Đồ án Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng máy CNC trong điêu khắc gỗ 3D

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CNC. 2

1.1 KHÁI NIỆM . 2

1.2 NGUYEN LÝ HOẠT DỘNG. . 3

1.3 HỆ TỌA ĐỘ VÀ CÁC ĐIỂM GỐC, ĐIỂM CHUẨN. 3

1.4 PHÂN LOẠI. 4

1.5 MỘT SỐ MẤU MAY CNC 3 TRỤC. 5

CHưƠNG 2. THIẾT KẾ MÁY CNC 3 TRỤC ĐIÊU KHẮC GỖ 3D. 11

1.6 . THIẾT KẾ PHẦN CƠ KHÍ MÁY CNC 3 TRỤC . 11

1.6.1 Kết cấu chung về cơ khí của máy CNC . 11

1.6.2 Thiết kế khung máy, bàn máy và cơ cấu chuyển động các trục . 14

1.6.3 Dao cắt và động cơ chuyển động dao cắt. 23

1.7 THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN MÁY CNC 3 TRỤC. 28

1.7.1 Yêu cầu về điện của hệ thống máy CNC 3 trục . 28

1.7.2 Thiết kế, lựa chọn các động cơ truyền động . 28

1.7.3 Thiết kế, lựa chọn hệ thống điều khiển . 33

1.7.4 Tính toán độ chính xác gia công . 34

1.7.5 Hệ thống bảo vệ. 35

1.8 . NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU

TRONG ĐIÊU KHẮC GỖ 3D. 39

1.8.1 . Yêu cầu và lựa chọn công nghệ của phần mềm. 39

1.8.2 Điều khiển thông qua giao diện phần mềm đã lựa chọn. 40

CHưƠNG 3. THI CÔNG, LẮP ĐẶT VÀ CĂN CHỈNH MÁY CNC 3

TRỤC ĐIÊU KHẮC GỖ 3D . 46

3.1. LẮP RÁP, CĂN CHỈNH CÁC KẾT CẤU CƠ KHÍ . 463.1.1. Căn chỉnh mặt phẳng lắp đường dẫn hướng (Linear guide way) 46

3.1.2. Lắp 2 sống trượt . 46

3.1.3. Chuẩn bị linh kiện . 46

3.1.4. Quy trình lắp 2 sống trượt . 47

3.1.5. Căn chỉnh các trục và dao cắt. 48

3.1.6. Cân chỉnh dao cắt với spin (trục) . 48

3.1.7. Cân chỉnh spin với trục z. 49

3.1.8. Cân chỉnh trục z với trục y. 49

3.1.9. Cân chỉnh trục y và trục x . 49

3.1.10. Cân chỉnh z với x hoặc z với bặt bàn . 50

3.2. THI CÔNG ĐẤU NỐI VÀ CẤU HÌNH PHẦN ĐIỆN . 51

3.2.1. Mạch điều khiển trung tâm . 51

3.2.2. Bộ Diver điều khiển động cơ bước . 53

3.2.3. Kết nối các mạch điện trong hệ thống. 55

3.3. SẢN PHẨM HOÀN THIỆN. 55

CHưƠNG 4. THỰC HIỆN GIA CÔNG SẢN PHẨM TRÊN MÁY CNC

CỦA ĐỀ TÀI. 57

4.1. NHẬP FILE MÃ G-CODE GIA CÔNG VÀO PHẦN MỀM . 57

4.2. GÁ PHÔI GIA CÔNG LÊN MÁY . 58

4.3. BẤM CHẠY MAY . 60

4.4. MỘT VAI MẪU SẢN PHẨM GIA CONG TREN MAY CNC SẢN

PHẨM CỦA DỀ TAI . 61

KẾT LUẬN . 64

TAI LIỆU THAM KHẢO . 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY