Đồ án Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong VoIP

MỤC LỤCTHUẬT NGỮ VIẾT TẮT VLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ MẠNG IP VÀ CÔNG NGHỆ VoIP 31.1 Kiến trúc TCP/IP 31.1.1 Đóng gói dữ liệu 41.1.2 Địa chỉ IP 51.1.3 Bộ định tuyến IP 61.1.4 Giao thức truyền tải tin cậy TCP 71.1.5 Giao thức truyền tải không tin cậy UDP 101.2 Giới thiệu chung về công nghệ VoIP 121.3 Cấu hình của mạng điện thoại IP 131.3.1 Thiết bị đầu cuối 141.3.2 Mạng truy nhập IP 151.3.3 Gatekeeper 151.3.4 Gateway 161.4 Các ứng dụng của VoIP 191.4.1 Dịch vụ thoại qua Internet 191.4.2 Thoại thông minh 191.4.3 Dịch vụ tính cước cho bị gọi 191.4.4 Dịch vụ Callback Web 201.4.5 Dịch vụ fax qua IP 201.4.6 Dịch vụ Call center 211.5 Các loại hình dịch vụ thoại qua IP 211.5.1 Máy điện thoại tới máy điện thoại 211.5.2 Máy tính tới máy điện thoại 211.5.3 Máy tính tới máy tính 221.6 Đánh số, chuyển đổi địa chỉ và định tuyến 231.7 Đặc điểm của VoIP 251.7.1 Các ưu điểm của VoIP 251.7.2 Các nhược điểm của VoIP 26Kết luận chương I 27CHƯƠNG II. CÁC KỸ THUẬT VÀ GIAO THỨC HỖ TRỢ TRUYỀN TÍN HIỆU THOẠI QUA MẠNG IP 282.1 Giao thức thời gian thực RTP 282.1.1 Giao thức dòng thời gian thực RTSP( Real Time Stream Protocol ) 302.1.2 Giao thức điều khiển thời gian thực RTCP 312.1.3 Các định dạng payload 322.1.4 Giao thức giữ trước tài nguyên RSVP 332.2 Chuẩn H323 342.2.1 Chồng giao thức H.323 342.2.2 Chuyển đổi địa chỉ 352.2.2.1 Địa chỉ mạng 352.2.2.2 Định danh điểm truy nhập dịch vụ giao vận TSAP 362.2.2.3 Địa chỉ thế 362.2.3 Các kênh điều khiển 362.2.3.1 Kênh RAS 362.2.3.2 Kênh báo hiệu 392.2.3.3 Kênh điều khiển 402.2.4 Các thủ tục báo hiệu 412.2.4.1 Bước 1 - Thiết lập cuộc gọi 412.2.4.2 Bước 2 - Thiết lập kênh điều khiển 422.2.4.3 Bước 3 - Thiết lập kênh truyền thông 422.2.4.4 Bước 4 - Dịch vụ cuộc gọi 432.2.4.5 Bước 5 - Kết thúc cuộc gọi 442.3 Giao thức khởi đầu phiên SIP 452.3.1 Giới thiệu chung về giao thức SIP 452.3.2 Cơ chế hoạt động của giao thức SIP 462.3.3 Bản tin SIP 492.3.3.1 Các bản tin yêu cầu (Request) 492.3.3.2 Các bản tin trả lời (Respond) 502.3.4 Hội thoại (Dialog) 502.3.4.1 Tạo một Dialog 512.3.4.2 Xử lý các bản tin trong Dialog 512.3.4.3 Kết thúc một Dialog 522.3.5 Các chức năng của SIP 522.3.5.1 Đăng ký (Registration) 522.3.5.2 Truy vấn khả năng (Querying for Capabilities) 532.3.5.3 Khởi tạo phiên (Initiating a Session) 542.3.5.4 Hiệu chỉnh phiên (Modifying an existing Session) 552.3.5.5 Giải phóng phiên (Terminating a Session) 57Kết luận chương II 58CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG VoIP 603.1 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ trong VoIP 603.1.1 Trễ 603.1.2 Jitter 643.1.3 Mất gói tin 653.2 Các biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ 663.2.1 Nén tín hiệu thoại 673.2.1.1 Nguyên lý chung của bộ mã hoá CELP 683.2.1.2 Nguyên lý mã hoá CS-ACELP 693.2.1.3 Chuẩn nén G.729A 693.2.1.4 Chuẩn nén G.729B 703.2.1.5 Chuẩn nén G.723.1 723.2.1.6 Chuẩn nén GSM 06.10 743.2.2 Các cơ chế điều khiển chất lượng dịch vụ bên trong một phần tử mạng 753.2.2.1 Các thuật toán xếp hàng 753.2.2.2 Định hình lưu lượng 773.2.2.3 Các cơ chế tăng hiệu quả đường truyền 773.2.3 Báo hiệu phục vụ điều khiển chất lượng dịch vụ 773.3 Các phương pháp đo thử 783.3.1 Đo chất lượng thoại IP 783.3.1.1 Phương pháp "Điểm đánh giá trung bình (MOS-Mean Opinion Score) 783.3.1.2 Đo chất lượng tiếng nói theo cảm nhận (PSQM) 793.3.1.3 Các đặc tính truyền dẫn và Mô hình-E (E-Model) 803.3.1.4 Các phép đo chất lượng tiếng nói khác 813.3.1.5 Phép đo chất lượng thoại nào nên được sử dụng 813.3.2 Đo thử VoIP 823.3.2.1 Phân tích mạng VoIP 823.3.2.2 Phân tích thoại đầu cuối tới đầu cuối 823.3.2.3 Đo thử mức căng thẳng báo hiệu 84Kết luận chương III 85CHƯƠNG IV. MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG VoIP 864.1 Chỉnh sửa dữ liệu phía người gửi (Sender-Based Repair) 864.1.1 Sửa lỗi trước (Forward Error Correction) 874.1.1.1 FEC độc lập với môi trường (Media-independent FEC) 874.1.1.2 FEC phụ thuộc vào môi trường (Media-specific FEC) 884.1.1.3 Điều khiển tắc nghẽn (Congestion Control) 894.1.2 Đan xen (Interleaving) 904.1.3 Sự phát lại gói tin (Retransmission) 914.2 Các kỹ thuật sửa lỗi phía người nhận (Receiver-based repair) 924.2.1 Sửa lỗi trên cơ sở chèn gói (Insertion-Based Repair) 934.2.1.1 Sự thay thế bằng khoảng lặng (Silence Substitution) 934.2.1.2 Chèn bằng tạp âm (Noise Substitution) 934.2.1.3 Lặp (Repetition) 944.2.2 Sửa lỗi bằng phương pháp nội suy (Interpolation-Based Repair) 944.2.3 Sửa lỗi bằng cách tái tạo (Regeneration-Based Repair) 944.2.3.1 Nội suy trạng thái truyền dẫn (Interpolation of Transmitted State) 944.2.3.2 Phục hồi trên cơ sở mô hình (Model-Based Recovery) 94Kết luận chương IV 96KẾT LUẬN CHUNG 97TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT V

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ MẠNG IP VÀ CÔNG NGHỆ VoIP 3

1.1 Kiến trúc TCP/IP 3

1.1.1 Đóng gói dữ liệu 4

1.1.2 Địa chỉ IP 5

1.1.3 Bộ định tuyến IP 6

1.1.4 Giao thức truyền tải tin cậy TCP 7

1.1.5 Giao thức truyền tải không tin cậy UDP 10

1.2 Giới thiệu chung về công nghệ VoIP 12

1.3 Cấu hình của mạng điện thoại IP 13

1.3.1 Thiết bị đầu cuối 14

1.3.2 Mạng truy nhập IP 15

1.3.3 Gatekeeper 15

1.3.4 Gateway 16

1.4 Các ứng dụng của VoIP 19

1.4.1 Dịch vụ thoại qua Internet 19

1.4.2 Thoại thông minh 19

1.4.3 Dịch vụ tính cước cho bị gọi 19

1.4.4 Dịch vụ Callback Web 20

1.4.5 Dịch vụ fax qua IP 20

1.4.6 Dịch vụ Call center 21

1.5 Các loại hình dịch vụ thoại qua IP 21

1.5.1 Máy điện thoại tới máy điện thoại 21

1.5.2 Máy tính tới máy điện thoại 21

1.5.3 Máy tính tới máy tính 22

1.6 Đánh số, chuyển đổi địa chỉ và định tuyến 23

1.7 Đặc điểm của VoIP 25

1.7.1 Các ưu điểm của VoIP 25

1.7.2 Các nhược điểm của VoIP 26

Kết luận chương I 27

CHƯƠNG II. CÁC KỸ THUẬT VÀ GIAO THỨC HỖ TRỢ TRUYỀN TÍN HIỆU THOẠI QUA MẠNG IP 28

2.1 Giao thức thời gian thực RTP 28

2.1.1 Giao thức dòng thời gian thực RTSP( Real Time Stream Protocol ) 30

2.1.2 Giao thức điều khiển thời gian thực RTCP 31

2.1.3 Các định dạng payload 32

2.1.4 Giao thức giữ trước tài nguyên RSVP 33

2.2 Chuẩn H323 34

2.2.1 Chồng giao thức H.323 34

2.2.2 Chuyển đổi địa chỉ 35

2.2.2.1 Địa chỉ mạng 35

2.2.2.2 Định danh điểm truy nhập dịch vụ giao vận TSAP 36

2.2.2.3 Địa chỉ thế 36

2.2.3 Các kênh điều khiển 36

2.2.3.1 Kênh RAS 36

2.2.3.2 Kênh báo hiệu 39

2.2.3.3 Kênh điều khiển 40

2.2.4 Các thủ tục báo hiệu 41

2.2.4.1 Bước 1 - Thiết lập cuộc gọi 41

2.2.4.2 Bước 2 - Thiết lập kênh điều khiển 42

2.2.4.3 Bước 3 - Thiết lập kênh truyền thông 42

2.2.4.4 Bước 4 - Dịch vụ cuộc gọi 43

2.2.4.5 Bước 5 - Kết thúc cuộc gọi 44

2.3 Giao thức khởi đầu phiên SIP 45

2.3.1 Giới thiệu chung về giao thức SIP 45

2.3.2 Cơ chế hoạt động của giao thức SIP 46

2.3.3 Bản tin SIP 49

2.3.3.1 Các bản tin yêu cầu (Request) 49

2.3.3.2 Các bản tin trả lời (Respond) 50

2.3.4 Hội thoại (Dialog) 50

2.3.4.1 Tạo một Dialog 51

2.3.4.2 Xử lý các bản tin trong Dialog 51

2.3.4.3 Kết thúc một Dialog 52

2.3.5 Các chức năng của SIP 52

2.3.5.1 Đăng ký (Registration) 52

2.3.5.2 Truy vấn khả năng (Querying for Capabilities) 53

2.3.5.3 Khởi tạo phiên (Initiating a Session) 54

2.3.5.4 Hiệu chỉnh phiên (Modifying an existing Session) 55

2.3.5.5 Giải phóng phiên (Terminating a Session) 57

Kết luận chương II 58

CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG VoIP 60

3.1 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ trong VoIP 60

3.1.1 Trễ 60

3.1.2 Jitter 64

3.1.3 Mất gói tin 65

3.2 Các biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ 66

3.2.1 Nén tín hiệu thoại 67

3.2.1.1 Nguyên lý chung của bộ mã hoá CELP 68

3.2.1.2 Nguyên lý mã hoá CS-ACELP 69

3.2.1.3 Chuẩn nén G.729A 69

3.2.1.4 Chuẩn nén G.729B 70

3.2.1.5 Chuẩn nén G.723.1 72

3.2.1.6 Chuẩn nén GSM 06.10 74

3.2.2 Các cơ chế điều khiển chất lượng dịch vụ bên trong một phần tử mạng 75

3.2.2.1 Các thuật toán xếp hàng 75

3.2.2.2 Định hình lưu lượng 77

3.2.2.3 Các cơ chế tăng hiệu quả đường truyền 77

3.2.3 Báo hiệu phục vụ điều khiển chất lượng dịch vụ 77

3.3 Các phương pháp đo thử 78

3.3.1 Đo chất lượng thoại IP 78

3.3.1.1 Phương pháp "Điểm đánh giá trung bình (MOS-Mean Opinion Score) 78

3.3.1.2 Đo chất lượng tiếng nói theo cảm nhận (PSQM) 79

3.3.1.3 Các đặc tính truyền dẫn và Mô hình-E (E-Model) 80

3.3.1.4 Các phép đo chất lượng tiếng nói khác 81

3.3.1.5 Phép đo chất lượng thoại nào nên được sử dụng 81

3.3.2 Đo thử VoIP 82

3.3.2.1 Phân tích mạng VoIP 82

3.3.2.2 Phân tích thoại đầu cuối tới đầu cuối 82

3.3.2.3 Đo thử mức căng thẳng báo hiệu 84

Kết luận chương III 85

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG VoIP 86

4.1 Chỉnh sửa dữ liệu phía người gửi (Sender-Based Repair) 86

4.1.1 Sửa lỗi trước (Forward Error Correction) 87

4.1.1.1 FEC độc lập với môi trường (Media-independent FEC) 87

4.1.1.2 FEC phụ thuộc vào môi trường (Media-specific FEC) 88

4.1.1.3 Điều khiển tắc nghẽn (Congestion Control) 89

4.1.2 Đan xen (Interleaving) 90

4.1.3 Sự phát lại gói tin (Retransmission) 91

4.2 Các kỹ thuật sửa lỗi phía người nhận (Receiver-based repair) 92

4.2.1 Sửa lỗi trên cơ sở chèn gói (Insertion-Based Repair) 93

4.2.1.1 Sự thay thế bằng khoảng lặng (Silence Substitution) 93

4.2.1.2 Chèn bằng tạp âm (Noise Substitution) 93

4.2.1.3 Lặp (Repetition) 94

4.2.2 Sửa lỗi bằng phương pháp nội suy (Interpolation-Based Repair) 94

4.2.3 Sửa lỗi bằng cách tái tạo (Regeneration-Based Repair) 94

4.2.3.1 Nội suy trạng thái truyền dẫn (Interpolation of Transmitted State) 94

4.2.3.2 Phục hồi trên cơ sở mô hình (Model-Based Recovery) 94

Kết luận chương IV 96

KẾT LUẬN CHUNG 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY