Đồ án Nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hình

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Chương 1. TỔNG QUAN 31.1 Tình hình nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cán trên thế giới và trong nước 31.2 Đặc điểm của sản phẩm nguội 91.3 Lựa chọn sản phẩm và thiết bị 9 Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BIẾN DẠNG KIM LOẠI 112.1 Các khái niệm cơ bản 112.1.1 Vật liệu kim loại 112.1.2 Mạng tinh thể – Lệch mạng 112.2 Biến dạng dẻo và phá hủy 152.2.1 Khái niệm 152.2.2 Lý thuyết trượt 172.3 Áp dụng biến dạng dẻo trong cán kim loại 322.3.1 Lý thuyết cán 322.3.2 Điều kiện vật cán ăn vào trục cán: 34Chương 3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY CÁN 353.1 Sơ đồ động máy thiết kế 353.2 Tính toán phôi cán 373.2.1 Phôi liệu 373.2.2 Sản phẩm tấm chắn xô và yêu cầu kỹ thuật 373.2.3 Tính toán quá trình biến dạng dẻo 383.2.4 Tính góc uốn 413.3 Tính toán thiết kế máy cán 433.3.1 Tính lực uốn 433.3.2 Tính mômen 433.3.3 Chọn động cơ 453.3.4 Phân phối tỷ số truyền 463.3.5 Tính toán thiết kế bộ truyền đai 473.3.6 Tính chọn hộp giảm tốc 503.3.7 Tính toán bộ truyền xích dẫn động từ hộp giảm tốc đến trục trung gian 513.3.8 Tính toán bộ truyền xích dẫn động các trục cán đồng tốc 543.3.9 Tính toán thiết kế quả cán 573.3.10 Tính toán trục 613.3.11 Tính toán then 743.3.12 Tính chọn ổ đỡ cho trục truyền lực: 773.3.13 Tính chọn ổ đỡ cho trục cán 793.3.14 Thiết kế khung cán chính 793.3.15 Thuyết minh bản vẽ chế tạo 803.3.15 Thuyết minh bản vẽ chế tạo 80Thông số kỹ thuật

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương 1. TỔNG QUAN 3

1.1 Tình hình nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cán trên thế giới và trong nước 3

1.2 Đặc điểm của sản phẩm nguội 9

1.3 Lựa chọn sản phẩm và thiết bị 9

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BIẾN DẠNG KIM LOẠI 11

2.1 Các khái niệm cơ bản 11

2.1.1 Vật liệu kim loại 11

2.1.2 Mạng tinh thể – Lệch mạng 11

2.2 Biến dạng dẻo và phá hủy 15

2.2.1 Khái niệm 15

2.2.2 Lý thuyết trượt 17

2.3 Áp dụng biến dạng dẻo trong cán kim loại 32

2.3.1 Lý thuyết cán 32

2.3.2 Điều kiện vật cán ăn vào trục cán: 34

Chương 3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY CÁN 35

3.1 Sơ đồ động máy thiết kế 35

3.2 Tính toán phôi cán 37

3.2.1 Phôi liệu 37

3.2.2 Sản phẩm tấm chắn xô và yêu cầu kỹ thuật 37

3.2.3 Tính toán quá trình biến dạng dẻo 38

3.2.4 Tính góc uốn 41

3.3 Tính toán thiết kế máy cán 43

3.3.1 Tính lực uốn 43

3.3.2 Tính mômen 43

3.3.3 Chọn động cơ 45

3.3.4 Phân phối tỷ số truyền 46

3.3.5 Tính toán thiết kế bộ truyền đai 47

3.3.6 Tính chọn hộp giảm tốc 50

3.3.7 Tính toán bộ truyền xích dẫn động từ hộp giảm tốc đến trục trung gian 51

3.3.8 Tính toán bộ truyền xích dẫn động các trục cán đồng tốc 54

3.3.9 Tính toán thiết kế quả cán 57

3.3.10 Tính toán trục 61

3.3.11 Tính toán then 74

3.3.12 Tính chọn ổ đỡ cho trục truyền lực: 77

3.3.13 Tính chọn ổ đỡ cho trục cán 79

3.3.14 Thiết kế khung cán chính 79

3.3.15 Thuyết minh bản vẽ chế tạo 80

3.3.15 Thuyết minh bản vẽ chế tạo 80

Thông số kỹ thuật

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY