Đồ án Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Krông Pô Kô

Để khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước trên lưu vực thì cần phải nghiên cứu giải quyết bài toán cân bằng nước hệ thống, tính toán lượng nước đến so sánh với nhu cầu dùng nước của từng nút. Từ đó giúp các cơ quan quản lý trong việc lựa chọn các phương án hợp lý trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Nhu cầu dùng nước chính được xác định trong bài toán cân bằng nước hệ thống ở đây là:- Nhu cầu dùng nước cho nông nghiệp- Nhu cầu dùng nước cho công nghiệp- Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt dân cư và chăn nuôi- Đảm bảo dòng chảy sinh tháiTừ đó tổng hợp nhu cầu dùng nước cho lưu vực để đưa vào tính toán trong mô hình.

Để khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước trên lưu vực thì cần phải nghiên cứu giải quyết bài toán cân bằng nước hệ thống, tính toán lượng nước đến so sánh với nhu cầu dùng nước của từng nút. Từ đó giúp các cơ quan quản lý trong việc lựa chọn các phương án hợp lý trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Nhu cầu dùng nước chính được xác định trong bài toán cân bằng nước hệ thống ở đây là:

- Nhu cầu dùng nước cho nông nghiệp

- Nhu cầu dùng nước cho công nghiệp

- Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt dân cư và chăn nuôi

- Đảm bảo dòng chảy sinh thái

Từ đó tổng hợp nhu cầu dùng nước cho lưu vực để đưa vào tính toán trong mô hình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY