Đồ án Phân tích, thiết kế biện pháp hạ giá thành đơn vị sản phẩm than sạch ở Xí nghiệp 397 - Công ty Đông Bắc năm 2004

- Căn cứ vào nhiệm vụ và KH giao của TCT-TVN giao cho Xí nghiệp 397. - Căn cứ vào yêu cầu xây dựng và phát triển của Công ty Đông Bắc năm 2004 và các năm tiếp theo. - Theo chỉ thị của Giám đốc Công ty theo nguyên tắc: + Xí nghiệp hạch toán côngđoạn chi phí sản xuất. + Xí nghiệp không xác định lãi. + Phòng kế toán Công tyhạch toán toàn bộ. Vì vậy ph-ơng pháp tính giá thành than của Xí nghiệp 397 nh-sau : Đối với Xí nghiệp 397 nói riêng và ngành than nói chung về sản xuất than lộ thiên, giá thành đ-ợc tính toán riêng có cả phần phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp sau đó mới tổng hợp giá thành chung cho toàn Xí nghiệp. Để không có sự trùng lặp trong tính toán các khoản mục giá thành trên đ-ợc xây dựng chi tiết theo từng yếu tố cấu thành nên tổng chi phí của Xí nghiệp, sau đó đ-ợc tổng hợp lại theo các yếu tố và công đoạn sản xuất.

- Căn cứ vào nhiệm vụ và KH giao của TCT-TVN giao cho Xí nghiệp 397.

- Căn cứ vào yêu cầu xây dựng và phát triển của Công ty Đông Bắc năm 2004

và các năm tiếp theo.

- Theo chỉ thị của Giám đốc Công ty theo nguyên tắc:

+ Xí nghiệp hạch toán côngđoạn chi phí sản xuất.

+ Xí nghiệp không xác định lãi.

+ Phòng kế toán Công tyhạch toán toàn bộ.

Vì vậy ph-ơng pháp tính giá thành than của Xí nghiệp 397 nh-sau :

Đối với Xí nghiệp 397 nói riêng và ngành than nói chung về sản xuất than lộ

thiên, giá thành đ-ợc tính toán riêng có cả phần phân bổ chi phí quản lý doanh

nghiệp sau đó mới tổng hợp giá thành chung cho toàn Xí nghiệp.

Để không có sự trùng lặp trong tính toán các khoản mục giá thành trên đ-ợc

xây dựng chi tiết theo từng yếu tố cấu thành nên tổng chi phí của Xí nghiệp, sau đó

đ-ợc tổng hợp lại theo các yếu tố và công đoạn sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY