Đồ án Môn học lưới điện

CHƯƠNG IIICHỌN SỐ LƯỢNG ,CÔNG SUẤT CÁC MBA VÀ CÁC SƠ ĐỒ TRẠM ,SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆNI.Chọn số lượng MBA.Vì các phụ tải đều là các hộ tiêu thụ loại 1 nên mỗi trạm đều có 2MBA làm việc song song.II.Chọn công suất các MBA.Dựa vào công suất các phụ tải và yêu cầu điều chỉnh điện áp của phụ tảita sử dụng các MBA 2 cuộn dây điều chỉnh điện áp dưới tảiCác MBA có Ucdm=115kV,dải điều chỉnh Uđc=9.1,78.UcđmCông suất định mức của các MBA phụ thuộc vào công suất cực đại của các phụ tải và phải thoả mãn điều kiện nếu như 1 trong 2máy dừng làm việc thì MBA còn lại phải đảm bảo cung cấp đủ công suất cho các hộ loại 1 và loại 2 .Đồng thời khi chọn công suất MBA cần biết đến khả năng quá của MBA còn lại khi 1MBA bị sự cố gọi là quá tải sự cố .Hệ số quá tải K=1,4 trong 5 ngày đêm và mỗi ngày đêm không quá 6 giờ.Khi bình thường các MBA làm việc với công suất S=(6070)%SđmNếu trạm có n MBA thì công suất của 1máy phải thoả mãn điều kiện

CHƯƠNG III

CHỌN SỐ LƯỢNG ,CÔNG SUẤT CÁC MBA VÀ CÁC SƠ ĐỒ TRẠM ,SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN

I.Chọn số lượng MBA.

Vì các phụ tải đều là các hộ tiêu thụ loại 1 nên mỗi trạm đều có 2MBA

làm việc song song.

II.Chọn công suất các MBA.

Dựa vào công suất các phụ tải và yêu cầu điều chỉnh điện áp của phụ tải

ta sử dụng các MBA 2 cuộn dây điều chỉnh điện áp dưới tải

Các MBA có Ucdm=115kV,dải điều chỉnh Uđc=9.1,78.Ucđm

Công suất định mức của các MBA phụ thuộc vào công suất cực đại của các phụ

tải và phải thoả mãn điều kiện nếu như 1 trong 2máy dừng làm việc thì MBA

còn lại phải đảm bảo cung cấp đủ công suất cho các hộ loại 1 và loại 2 .Đồng

thời khi chọn công suất MBA cần biết đến khả năng quá của MBA còn lại khi

1MBA bị sự cố gọi là quá tải sự cố .Hệ số quá tải K=1,4 trong 5 ngày đêm và

mỗi ngày đêm không quá 6 giờ.

Khi bình thường các MBA làm việc với công suất S=(6070)%Sđm

Nếu trạm có n MBA thì công suất của 1máy phải thoả mãn điều kiện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY