Đồ án Nghiên cứu bơm ly tâm HПC 65 ÷35-500 dùng trong công tác vận chuyển dầu khí trên mỏ bạch hổ. một số biện pháp nâng cao độ bền của đệm làm kín bơm

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG BƠM VẬN CHUYỂN DẦU Ở XNLDDK (VIETSOVPETRO ). 31.1. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom, vận chuyển dầu. 31.1.1. Khái niệm chung về hệ thống thu gom, vận chuyển dầu khí. 31.1.2. Hệ thống thu gom, vận chuyển dầu khí ở mỏ bạch hổ. 51.1.3. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom, vận chuyển dầu khí 61.1.3.1. Blốc Modun No/1 và No/2. 61.1.3.2. Blốc Modun No/3. 71.1.3.3. Blốc Modun No/4. 71.1.3.4. Blốc Modun No/5. 91.1.3.5. Blốc Modun No/6 91.1.3.1. Các loại máy bơm vận chuyển dầu hiện đang sử dụng ở XNLDDK. 91.3. Nhận xét về công tác bơm vận chuyển dầu hiện tại. 14 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY BƠM LY TÂM HПC 65/35-500 162.1. Giới thiệu chung về máy bơm ly tâm HПC 65/35-500 162.2. Sơ đồ tổng thể và đặc tính kỹ thuật của bơm 162.2.1. Sơ đồ tổng thể của bơm 162.2.2. Đặc tính kỹ thuật của bơm. 172.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm HПC 65/35-500. 182.3.1. Cấu tạo. 182.3.1.1. Cấu tạo của thân bơm. 182.3.1.2. Phần chảy (khoang hướng dòng) 202.3.1.3. Bánh công tác . . 212.3.1.4. Trục bơm . 222.3.1.5. Vòng làm kín. 242.3.1.6. Buồng làm kín. 242.3.1.7. Ổ đỡ. 252.3.2. Nguyên lý hoạt động. 252.3.3. Nhận xét. 252.4. Đường đặc tính của bơm HПC 65/35-500. 262.5. Tính toán lực dọc trục. 262.5.1. Lực do chênh áp phía trước và phía sau bánh công tác. 262.5.2. Lực tác dụng bên trong bánh công tác. 292.5.3. Lực hướng trục 292.5.4. Các biện pháp khắc phục lực dọc trục. 30 CHƯƠNG III: QUY TRÌNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG VÀ NHỮNG HỎNG HÓC THƯỜNG GẶP CỦA BƠM LY TÂM НПС-65/35-500 . 333.1. Quy trình lắp đặt, vận hành. 333.1.1. Quy trình lắp đặt 333.1.1.1. Chuẩn bị lắp đặt. 333.1.1.2. Lắp đặt 343.1.2. Quy trình vận hành. 363.1.2.1. Trước khi khởi động bơm 363.1.2.2. Khởi động bơm 373.1.2.3. Trong khi khởi động bơm. 373.1.2.4. Dừng bơm 383.2. Công tác an toàn 383.3. Kiểm tra 403.4. Công tác bảo dưỡng máy bơm dầu HПC 65/35-500. 403.5. Những hỏng hóc thường gặp của bơm HПC 65/35-500, nguyên nhân và biện pháp khắc phục 43 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁO NÂNG CAO ĐỘ BỀN CỦA ĐỆM LÀM KÍN TRONG MÁY BƠM LY TÂM HПC 65/35-500. 494.1. Thực trạng về điều kiện làm việc của đệm làm kín. 494.1.1. Giới thiệu chung về đệm làm kín . 494.1.2. Phân loại đệm làm kín. 504.1.2.1. Đệm làm kín tiếp xúc với trục. 504.1.2.2. Đệm làm kín không tiếp xúc. 514.1.2.3. Đệm làm kín tổng hợp 514.1.3. Vấn đề rò rỉ trong bơm ly tâm 514.1.4. Điều kiện làm việc của đệm làm kín 524.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đệm làm kín 534.2.1. Đệm làm kín tiếp xúc với trục 534.2. 2. Các loại đệm không tiếp xúc 634.2.3. Những hỏng hóc thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục 654.3. Hệ thống làm mát 684.4. Một số biện pháp nâng cao độ bền của đệm làm kín 70 KẾT LUẬN 73TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG BƠM

VẬN CHUYỂN DẦU Ở XNLDDK (VIETSOVPETRO ). 3

1.1. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom, vận chuyển dầu. 3

1.1.1. Khái niệm chung về hệ thống thu gom, vận chuyển dầu khí. 3

1.1.2. Hệ thống thu gom, vận chuyển dầu khí ở mỏ bạch hổ. 5

1.1.3. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu gom, vận chuyển dầu khí 6

1.1.3.1. Blốc Modun No/1 và No/2. 6

1.1.3.2. Blốc Modun No/3. 7

1.1.3.3. Blốc Modun No/4. 7

1.1.3.4. Blốc Modun No/5. 9

1.1.3.5. Blốc Modun No/6 9

1.1.3.1. Các loại máy bơm vận chuyển dầu hiện đang sử dụng

ở XNLDDK. 9

1.3. Nhận xét về công tác bơm vận chuyển dầu hiện tại. 14

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ

LÀM VIỆC CỦA MÁY BƠM LY TÂM HПC 65/35-500 16

2.1. Giới thiệu chung về máy bơm ly tâm HПC 65/35-500 16

2.2. Sơ đồ tổng thể và đặc tính kỹ thuật của bơm 16

2.2.1. Sơ đồ tổng thể của bơm 16

2.2.2. Đặc tính kỹ thuật của bơm. 17

2.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm HПC 65/35-500. 18

2.3.1. Cấu tạo. 18

2.3.1.1. Cấu tạo của thân bơm. 18

2.3.1.2. Phần chảy (khoang hướng dòng) 20

2.3.1.3. Bánh công tác . . 21

2.3.1.4. Trục bơm . 22

2.3.1.5. Vòng làm kín. 24

2.3.1.6. Buồng làm kín. 24

2.3.1.7. Ổ đỡ. 25

2.3.2. Nguyên lý hoạt động. 25

2.3.3. Nhận xét. 25

2.4. Đường đặc tính của bơm HПC 65/35-500. 26

2.5. Tính toán lực dọc trục. 26

2.5.1. Lực do chênh áp phía trước và phía sau bánh công tác. 26

2.5.2. Lực tác dụng bên trong bánh công tác. 29

2.5.3. Lực hướng trục 29

2.5.4. Các biện pháp khắc phục lực dọc trục. 30

CHƯƠNG III: QUY TRÌNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH,

BẢO DƯỠNG VÀ NHỮNG HỎNG HÓC THƯỜNG GẶP

CỦA BƠM LY TÂM НПС-65/35-500 . 33

3.1. Quy trình lắp đặt, vận hành. 33

3.1.1. Quy trình lắp đặt 33

3.1.1.1. Chuẩn bị lắp đặt. 33

3.1.1.2. Lắp đặt 34

3.1.2. Quy trình vận hành. 36

3.1.2.1. Trước khi khởi động bơm 36

3.1.2.2. Khởi động bơm 37

3.1.2.3. Trong khi khởi động bơm. 37

3.1.2.4. Dừng bơm 38

3.2. Công tác an toàn 38

3.3. Kiểm tra 40

3.4. Công tác bảo dưỡng máy bơm dầu HПC 65/35-500. 40

3.5. Những hỏng hóc thường gặp của bơm HПC 65/35-500,

nguyên nhân và biện pháp khắc phục 43

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁO NÂNG CAO ĐỘ BỀN CỦA

ĐỆM LÀM KÍN TRONG MÁY BƠM LY TÂM HПC 65/35-500. 49

4.1. Thực trạng về điều kiện làm việc của đệm làm kín. 49

4.1.1. Giới thiệu chung về đệm làm kín . 49

4.1.2. Phân loại đệm làm kín. 50

4.1.2.1. Đệm làm kín tiếp xúc với trục. 50

4.1.2.2. Đệm làm kín không tiếp xúc. 51

4.1.2.3. Đệm làm kín tổng hợp 51

4.1.3. Vấn đề rò rỉ trong bơm ly tâm 51

4.1.4. Điều kiện làm việc của đệm làm kín 52

4.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đệm làm kín 53

4.2.1. Đệm làm kín tiếp xúc với trục 53

4.2. 2. Các loại đệm không tiếp xúc 63

4.2.3. Những hỏng hóc thường gặp, nguyên nhân

và biện pháp khắc phục 65

4.3. Hệ thống làm mát 68

4.4. Một số biện pháp nâng cao độ bền của đệm làm kín 70

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY