Đồ án Nghiên cứu mô phỏng nguyên lý hoạt động của thiết bị chụp cắt lớp cộng hưởng từ hạt nhân

Mở đầu. 1

Chương 1. Cơsởnguyên lý hoạt động của thiết bịCCL CHTHN. 3

1.1. Hiện tượng CHTHN. 3

1.2. Kích hoạt tín hiệu CHTHN . 10

1.3. Tín hiệu CHTHN. 13

1.4. Lấy mẫu và chuyển đổi tín hiệu suy giảm cảm ứng tựdo tương tự

sang dạng số. 18

1.5. Phương pháp mã hoá không gian cho tín hiệu CHTHN . 21

1.5.1. Chọn lát cắt . 22

1.5.2. Mã hoá tần số. 24

1.5.3. Mãhoá pha . 27

1.6. Quá trình xửlý và tái tạo ảnh trong CCL CHTHN. 29

1.7. Các phương pháp tạo ảnh. 37

1.7.1. Giới thiệu chung. 37

1.7.2. Phương pháp tiếng vọng spin. 39

1.7.3. Phương pháp phục hồi đảo ngược. 40

1.7.4. Phưong pháp tiếng vọng gradient . 41

Chương 2: Cấu tạo, hoạt động của thiết bịCCL CHTHN và các phương

pháp mô phỏng. 44

2.1. Tổng quan vềphần cứng . 44

2.2. Chức năng và hoạt động của từng khối. 45

2.2.1. Hệthống nam châm . 45

2.2.2. Hệthống tạo trường gradient. 45

2.2.3. Hệthống thiết bịvô tuyến. 47

2.2.4. Hệthống định vịvà kiểm soát bệnh nhân. 48

2.2.5. Hệthống thu nhận tín hiệu . 48

2.2.6. Hệthống máy tính chuyên dụng, bàn điều khiển và hiển thị. 49

2.3. Hoạt động của thiết bịCCL CHTHN .49

2.4. Tổng quan vềmột sốphần mềm và công cụmô phỏng . 51

2.4.1. Khảo sát một sốphần mềm mô phỏng vềthiết bịCCL

CHTHN hiện có . 51

2.4.2. Giới thiệu vềngôn ngữlập trình MatLab .53

Chương 3: Mô hình toán học và sơ đồthuật toán mô phỏng nguyên lý

hoạt động của thiết bịCCL CHTHN. 57

3.1. Mô phỏng từng công đoạn xửlý của thiết bị. 57

3.1.1. Mô phỏng quá trình kích thích và tạo giảtín hiệu CHTHN . 58

3.1.2. Mô phỏng quá trình xửlý tín hiệu bằng bộtách sóng pha cầu

phương. 63

3.1.3. Mô phỏng quá trình xửlý và hiển thị. 68

3.2. Mô phỏng toàn bộquy trình xửlý của thiết bị. 70

3.3. Chương trình mô phỏng . 75

Chương 4: Kết quảmô phỏng. 77

4.1. Chương trình mô phỏng công đoạn kích thích và tạo giảtín hiệu

CHTHN . 77

4.2. Chương trình mô phỏng công đoạn xửlý tín hiệu bằng bộtách

sóng pha cầu phương. 84

4.3. Chương trình mô phỏng công đoạn xửlý và hiển thị ảnh . 88

4.4. Chương trình mô phỏng toàn bộhoạt động của thiết bịchụp cắt

lớp CHTHN. 93

Kết luận. 99

Tài liệu tham khảo. 101

Phần phụlục. 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY