Đồ án Nghiên cứu, thiết kế hệ thống VoIPv6

MỤC LỤCLời Nói Đầu .1Lời Cảm Ơn .2Mục Lục 3Danh Mục Các Từ Viết Tắt .5Danh mục Các hình Vẽ .8Chương 1 : Tổng quan về VoIP 91.1 Khái niệm VoIP 91.2 Đặc điểm của điện thoại IP và mạng VoIP .111.3 Các hình thức truyền thoại qua IP .161.4 Cơ chế làm việc của VoIP .171.5 Các vấn đề chất lượng của VoIP .20Chương 2 : Kiến trúc hệ thống VoIP 232.1 Kiến trúc và các giao diện của mạng VoIP .232.2 Các thành phần của mạng VoIP .24Chương 3 : Các giao thức báo hiệu VoIP 323.1 Giao thức báo hiệu H.323 .323.2 Giao thức báo hiệu SIP .433.3 So sánh giao thức SIP và H.323 .503.4 Giao thức SGCP .523.5 Giao thức MGCP 52Chương 4 : Tổng quan địa chỉ IPv6 544.1 Sự ra đời của IPv6 .544.2 Sơ lược một số đặc điểm của IPv6 564.3 Địa chỉ IPv6 .614.4 Hoạt động của địa chỉ IPv6 .68Chương 5 : Thiết kế hệ thống VoIPv6 .765.1 Mô tả hệ thống .765.2 Thực hiện .775.3 Kết quả .78Kết luận .82Tài liệu tham khảo .83

MỤC LỤC

Lời Nói Đầu .1

Lời Cảm Ơn .2

Mục Lục 3

Danh Mục Các Từ Viết Tắt .5

Danh mục Các hình Vẽ .8

Chương 1 : Tổng quan về VoIP 9

1.1 Khái niệm VoIP 9

1.2 Đặc điểm của điện thoại IP và mạng VoIP .11

1.3 Các hình thức truyền thoại qua IP .16

1.4 Cơ chế làm việc của VoIP .17

1.5 Các vấn đề chất lượng của VoIP .20

Chương 2 : Kiến trúc hệ thống VoIP 23

2.1 Kiến trúc và các giao diện của mạng VoIP .23

2.2 Các thành phần của mạng VoIP .24

Chương 3 : Các giao thức báo hiệu VoIP 32

3.1 Giao thức báo hiệu H.323 .32

3.2 Giao thức báo hiệu SIP .43

3.3 So sánh giao thức SIP và H.323 .50

3.4 Giao thức SGCP .52

3.5 Giao thức MGCP 52

Chương 4 : Tổng quan địa chỉ IPv6 54

4.1 Sự ra đời của IPv6 .54

4.2 Sơ lược một số đặc điểm của IPv6 56

4.3 Địa chỉ IPv6 .61

4.4 Hoạt động của địa chỉ IPv6 .68

Chương 5 : Thiết kế hệ thống VoIPv6 .76

5.1 Mô tả hệ thống .76

5.2 Thực hiện .77

5.3 Kết quả .78

Kết luận .82

Tài liệu tham khảo .83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY