Đồ án Nghiên cứu xây dựng khu thể thao, giải trí phục vụ cho nhu cầu vui chơi của người dân Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤCMỤC LỤC 1CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU 71.1 Đặt vấn đề. 71.2 Mục tiêu. 71.3 Nội dung. 71.4 Phạm vi và giới hạn. 71.5 Tổng quan về cấu trúc đồ án. 8CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 92.1 Kỹ thuật dự báo. 92.1.1. Hồi quy tuyến tính 92.1.2. Hồi quy bội 92.2 Phương pháp lựa chọn đa mục tiêu 102.2.1. Phương pháp liệt kê (Checklist) 102.2.2. Mô hình cho điểm (Scoring Model) 112.3 Kinh tế kỹ thuật. 122.3.1. Sự cần thiết của phân tích tài chính. 122.3.2. Suất chiết khấu 122.3.3. Các quan điểm khác nhau trong phân tích tài chánh 132.3.4. Phân tích lợi nhuận bằng tỷ số B/C 132.3.5. Suất thu lợi nội tại (IRR) 142.3.6. Giá trị hiện tại NPV 142.3.7. Thời gian thu hồi vốn (Payback Period) 152.4. Cấu trúc tổ chức. 162.4.1. Cấu trúc tổ chức. 162.4.2. Tổ chức dạng dự án. 162.4.3. Tổ chức dạng ma trận 172.4.4. Biểu đồ trách nhiệm(Linear Responsibility Chart – LRC) 172.5. Lý thuyết về điều độ dự án 182.5.1. Key Milestones 182.5.2. Kỹ thuật mạng (Network Technique) 182.5.3. Biểu đồ Gantt 192.5.4. Phương pháp PERT 20CHƯƠNG III. CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN 223.1 Giới thiệu chủ đầu tư 223.2 Cơ sở pháp lý 223.3 Giới thiệu về ngành giải trí – thể thao tại thành phố 223.4 Lý do đầu tư 23CHƯƠNG IV. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ 245.1 Các địa điểm có thể đầu tư 245.2 Chọn lựa địa điểm 245.3 Giới thiệu về địa điểm đầu tư. 255.4 Chi phí đầu tư địa điểm 26CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 285.1 Thị trường 285.2 Dự báo tiềm năng của dự án 295.3 Dự báo số lượng khách tới khu giải trí thể thao T&S. 30CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA KHU THỂ THAO GIẢI TRÍ T&S 316.1 Tổ chức nhân sự 316.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp đảm bảo 326.2.1. Nội dung đầu tư 326.2.2. Hạng mục đầu tư 336.2.3. Phương án kinh doanh 346.2.4. Bảo hiểm hoả hoạn và tai nạn 376.2.5. Điện – nước 376.2.6. Chi phí cho một số hoạt động 37CHƯƠNG VII. PHÂN TÍCH TÀI CHIÙNH VÀ RỦI RO DỰ ÁN 397.1 Thông số tài chính 397.1.1 Suất chiết khấu 397.1.2 Thời gian hoạt động và thời kì phân tích của dự án 397.1.3 Khấu hao và phương pháp trích khấu hao 397.1.4 Thuế 407.1.5 Giá của các loại hình kinh doanh 407.2 Vốn đầu tư 407.2.1 Tổng đầu tư cho xây lắp 407.2.2 Tổng đầu tư cho thiết bị 407.2.3 Chi phí chuyển quyền sử dụng đất 417.2.4 Chi phí kiến thiết cơ bản 427.2.5 Tổng vốn đầu tư 437.2.6 Kết quả phân tích tài chính 437.2.7 Kết quả phân tích độ nhạy 44CHƯƠNG VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 458.1 Cấu trúc tổ chức thực hiện dự án 458.2 Cấu trúc phân việc trong dự án 478.2.1 Cấu trúc các công việc chủ yếu của dự án 478.2.2 Bảng phân công trách nhiệm 488.2.3 Mô tả các công việc trong dự án 498.3 Xác định trình tự và thời gian thực hiện các công việc 528.4 Kết quả điều độ 548.5 Phân tích PERT 55CHƯƠNG IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 569.1 Kết luận 569.2 Kiến nghị 56TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU 7

1.1 Đặt vấn đề. 7

1.2 Mục tiêu. 7

1.3 Nội dung. 7

1.4 Phạm vi và giới hạn. 7

1.5 Tổng quan về cấu trúc đồ án. 8

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9

2.1 Kỹ thuật dự báo. 9

2.1.1. Hồi quy tuyến tính 9

2.1.2. Hồi quy bội 9

2.2 Phương pháp lựa chọn đa mục tiêu 10

2.2.1. Phương pháp liệt kê (Checklist) 10

2.2.2. Mô hình cho điểm (Scoring Model) 11

2.3 Kinh tế kỹ thuật. 12

2.3.1. Sự cần thiết của phân tích tài chính. 12

2.3.2. Suất chiết khấu 12

2.3.3. Các quan điểm khác nhau trong phân tích tài chánh 13

2.3.4. Phân tích lợi nhuận bằng tỷ số B/C 13

2.3.5. Suất thu lợi nội tại (IRR) 14

2.3.6. Giá trị hiện tại NPV 14

2.3.7. Thời gian thu hồi vốn (Payback Period) 15

2.4. Cấu trúc tổ chức. 16

2.4.1. Cấu trúc tổ chức. 16

2.4.2. Tổ chức dạng dự án. 16

2.4.3. Tổ chức dạng ma trận 17

2.4.4. Biểu đồ trách nhiệm(Linear Responsibility Chart – LRC) 17

2.5. Lý thuyết về điều độ dự án 18

2.5.1. Key Milestones 18

2.5.2. Kỹ thuật mạng (Network Technique) 18

2.5.3. Biểu đồ Gantt 19

2.5.4. Phương pháp PERT 20

CHƯƠNG III. CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN 22

3.1 Giới thiệu chủ đầu tư 22

3.2 Cơ sở pháp lý 22

3.3 Giới thiệu về ngành giải trí – thể thao tại thành phố 22

3.4 Lý do đầu tư 23

CHƯƠNG IV. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ 24

5.1 Các địa điểm có thể đầu tư 24

5.2 Chọn lựa địa điểm 24

5.3 Giới thiệu về địa điểm đầu tư. 25

5.4 Chi phí đầu tư địa điểm 26

CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 28

5.1 Thị trường 28

5.2 Dự báo tiềm năng của dự án 29

5.3 Dự báo số lượng khách tới khu giải trí thể thao T&S. 30

CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA KHU THỂ THAO GIẢI TRÍ T&S 31

6.1 Tổ chức nhân sự 31

6.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp đảm bảo 32

6.2.1. Nội dung đầu tư 32

6.2.2. Hạng mục đầu tư 33

6.2.3. Phương án kinh doanh 34

6.2.4. Bảo hiểm hoả hoạn và tai nạn 37

6.2.5. Điện – nước 37

6.2.6. Chi phí cho một số hoạt động 37

CHƯƠNG VII. PHÂN TÍCH TÀI CHIÙNH VÀ RỦI RO DỰ ÁN 39

7.1 Thông số tài chính 39

7.1.1 Suất chiết khấu 39

7.1.2 Thời gian hoạt động và thời kì phân tích của dự án 39

7.1.3 Khấu hao và phương pháp trích khấu hao 39

7.1.4 Thuế 40

7.1.5 Giá của các loại hình kinh doanh 40

7.2 Vốn đầu tư 40

7.2.1 Tổng đầu tư cho xây lắp 40

7.2.2 Tổng đầu tư cho thiết bị 40

7.2.3 Chi phí chuyển quyền sử dụng đất 41

7.2.4 Chi phí kiến thiết cơ bản 42

7.2.5 Tổng vốn đầu tư 43

7.2.6 Kết quả phân tích tài chính 43

7.2.7 Kết quả phân tích độ nhạy 44

CHƯƠNG VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 45

8.1 Cấu trúc tổ chức thực hiện dự án 45

8.2 Cấu trúc phân việc trong dự án 47

8.2.1 Cấu trúc các công việc chủ yếu của dự án 47

8.2.2 Bảng phân công trách nhiệm 48

8.2.3 Mô tả các công việc trong dự án 49

8.3 Xác định trình tự và thời gian thực hiện các công việc 52

8.4 Kết quả điều độ 54

8.5 Phân tích PERT 55

CHƯƠNG IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56

9.1 Kết luận 56

9.2 Kiến nghị 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY