Đồ án Nghiên cứu tái sinh dầu nhờn thải

Mở đầu 1

phần i: Tổng quan lý thuyết về dầu nhờn 4

Chương I : Giới Thiệu Chung Về Dầu Nhờn 4

I.1. Lịch sử phát triển của dầu nhờn 4

I.2. Tầm quan trọng của dầu nhờn 6

I.3. Chức năng của dầu nhờn 7

I.3.1. Làm giảm ma sát, chống mài mòn và chống xước 7

I.3.2. Tác dụng làm mát máy 8

I.3.3. Tác dụng làm kín, khít 8

I.3.4. Tác dụng tẩy rửa 8

I.3.5. Bảo vệ bề mặt kim loại 9

I.4. Các tính chất sử dụng của dầu nhờn 9

I.4.1. Tính chất bôi trơn làm giảm ma sát 9

I.4.2. Tính lưu động 10

I.4.3. Tính ổn định chống oxi hóa 11

I.4.4. Tính phân tán, tẩy rửa 11

I.4.5. Khả năng chống gỉ và ăn mòn 12

I.4.6. Khả năng chống lại sự tạo muội than, tạo cặn: 12

Chương II: Các Chỉ Tiêu Chất Lượng Của Dầu Nhờn và Cách Xác Định Các Chỉ Tiêu Đó 14

II.1 Trị số axit và kiềm 14

II.2 Độ nhớt 16

II.2.1. Độ nhớt động lực. 17

II.2.2. Độ n hớt động học 17

II.2.3. Độ nhớt quy ước 18

II.3. Chỉ số độ nhớt 19

II.4. Màu sắc 22

II.5. Khối lượng riêng và tỷ trọng 23

II.6. Điểm chớp cháy và bắt lửa 25

II.7. Điểm anilin 26

II.8. Cặn cacbon 26

II.9. Hàm lượng tro và tro sunfat 27

II.10. Hàm lượng Lưu Huỳnh 28

II.11. Chỉ số khúc xạ 28

II.12. Hàm lượng nước 29

II.13. Sức căng bề mặt 29

II. 14. Điểm đông đặc 29

II.15. Hàm lượng Clo 30

II.16. Sự pha tạp nhiên liệu 30

II.17. Cặn không tan 30

II.18. Chỉ số kết tủa 31

II.19. Chỉ số xà phòng hóa 31

II.20. Độ bền oxi hóa 31

Chương III: Tính Năng Sử Dụng và Các Phép Thử Tính Năng Của Dầu Nhờn. 34

III.1. Tính năng sử dụng của dầu nhờn 34

III.2. Các phép thử tính năng của dầu nhờn 34

III.2.1. Các phép thử chống mài mòn 35

III.2.2. Độ ăn mòn tấm đồng 35

III.2.3. Tính tạo nhủ 36

III.2.4. Phép thử độ bọt 36

III.2.5. Độ bền oxi hóa 37

III.2.6. Độ bền nhiệt 38

III.2.7. Chống gỉ 39

Chương IV: Tính Chất Học và Các Phương Pháp Làm Sạch Dầu Nhờn Gốc 40

IV.1. Thành Phần Hóa Học Của Dầu Nhờn 40

IV.1.1. Các hợp chất Hydrocacbon 40

IV.1.2. Các thành phần khác: 44

IV.2. Đặc tính nguyên liệu dùng để sản xuất dầu nhờn: 45

IV.3. Sơ đồ hệ thống sản xuất dầu nhờn chung: 47

IV.3.1. Chưng cất 47

IV.3.2. Quá trình trích ly chiết bằng dung môi 50

IV.3.3. Quá trình tách sáp 51

IV.3.4. Làm sạch bằng axit sunfuric và đất sét 52

IV.3.5. Quá trình tách atphan bằng propan 52

IV.3.6. Làm sạch bằng hydro 52

IV. 4 Phụ gia và pha chế phụ gia cho dầu nhờn: 53

IV.4.1. Giới thiệu chung 53

IV.4.2. Các chủng loại phụ gia 53

Phần II:Phương pháp tái sinh dầu nhờn và thực nghiiệm 58

Chương I: Cơ Sở Lý Thuyết phương pháp tái sinh 58

I.1. Giới thiệu chung 58

I.2. Nguyên nhân làm thay đổi tính chất dầu nhờn 59

I.2.1. Sự Oxi hóa 59

I.2.2. Sự nhiễm bẩn bởi các tạp chất 62

I.2.3. Sự làm loãng bởi nhiên liệu 62

I.2.4. Sự phân hủy bởi nhiệt 63

I.3. Bản chất của quá trình tái sinh dầu nhờn thải 63

I.4. Các phương pháp tái sinh dầu nhờn thải 63

I.4.1. Các phương pháp vật lý 63

I.4.2. Các phương pháp hóa lý 64

I.4.3. Các phương pháp hóa học 66

I.5. Đánh giá các phương pháp tái sinh dầu nhờn thải 67

I.6. Các phát minh trong lĩnh vực tái sinh dầu nhờn 67

I.7. Tình hình tái sinh dầu nhờn thải ở Việt Nam 69

Chương II: Thực nghiệm 70

II.1. Mục đích và cơ sở hoá học của từng bước tiến hành 70

II.1.1. Khử nước 70

II.1.2. Làm sạch bằng axit sunfuaric H2SO4 71

II.1.3. Trung hoà kiềm 75

II.1.4. Hấp phụ 76

II.2. Cánh đánh giá kết quả 78

II.2.1. Đo độ màu sản phẩm 78

II.2.2. Đo độ nhớt theo phương pháp 79

II.2.3. Xác định lượng kiềm dư trong dầu nhờn . 80

II.2.4. Xác định mật độ bằng phù kế 81

II.3. Sơ đồ mô tả các bước nghiên cứu 82

II.4. Kết quả thực nghiệm và thảo luận 83

II.4.1. Xử lý axit sunfuric 83

II.4.2. Trung hoà kiềm 86

II.4.3. Hấp phụ 87

Kết luận 91

Tài liệu tham khảo 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY