Đồ án Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng IP

MỤC LỤCDANH MỤC HÌNH VẼ iiiTHUẬT NGỮ VIẾT TẮT vLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I 2TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TCP/IP 21.1 Mô hình TCP/IP 21.1.1 Khái niệm và lịch sử ra đời của bộ giao thức 21.1.2 Kiến trúc của TCP/IP 31.2 Một số giao thức cơ bản trong mô hình TCP/IP 51.2.1 Tầng ứng dụng 61.2.2 Tầng giao vận 61.2.3 Tầng liên mạng 141.3 Gói tin IP 181.3.1 IPv4 181.3.2 IPv6 211.3.3 So sánh IPv4 với IPv6 22Kết luận chương I: 23 CHƯƠNG II CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP 242.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ 242.2 Các thông số QoS 252.2.1 Băng thông 262.2.2 Trễ 272.2.3 Jitter (Biến động trễ) 282.2.4 Mất gói 292.2.5 Tính sẵn sàng (Độ tin cậy) 302.2.6 Bảo mật 312.3 Các nguyên tắc QoS 312.4 Đặc tính kỹ thuật của QoS 322.5 Các cơ chế QoS 332.5.1 Cơ chế cung cấp QoS 342.5.2 Các cơ chế điều khiển QoS 342.5.3 Các cơ chế quản lý QoS 362.6 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lượng dịch vụ 36Kết luận chương 38 CHƯƠNG III CÁC THÀNH PHẦN QoS TRONG MẠNG IP 393.1 Phân cấp mạng 403.2 Cách thức xử lý theo từng chặng dự báo trước 423.2.1 Nghẽn tạm thời, trễ , biến động trễ và mất gói. 423.2.2 Sự phân loại , hàng đợi và lập lịch 443.2.3 Chất lượng dịch vụ mức liên kết 453.3 Cách thức biên tới biên dự đoán trước 463.3.1 Những mô hình biên tới lõi 473.3.2 Định tuyến biên- tới- biên 513.4 Báo hiệu 563.5 Lập chính sách, nhận thực và quyết toán 58Kết luận chương III 60 CHƯƠNG IV MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO QoS TRONG MẠNG IP 614.1 Vấn đề định tuyến hoá và QoS 614.2 Phân loại 644.2.1 Những quy tắc 644.2.2 ToS, traffic Class (IPv4, IPv6) 654.2.3 Diffirent Services Fied (trường dịch vụ khác biệt) 664.2.4 Phân loại đa trường 674.2.5 Bảo mật đưa ra 694.2.6 Xử lý tốc độ đường dây 704.3 Đánh dấu và lập chính sách 714.3.1 Metering 714.3.2 Tiered profiles 734.3.3 Bảo vệ mạng 744.4 Quản lý hàng đợi 744.4.1 Tránh ghi lại 754.4.2 Giảm thời gian chiếm đóng hàng đợi 764.4.3 Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm 784.5 Lập lịch 844.5.1 Định hướng tốc độ “Rate shaping” 854.5.2 Lập lịch đơn giản 864.5.3 Lập lịch tương thích 884.6 Sắp xếp đường liên kết phân cấp 894.7 Dịch vụ tích hợp 914.7.1 Một số mô hình của dịch vụ tích hợp 944.7.2 Một số vấn đề liên quan trong Inserv 964.8 Dịch vụ khác biệt 1004.8.1 Khái niệm về dịch vụ DiffServ 1004.8.2 Một số nguyên tắc cơ bản của DiffServ như sau 1004.8.3 Mô hình DiffServ 1014.8.4 Một số vấn đề liên quan 104Kết luận chương 107 KẾT LUẬN 108

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ iii

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TCP/IP 2

1.1 Mô hình TCP/IP 2

1.1.1 Khái niệm và lịch sử ra đời của bộ giao thức 2

1.1.2 Kiến trúc của TCP/IP 3

1.2 Một số giao thức cơ bản trong mô hình TCP/IP 5

1.2.1 Tầng ứng dụng 6

1.2.2 Tầng giao vận 6

1.2.3 Tầng liên mạng 14

1.3 Gói tin IP 18

1.3.1 IPv4 18

1.3.2 IPv6 21

1.3.3 So sánh IPv4 với IPv6 22

Kết luận chương I: 23

CHƯƠNG II CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP 24

2.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ 24

2.2 Các thông số QoS 25

2.2.1 Băng thông 26

2.2.2 Trễ 27

2.2.3 Jitter (Biến động trễ) 28

2.2.4 Mất gói 29

2.2.5 Tính sẵn sàng (Độ tin cậy) 30

2.2.6 Bảo mật 31

2.3 Các nguyên tắc QoS 31

2.4 Đặc tính kỹ thuật của QoS 32

2.5 Các cơ chế QoS 33

2.5.1 Cơ chế cung cấp QoS 34

2.5.2 Các cơ chế điều khiển QoS 34

2.5.3 Các cơ chế quản lý QoS 36

2.6 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lượng dịch vụ 36

Kết luận chương 38

CHƯƠNG III CÁC THÀNH PHẦN QoS TRONG MẠNG IP 39

3.1 Phân cấp mạng 40

3.2 Cách thức xử lý theo từng chặng dự báo trước 42

3.2.1 Nghẽn tạm thời, trễ , biến động trễ và mất gói. 42

3.2.2 Sự phân loại , hàng đợi và lập lịch 44

3.2.3 Chất lượng dịch vụ mức liên kết 45

3.3 Cách thức biên tới biên dự đoán trước 46

3.3.1 Những mô hình biên tới lõi 47

3.3.2 Định tuyến biên- tới- biên 51

3.4 Báo hiệu 56

3.5 Lập chính sách, nhận thực và quyết toán 58

Kết luận chương III 60

CHƯƠNG IV MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO QoS TRONG MẠNG IP 61

4.1 Vấn đề định tuyến hoá và QoS 61

4.2 Phân loại 64

4.2.1 Những quy tắc 64

4.2.2 ToS, traffic Class (IPv4, IPv6) 65

4.2.3 Diffirent Services Fied (trường dịch vụ khác biệt) 66

4.2.4 Phân loại đa trường 67

4.2.5 Bảo mật đưa ra 69

4.2.6 Xử lý tốc độ đường dây 70

4.3 Đánh dấu và lập chính sách 71

4.3.1 Metering 71

4.3.2 Tiered profiles 73

4.3.3 Bảo vệ mạng 74

4.4 Quản lý hàng đợi 74

4.4.1 Tránh ghi lại 75

4.4.2 Giảm thời gian chiếm đóng hàng đợi 76

4.4.3 Tìm kiếm ngẫu nhiên sớm 78

4.5 Lập lịch 84

4.5.1 Định hướng tốc độ “Rate shaping” 85

4.5.2 Lập lịch đơn giản 86

4.5.3 Lập lịch tương thích 88

4.6 Sắp xếp đường liên kết phân cấp 89

4.7 Dịch vụ tích hợp 91

4.7.1 Một số mô hình của dịch vụ tích hợp 94

4.7.2 Một số vấn đề liên quan trong Inserv 96

4.8 Dịch vụ khác biệt 100

4.8.1 Khái niệm về dịch vụ DiffServ 100

4.8.2 Một số nguyên tắc cơ bản của DiffServ như sau 100

4.8.3 Mô hình DiffServ 101

4.8.4 Một số vấn đề liên quan 104

Kết luận chương 107

KẾT LUẬN 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY