Đồ án Nghiên cứu phương thức điều khiển chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ sau

MỤC LỤCMỤC LỤC iMỤC LỤC HÌNH iiiTHUẬT NGỮ VIẾT TẮT vLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1 CẤU TRÚC NGN 31.1. Sự cần thiết phải chuyển đổi công nghệ mạng 31.2. Mô hình tham khảo của một số hãng và tổ chức quốc tế 61.2.1. Mô hình NGN của Alcatel 61.2.2. Mô hình NGN của Ericsson 81.2.3. Mô hình NGN của Siemens 101.2.4. Xu hướng phát triển NGN của NEC 111.2.5. Xu hướng phát triển NGN của Lucent 121.2.6. Mô hình của ITU 121.2.7. Một số hướng nghiên cứu của IETF 131.2.8. Mô hình của MSF 141.2.9. Mô hình NGN của ETSI 161.3. Nguyên tắc tổ chức NGN Việt Nam 181.3.1. Nguyên tắc chung 191.3.1.1. Công nghệ 191.3.1.2. Tổ chức mạng 191.3.2. Mô hình chức năng NGN Việt Nam 211.3.2.1. Lớp ứng dụng và dịch vụ mạng 211.3.2.2. Lớp điều khiển 211.3.2.3. Lớp chuyển tải 221.3.2.4. Lớp truy nhập 221.3.3. Nguyên tắc tổ chức mạng viễn thông VNPT 221.3.3.1. Tổ chức lớp ứng dụng và dịch vụ 221.3.3.2. Tổ chức lớp điều khiển 221.3.3.3. Tổ chức lớp chuyển tải 231.3.3.4. Tổ chức lớp truy nhập 241.3.4. Kết nối NGN với mạng khác 241.3.4.1. Kết nối với mạng PSTN 241.3.4.2. Kết nối với mạng Internet 251.4. Lộ trình chuyển đổi mạng viễn thông Việt Nam đến 2010 261.4.1. Nguyên tắc thực hiện 261.4.2. Lộ trình chuyển đổi 261.4.2.1. Giai đoạn 2001 – 2005 261.4.2.1. Giai đoạn 2006 – 2010 29CHƯƠNG 2 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG NGN 322.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ (QoS) 322.2. Các thông số kỹ thuật của QoS 332.2.1. Băng thông 352.2.2. Trễ 362.2.3. Jitter 372.2.4. Mất thông tin 382.2.5. Độ khả dụng 392.2.6. Bảo mật 412.3. QoS trong NGN 412.3.1. Các lớp QoS từ đầu cuối tới đầu cuối 412.3.2. Chất lượng dịch vụ trong NGN 432.4. Một số hạn chế của mạng IP hiện nay 45CHƯƠNG 3 MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG NGN 473.1. Một số kỹ thuật hỗ trợ QoS trong NGN 473.1.1. Kiến trúc chung của router 473.1.2. Phân loại gói tin 513.1.2.1. Khoá và quy tắc 513.1.2.2. Trường ToS của IPv4 và TC của IPv6 523.1.2.3. Trường dịch vụ khác biệt (DiffServ) 523.1.2.4. Phân loại đa đường 533.1.3. Kiểm soát và đánh dấu 573.1.3.1. Phương pháp đo 573.1.3.2. Tầng hồ sơ 603.1.4. Quản lý hàng đợi 603.1.4.1. Tránh sắp xếp lại 613.1.4.2. Làm giảm độ chiếm dụng hàng đợi 623.1.4.3. Phát hiện sớm ngẫu nhiên 643.1.5. Lập lịch 703.1.5.1. Định hướng tốc độ 713.1.5.2. Lập lịch đơn giản 723.1.5.3. Lập lịch thích ứng 743.2. Một số mô hình và giao thức hỗ trợ QoS trong NGN 773.2.1. Giao thức dự trữ tài nguyên (RSVP) 773.2.2. Dịch vụ tích hợp (IntServ) 793.2.3. Dịch vụ DiffServ 823.2.4. Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS 833.2.4.1. Khái niệm MPLS 833.2.4.2. Cách thức hoạt động của MPLS 843.2.4.3. Ứng dụng của MPLS 863.2.4.4. Chất lượng dịch vụ MPLS 873.2.4.5. Kỹ thuật lưu lượng trong MPLS 883.2.4.6. Các mục tiêu chất lượng của kỹ thuật lưu lượng (TE) 883.2.4.7. Quản lý lưu lượng MPLS 89KẾT LUẬN 91TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

MỤC LỤC HÌNH iii

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 CẤU TRÚC NGN 3

1.1. Sự cần thiết phải chuyển đổi công nghệ mạng 3

1.2. Mô hình tham khảo của một số hãng và tổ chức quốc tế 6

1.2.1. Mô hình NGN của Alcatel 6

1.2.2. Mô hình NGN của Ericsson 8

1.2.3. Mô hình NGN của Siemens 10

1.2.4. Xu hướng phát triển NGN của NEC 11

1.2.5. Xu hướng phát triển NGN của Lucent 12

1.2.6. Mô hình của ITU 12

1.2.7. Một số hướng nghiên cứu của IETF 13

1.2.8. Mô hình của MSF 14

1.2.9. Mô hình NGN của ETSI 16

1.3. Nguyên tắc tổ chức NGN Việt Nam 18

1.3.1. Nguyên tắc chung 19

1.3.1.1. Công nghệ 19

1.3.1.2. Tổ chức mạng 19

1.3.2. Mô hình chức năng NGN Việt Nam 21

1.3.2.1. Lớp ứng dụng và dịch vụ mạng 21

1.3.2.2. Lớp điều khiển 21

1.3.2.3. Lớp chuyển tải 22

1.3.2.4. Lớp truy nhập 22

1.3.3. Nguyên tắc tổ chức mạng viễn thông VNPT 22

1.3.3.1. Tổ chức lớp ứng dụng và dịch vụ 22

1.3.3.2. Tổ chức lớp điều khiển 22

1.3.3.3. Tổ chức lớp chuyển tải 23

1.3.3.4. Tổ chức lớp truy nhập 24

1.3.4. Kết nối NGN với mạng khác 24

1.3.4.1. Kết nối với mạng PSTN 24

1.3.4.2. Kết nối với mạng Internet 25

1.4. Lộ trình chuyển đổi mạng viễn thông Việt Nam đến 2010 26

1.4.1. Nguyên tắc thực hiện 26

1.4.2. Lộ trình chuyển đổi 26

1.4.2.1. Giai đoạn 2001 – 2005 26

1.4.2.1. Giai đoạn 2006 – 2010 29

CHƯƠNG 2 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG NGN 32

2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ (QoS) 32

2.2. Các thông số kỹ thuật của QoS 33

2.2.1. Băng thông 35

2.2.2. Trễ 36

2.2.3. Jitter 37

2.2.4. Mất thông tin 38

2.2.5. Độ khả dụng 39

2.2.6. Bảo mật 41

2.3. QoS trong NGN 41

2.3.1. Các lớp QoS từ đầu cuối tới đầu cuối 41

2.3.2. Chất lượng dịch vụ trong NGN 43

2.4. Một số hạn chế của mạng IP hiện nay 45

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG NGN 47

3.1. Một số kỹ thuật hỗ trợ QoS trong NGN 47

3.1.1. Kiến trúc chung của router 47

3.1.2. Phân loại gói tin 51

3.1.2.1. Khoá và quy tắc 51

3.1.2.2. Trường ToS của IPv4 và TC của IPv6 52

3.1.2.3. Trường dịch vụ khác biệt (DiffServ) 52

3.1.2.4. Phân loại đa đường 53

3.1.3. Kiểm soát và đánh dấu 57

3.1.3.1. Phương pháp đo 57

3.1.3.2. Tầng hồ sơ 60

3.1.4. Quản lý hàng đợi 60

3.1.4.1. Tránh sắp xếp lại 61

3.1.4.2. Làm giảm độ chiếm dụng hàng đợi 62

3.1.4.3. Phát hiện sớm ngẫu nhiên 64

3.1.5. Lập lịch 70

3.1.5.1. Định hướng tốc độ 71

3.1.5.2. Lập lịch đơn giản 72

3.1.5.3. Lập lịch thích ứng 74

3.2. Một số mô hình và giao thức hỗ trợ QoS trong NGN 77

3.2.1. Giao thức dự trữ tài nguyên (RSVP) 77

3.2.2. Dịch vụ tích hợp (IntServ) 79

3.2.3. Dịch vụ DiffServ 82

3.2.4. Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS 83

3.2.4.1. Khái niệm MPLS 83

3.2.4.2. Cách thức hoạt động của MPLS 84

3.2.4.3. Ứng dụng của MPLS 86

3.2.4.4. Chất lượng dịch vụ MPLS 87

3.2.4.5. Kỹ thuật lưu lượng trong MPLS 88

3.2.4.6. Các mục tiêu chất lượng của kỹ thuật lưu lượng (TE) 88

3.2.4.7. Quản lý lưu lượng MPLS 89

KẾT LUẬN 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY