Đồ án Phân tích tình hình thực hiện giá thành pha chế dầu nhờn tại chi nhánh hoá dầu Hải Phòng

Tài sản cố định của doanh nghiệp bao gồm nhà cửa, kho tàng, máy móc trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh. Trong đó máy móc thiết bị sản xuất - kinh doanh chiếm một tỷ trọng đáng kể. Khấu hao máy móc thiết bị được hạch toán riêng thành một khoản mục chi phí của giá thành. Đối với TCP của cả doanh nghiệp chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc nhóm chi phí ổn định. Thông thường, đầu niên khoá tài chính, doanh nghiệp đã có thể xác định được TCP khấu hao tài sản cố định. Dù hoạt động sản xuất - kinh doanh nhiều hay ít, thì trong niên khoá tài chính đó doanh nghiệp vẫn phải trang trải, vẫn phải tính vào giá thành sản phẩm - hàng hoá tiêu thụ một khoản khấu hao cố định. Bởi vậy nếu tính trên 1 đơn vị sản phẩm hàng hoá tiêu thụ thì chi phí khấu hao thuộc loại chi phí biến động. Nếu khối lượng sản xuất - kinh doanh càng tăng thì chi phí khấu hao tính cho 1 đơn vị sản phẩm - hàng hoá tiêu thụ càng giảm.

Tài sản cố định của doanh nghiệp bao gồm nhà cửa, kho tàng, máy móc trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh. Trong đó máy móc thiết bị sản xuất - kinh doanh chiếm một tỷ trọng đáng kể. Khấu hao máy móc thiết bị được hạch toán riêng thành một khoản mục chi phí của giá thành. Đối với TCP của cả doanh nghiệp chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc nhóm chi phí ổn định. Thông thường, đầu niên khoá tài chính, doanh nghiệp đã có thể xác định được TCP khấu hao tài sản cố định. Dù hoạt động sản xuất - kinh doanh nhiều hay ít, thì trong niên khoá tài chính đó doanh nghiệp vẫn phải trang trải, vẫn phải tính vào giá thành sản phẩm - hàng hoá tiêu thụ một khoản khấu hao cố định. Bởi vậy nếu tính trên 1 đơn vị sản phẩm hàng hoá tiêu thụ thì chi phí khấu hao thuộc loại chi phí biến động. Nếu khối lượng sản xuất - kinh doanh càng tăng thì chi phí khấu hao tính cho 1 đơn vị sản phẩm - hàng hoá tiêu thụ càng giảm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY