Đồ án Nghiên cứu giao thức trong mạng VoIP

MỤC LỤCChương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VOIP 21.1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VOIP 21.2. ĐẶC TÍNH CỦA MẠNG VOIP 41.2.1. Ưu điểm 41.2.2. Nhược điểm 51.3. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI VOIP 6Chương 2. CÁC GIAO THỨC TRUYỀN TẢI TRONG MẠNG VOIP 72.1. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG QUAN CỦA MẠNG VOIP 72.2. GIAO THỨC IP 82.2.1. Giao thức IP phiên bản 4 (IPv4) 92.2.2. Giao thức IP phiên bản 6 (IPv6) 122.3. GIAO THỨC TCP/IP 132.4. GIAO THỨC UDP 202.5. GIAO THỨC SCTP 202.6. GIAO THỨC RTP 252.7. GIAO THỨC RTCP 30Chương 3. GIAO THỨC BÁO HIỆU VOIP 343.1. GIAO THỨC BÁO HIỆU H.323 343.1.1. Các thành phần trong mạng 343.1.2. Giao thức H.323 383.1.3. Thiết lập cuộc gọi VoIP sử dụng giao thức H.323 433.2. GIAO THỨC BÁO HIỆU SIP 473.2.1. Các thành phần trong mạng SIP 483.2.2. Bản tin SIP 503.2.3. Mô tả cuộc gọi SIP 553.3. SO SÁNH GIỮA GIAO THỨC H.323 VÀ SIP 57Chương 4. KẾT NỐI GIỮA MẠNG VOIP VÀ PSTN 594.1. VẤN ĐỀ KẾT NỐI GIỮA VOIP VÀ PSTN 594.2. MẠNG BÁO HIỆU SS7 604.2.1. Các thành phần trong mạng báo hiệu SS7 604.2.2. Liên kết trong mạng SS7 624.2.3. Định tuyến trong mạng SS7 624.2.4. Giao thức trong mạng SS7 644.2.5. Các bước thiết lập cuộc gọi trong mạng SS7 694.3. GIAO THỨC SIGTRAN 704.3.1. M2UA/ M2PA 714.3.2. M3UA 724.3.3. SUA 734.3.4. Kết nối mạng VoIP với mạng PSTN 74Chương 5. KHẢO SÁT GIAO THỨC CUỘC GỌI VOIP SIP – PSTN TRÊN THỰC TẾ 795.1. GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC MẠNG VOIP ĐƯỢC NGHIÊN CỨU 795.2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH WIRESHARK 805.3. KHẢO SÁT CUỘC GỌI VOIP SIP – PSTN TRÊN THỰC TẾ 81

MỤC LỤC

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VOIP 2

1.1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VOIP 2

1.2. ĐẶC TÍNH CỦA MẠNG VOIP 4

1.2.1. Ưu điểm 4

1.2.2. Nhược điểm 5

1.3. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI VOIP 6

Chương 2. CÁC GIAO THỨC TRUYỀN TẢI TRONG MẠNG VOIP 7

2.1. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG QUAN CỦA MẠNG VOIP 7

2.2. GIAO THỨC IP 8

2.2.1. Giao thức IP phiên bản 4 (IPv4) 9

2.2.2. Giao thức IP phiên bản 6 (IPv6) 12

2.3. GIAO THỨC TCP/IP 13

2.4. GIAO THỨC UDP 20

2.5. GIAO THỨC SCTP 20

2.6. GIAO THỨC RTP 25

2.7. GIAO THỨC RTCP 30

Chương 3. GIAO THỨC BÁO HIỆU VOIP 34

3.1. GIAO THỨC BÁO HIỆU H.323 34

3.1.1. Các thành phần trong mạng 34

3.1.2. Giao thức H.323 38

3.1.3. Thiết lập cuộc gọi VoIP sử dụng giao thức H.323 43

3.2. GIAO THỨC BÁO HIỆU SIP 47

3.2.1. Các thành phần trong mạng SIP 48

3.2.2. Bản tin SIP 50

3.2.3. Mô tả cuộc gọi SIP 55

3.3. SO SÁNH GIỮA GIAO THỨC H.323 VÀ SIP 57

Chương 4. KẾT NỐI GIỮA MẠNG VOIP VÀ PSTN 59

4.1. VẤN ĐỀ KẾT NỐI GIỮA VOIP VÀ PSTN 59

4.2. MẠNG BÁO HIỆU SS7 60

4.2.1. Các thành phần trong mạng báo hiệu SS7 60

4.2.2. Liên kết trong mạng SS7 62

4.2.3. Định tuyến trong mạng SS7 62

4.2.4. Giao thức trong mạng SS7 64

4.2.5. Các bước thiết lập cuộc gọi trong mạng SS7 69

4.3. GIAO THỨC SIGTRAN 70

4.3.1. M2UA/ M2PA 71

4.3.2. M3UA 72

4.3.3. SUA 73

4.3.4. Kết nối mạng VoIP với mạng PSTN 74

Chương 5. KHẢO SÁT GIAO THỨC CUỘC GỌI VOIP SIP – PSTN TRÊN THỰC TẾ 79

5.1. GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC MẠNG VOIP ĐƯỢC NGHIÊN CỨU 79

5.2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH WIRESHARK 80

5.3. KHẢO SÁT CUỘC GỌI VOIP SIP – PSTN TRÊN THỰC TẾ 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY