Đồ án Nhà điều hành sản xuất thép công ty Hồng Kỳ

MỤC LỤC

CHƠNG I.GIỚI THIỆU CHUNG. .1

1.1. Giới thiệu về công trình .1

1.2 Giải pháp kiến trúc công trình.1

1.2.1. Giải pháp tổ chức không gian thông qua mặt bằng và mặt cắt công trình.1

1.2.2. Giải pháp mặt đứng và hình khối kiến trúc công trình .2

1.2.3. Giải pháp giao thông và thoát hiểm của công trình .2

1.2.4. Giải pháp thông gió và chiếu sáng cho công trình.2

1.2.5. Giải pháp sơ bộ về hệ kết cấu và vật liệu xây dựng công trình .2

1.2.6. Giải pháp kỹ thuật khác.2

1.3.Kết luận chung. .3

CHƠNG 2. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU, TÍNH TOÁN NỘI LỰC.5

2.1. Sơ bộ phơng án kết cấu.5

2.1.1.Phân tích các dạng kết cấu .5

2.1.2. Phơng án lựa chọn.6

2.1.3. Kích thớc sơ bộ của kết cấu (cột, dầm, sàn, vách, ) và vật liệu.6

2.2. Tính toán tải trọng.11

2.2.1. Tĩnh tải .13

2.2.2. Hoạt tải .15

2.2.3. Tải trọng gió.19

2.2.4. Tải trọng đặc biệt (gió động hoặc động đất) .

2.2.5. Lập sơđồ các trờng hợp tải trọng .

2.3. Tính toán nội lực cho công trình.

2.3.1. Tính toán nội lực cho các kết cấu chính của công trình:

2.3.2. Tổ hợp nội lực .34

2.3.3. Kết xuất biểu đồ nội lực (biểu đồ lực dọc, lực cắt, mômen của những tổ

hợpnguy hiểm.

CHƠNG 3. TÍNH TOÁN SÀN.6

3.1. Số liệu tính toán .6

3.2. Tính ô sàn 3 ( 3,6 x 4,05 m ) .6

3.2.1. Tải trọng :.6

3.2.2. Sơ đồ tính : .6

3.2.3. Tính toán nội lực: .7

3.2.4. Tính toán cốt thép: .8

3.3. Tính sàn vệ sinh ô sàn 8 ( 3,9 x 3,6 m ) .10

3.3.1. Tải trọng:.10

3.3.2.Sơ đồ tính: .10

3.3.3. Tính toán nội lực: .11

3.3.4. Tính toán cốt thép: .11

CHƠNG 4. TÍNH TOÁN DẦM .

4.1. Cơ sở tính toán .

4.2. Tính toán dầm khung trục 5 .

4.2.1. số liệu tính toán: .

4.2.2. Tính toán và bố trí cốt thép dầm D1 tầng trệt182

4.3.3. Tính toán và bố trí thép các dầm còn lại:.

4.3.4. Tính toán cốt treo .

CHƠNG 5. TÍNH TOÁN CỘT.

5.1. Cơ sở tính toán .

5.1.1. Lý thuyết tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên:

5.2. Số liệu tính toán: .

5.3. Tính toán cột .

5.3.1. Tính toán cốt thép dọc:.

5.3.2. Tính toán cốt ngang.

5.4. Cấu tạo nút khung: .

5.4.1. Nút khung biên trên cùng:.

5.4.2. Nút nối cột biên với xà ngang:.

CHƠNG 6. TÍNH TOÁN CẦU THANG .14

6.1. Số liệu tính toán .14

6.2. Tính toán bản chiếu nghỉ.14

6.2.1. Sơ đồ tính : .14

6.2.2. Tính toán nội lực .14

6.2.3. Tính toán cốt thép: .16

6.3. Tính toán bản thang.18

6.3.1. Sơđồ tính .18

6.3.2. Tính toán nội lực: .19

6.3.3. Tính toán cốt thép: .19

6.4. Tính toán dầm chiếu nghỉ.20

6.4.1. Sơđồ tính .20

6.4.2. Tính toán nội lực .20

6.4.3. tính toán cốt thép.21

6.5. Tính toán dầm chiếu tới .23

6.5.1. Sơđồ tính .23

6.5.2. Tính toán nội lực .23

6.5.3. tính toán cốt thép.24

CHƠNG 7. TÍNH TOÁN NỀN MÓNG .26

7.1. Số liệu địa chất:.26

7.2. Lựa chọn phơng án móng .27

7.2.1. phơng án móng nông.27

7.2.2. phơng án móng cọc (cọc đóng).27

7.2.3. phơng án móng cọc (cọc ép) .27

7.2.4. Phơng án móng cọc khoan nhồi.27

7.2.5. Kết luận: .28

7.3. Sơ bộ kích thớc cọc, đài cọc .28

7.3.1. Vật liệu thiết kế móng.28

7.3.2. Chọn loại cọc, kích thớc cọc và phơng pháp thi công.28

7.3.3. Xác định kích thớc cọc và giằng móng.28

7.4. Xác định sức chịu tải của cọc.29

7.4.1. Theo vật liệu làm cọc .29

7.4.2. Theo điều kiện đất nền .29183

7.5. Tính toán móng M1 dới cột C1.32

7.5.1. Xác định tải trọng tác dụng:.32

7.5.2. Xác định số lợng cọc và bố trí cọc trong móng .32

7.5.3. Kiểm tra móng cọc.33

7.5.4. Tính toán đài cọc.38

7.5. Tính toán móng M1 dới cột C2.41

7.5.1. Xác định tải trọng tác dụng:.41

7.5.2. Xác định số lợng cọc và bố trí cọc trong móng .41

7.5.3. Kiểm tra móng cọc.42

7.5.4. Tính toán đài cọc.48

CHƠNG 8. THI CÔNG PHẦN NGẦM .52

8.1. Giới thiệu tóm tắt đặc điểm công trình .52

8.2. Các điều kiện thi công:.52

8.2.1. Điều kiện địa chất công trình: .52

8.2.2. Điều kiện địa chất thuỷ văn: .53

8.2.3. Tài nguyên thi công:.53

8.2.4. Thời gian thi công: .53

8.3. Biện pháp thi công ngầm: .53

8.3.1. Lập biện pháp thi công ép cọc BTCT: .53

8.3.2. Lập biện pháp thi công đào đất: .67

8.3.3. Lập biện pháp thi công bê tông đài- giằng:.83

CHƠNG 9. THI CÔNG PHẦN THÂN VÀ HOÀN THIỆN.102

9.1. Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần thân:.102

9.1.1. Thi công cột: .102

9.1.2. Thi công dầm sàn: .104

9.2. Thiết kế ván khuôn.109

9.2.1. Thiết kế ván khuôn cho cột:.109

9.2.2. Thiết kế ván khuôn dầm:.114

9.2.3. Thiết kế ván khuôn sàn: .120

9.3. Thống kê khối lợng và phân đoạn thi công: .126

9.3.1. Thống kê khối lợng:.126

9.3.2. Phân đoạn thi công:.158

9.4. Tính toán chọn máy và phơng tiện thi công chính: .160

9.4.1. Chọn cần trục tháp: .160

9.4.2. Chọn ô tô chở bê tông thơng phẩm:.162

9.4.3. Chọn vận thăng vận chuyển:.163

9.4.4. Chọn máy trộn vữa:.164

9.4.5. Chọn máy đầm bê tông: .165

CHƠNG 10. TỔ CHỨC THI CÔNG.166

10.1. Lập tiến độ thi công.166

10.1.1. Tính toán nhân lực phục vụ thi công (lập bảng thống kê) .166

10.1.2. Lập sơđồ tiến độ và biểu đồ nhân lực (sơđồ ngang, dây chuyền, mạng).167

10.2. Thiết kế tổng mặt bằng thi công.167

10.2.1. Bố trí máy móc thiết bị trên mặt bằng .167

10.2.2. Thiết kế đờng tạm trên công trờng .168

10.2.3. Thiết kế kho bãi công trờng .168184

10.2.4. Thiết kế nhà tạm.170

10.2.5. Tính toán điện cho công trờng .171

10.2.6. Tính toán nớc cho công trờng.172

10.3. An toàn lao động cho toàn công trờng.173

10.3.1. An toàn lao động trong thi công đào đất:.173

10.3.2. An toàn lao động trong công tác bê tông và cốt thép.175

10.3.3. An toàn lao động trong công tác làm mái .177

10.3.4. An toàn lao động trong công tác xây và hoàn thiện .177

10.3.5. Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với máy móc.178

10.3.6. Công tác vệ sinh môi trờng .178

CHƠNG 11. LẬP DỰ TOÁN.179

11.1. Cơ sở lập dự toán .179

11.2. Lập bảng dự toán chi tiết và bảng tổng hợp kinh phí cho một bộ phận côngtrình .180

CHƠNG 12. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .180

12.1. Kết luận .180

12.2. Kiến nghị.180

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY