Đồ án Nghiên cứu quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡnh bình tách tại xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM1.1. Sơ lựơc về sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam1.2. Tình hình khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ.CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CÁC LOẠI BÌNH TÁCH 2.1. Các phương pháp để tách khí ra khỏi dầu trong bình tách 2.2. Các phương pháp dùng để tách dầu ra khỏi khí trong bình tách 2.3. Những khó khăn thường gặp trong quá trình tách dầu khí 2.4. Các loại bình tách sử dụng trong khai thác dầu khí-Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng 2.5. Các loại bình tách được sử dụng trong khai thác dầu khí ở XNLD VietsovPetro.CHƯƠNG 3. CẤU TẠO VÀ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT BÌNH TÁCH HC 3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình tách HC 3.2. Những thiết bị đi kèm bình tách 3.3. Những tính toán cơ bản trong thiết kế bình tách 3.4. Yêu cầu về lắp đặt bình tách.CHƯƠNG 4. QUY TRÌNH VẬN HÀNH SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BÌNH TÁCH HC 4.1. Quy trình vận hành bình tách HC 4.2. Chế độ bảo dưỡng bình tách HC 4.3. Các dạng hỏng hóc và biện pháp khắc phục của bình tách HC.CHƯƠNG 5. CÔNG TÁC AN TOÀN VỚI BÌNH TÁCH DẦU KHÍ 5.1. Quy phạm an toàn, kiểm tra bình tách theo tiêu chuẩn Việt Nam 5.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng bình. KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

1.1. Sơ lựơc về sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam

1.2. Tình hình khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ.

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CÁC LOẠI BÌNH TÁCH

2.1. Các phương pháp để tách khí ra khỏi dầu trong bình tách

2.2. Các phương pháp dùng để tách dầu ra khỏi khí trong bình tách

2.3. Những khó khăn thường gặp trong quá trình tách dầu khí

2.4. Các loại bình tách sử dụng trong khai thác dầu khí-Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

2.5. Các loại bình tách được sử dụng trong khai thác dầu khí ở XNLD VietsovPetro.

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO VÀ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT BÌNH TÁCH HC

3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình tách HC

3.2. Những thiết bị đi kèm bình tách

3.3. Những tính toán cơ bản trong thiết kế bình tách

3.4. Yêu cầu về lắp đặt bình tách.

CHƯƠNG 4. QUY TRÌNH VẬN HÀNH SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BÌNH TÁCH HC

4.1. Quy trình vận hành bình tách HC

4.2. Chế độ bảo dưỡng bình tách HC

4.3. Các dạng hỏng hóc và biện pháp khắc phục của bình tách HC.

CHƯƠNG 5. CÔNG TÁC AN TOÀN VỚI BÌNH TÁCH DẦU KHÍ

5.1. Quy phạm an toàn, kiểm tra bình tách theo tiêu chuẩn Việt Nam

5.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng bình.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY