Đồ án Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại công ty cổ phần sửa chữa đường bộ và xây dựng tổng hợp Quảng Bình

Giới thiệu khái quát chung về Công ty. - Tên Công ty : Công ty cổ phần sửa chữa đường bộ và XDTH Quảng Bình - Tên giao dịch : ROAD MAINTENACE AND COMPLEX CONTRUCTINON JOINT STOCCK COMPANY OF QUANG BINH - Trụ sở chính : Phường Bắc lý - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình - Điện thoại : 052-3836.258; Fax: 052-3820.146 - Ngành nghề kinh doanh : Quản lý, sửa chữa cầu đường bộ, tham gia đấu thầu xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi - Quy mô hiện tại: Cuối năm 2009 tổng nguồn vốn của Công ty là 11.689.445.008 đồng, số lượng CBCNV là 108 người, tổng doanh thu nghiêm thu là 13.242.191.008 VNĐ. Qua đó cho thấy quy mô hiện tại của Công ty là vừa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC