Đồ án môn học mạng lưới điện

MỤC LỤC

Lời Mở Đầu

Chương 1: CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

1.1. Nguồn cung cấp điện

1.2. Các phụ tải

1.3 Cân bằng công suất tác dụng

1.4 Cân bằng công suất phản kháng

Chương 2: CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU

a. Dự kiến các phương án

2.1.1.Phương án 1

2.1.1.1. Chọn điện áp định mức của mạng điện

2.1.1.2 Chọn tiết diện dây dẫn

2.1.1.3Tính tổn thất điện áp trong mạng điện

2.1.2.Phương án 2

2.1.2.1 .Chọn điện áp định mức của mạng điện

2.1.2.2.Chọn tiết diện dây dẫn

2.1.2.3.Tính tổn thất điện áp trong mạng điện

2.1.3.Phương án 3

2.1.3.1.Chọn điện áp định mức của mạng điện

2.1.3.2.Chọn tiết diện dây dẫn

2.1.3.3.Tính tổn thất điện áp trong mạng điện

2.1.4.Phương án 4

2.1.4.1.Chọn điện áp định mức của mạng điện

2.1.4.2.Chọn tiết diện dây dẫn

2.1.4.3Tính tổn thất điện áp trong mạng điện

2.1.5.Phương án 5

2.1.5.1.Chọn điện áp định mức của mạng điện

2.1.5.2.Chọn tiết diện dây dẫn

2.1.5.3.Tính tổn thất điện áp trong mạng điện

2.2.So sánh kinh tế các phương án

2.2.1.Phương án 1

2.2.1.1Tính tổn thất công suất tác dụng trên các đường dây

2.2.1.2Tính vốn đầu tư xây dựng mạng điện

2.2.1.3Xác định chi phí vận hành hàng năm

2.2.2.Phương án 3

2.2.3.Phương án 4

Chương 3: CHỌN SỐ LƯỢNG, CÔNG SUẤT CÁC MÁY BIẾN ÁP TRONG CÁC TRẠM VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỆN

3.1. Chọn số lượng, công suất các máy biến áp trong các trạm tăng áp của nhà máy điện

3.2. Chọn số lượng, công suất các máy biến áp trong các hạ áp của nhà máy điện

3.3. Chọn sơ đồ trạm và sơ đồ hệ thống điện

3.3.1. Trạm nguồn

3.3.2. Trạm cuối

Chương 4: TÍNH CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH – ĐIỆN ÁP NÚT – ĐIỆN ÁP

ĐIỀU CHỈNH CỦA MẠNG ĐIỆN

4.1. Chế độ phụ tải cực đại

4.1.1. Tính chế độ đường dây khi phụ tải cực đại

4.1.2. Cân bằng chính xác công suất trong hệ thống

4.2. Chế độ phụ tải cực tiểu

4.3. Chế độ phụ tải sau sự cố

4.4. Tính điện áp các nút trong mạng điện

4.4.1. Chế độ phụ tải cực đại

4.4.2. Chế độ phụ tải cực tiểu

4.4.3. Chế độ phụ tải sau sự cố

4.5. Điều chỉnh điện áp trong mạng điện

4.5.1. Chọn các đầu điều chỉnh trong các máy biến áp trạm 1

4.5.1.1. Chế độ phụ tải cực đại

4.5.1.2. Chế độ phụ tải cực tiểu

4.5.1.3. Chế độ phụ tải sau sự cố

4.5.2. Chọn các đầu điều chỉnh các máy biến áp trong các trạm còn lại

Chương 5: TÍNH GIÁ THÀNH TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG

5.1. Vốn đầu tư xây dựng mạng điện

5.2. Tính công suất tác dụng trong mạng điện

5.3. Tổn thất điện năng trong mạng điện

5.4. Tính chi phí và giá thành

5.4.1. Chi phí vận hành hàng năm

5.4.2. Chi phí tính toán hàng năm

5.4.3. Giá thành truyền tải

5.4.4. Giá thành xây dựng 1 MW công suất phụ tải trong chế độ cực đại

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Mạng lưới điện. Nguyễn Văn Đạm. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

2. Thiết kế các mạng và hệ thống điện. Nguyễn Văn Đạm. Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY