giá thành sản phẩm đ-ợc hạ thấp. Nh-ng sau khi năng suất

lao động đ-ợc tăng lên, chi phí tiền l-ơng trong mỗi đơn vị sản phẩm hạ thấp

nhiều hay ít còn phụ thuộc chênh lệch giữa tốc độ tăng năngsuất lao động và

tốc độ tăng tiền l-ơng bình quân. Bởi vì việc tăng năng suất lao động một phần

để tăng thêm tiền l-ơng thu nhập cho ng-ời lao động và một phần để tăng thêm

lợi nhuận cho Doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY