Đồ án Mô Tả Các Chức Năng Của Các Dịch Vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Server Triển Khai Các Dịch Vụ Này Trên Hệ Điều Hành Linux

MỤC LỤCI. Giới Thiệu Mô Hình Mạng 3II.Cấu Hình IP Cho Các Máy Dịch Vụ 3III. Cấu Hình Services DHCP Server Tại Máy 1 6 3.1 Cấu hình trên máy Server DHCP 6 3.2 Cấu hình trên máy Client 8 IV.Cấu Hình Dịch Vụ DNS Server Trên Máy 1 11 4.1 Cài đặt gói bind 114.2 Tạo file named.conf 124.3 Tạo các file zone 134.4 Định nghĩa các file có trong zone 13V.Cấu Hình Dịch Vụ DNS SLAVE Server Trên Máy 2 165.1 Cài đặt gói bind 165.2 Cấu hình DNS SLAVE Server 16VI.Cấu Hình Dịch Vụ WEB SEVER Trên Máy 2 186.1 Cấu hình default website 186.2 Cấu hình APACHE WEBSERVER 186.3 Sửa cấu hình apache server 196.4 Test WEB 226.5 Cấu hình website alias (virtuak durectiry) 236.6 Giới hạn quyền truy cập cho trang web admin(basicau thentication) 26VII. Cấu Hình Dịch vụ MAIL SERVER Trên Máy 2 287.1 Cài đặt gói Postfix 287.2 Cấu hình SMTP GATEWAY với postfix 297.3 Cấu hình POP3 , IMAP SERVER sử dụng DOVECOT 337.3.a Cấu hình DOVECOT 337.3.b Test DEVECOT 337.3.c Cấu hình THUNDERBIRD duyệt mail pop3 , imap trên linux 407.3.e Cấu hình THUNDERBIRD 417.4 Cấu Hình SQUIRRELMAIL 45 7.4.a Cài đặc các gói 457.4.b Cấu hình SQUIRRELMAIL 467.4.c Test SQUIRRELMAIL 47VIII.Cấu Hình Dịch Vụ SAMBA SERVER Trên Máy 4 498.1 Giới Thiệu Các Gói Cài Đặt Và Các Bước Cài Đặt 498.1.a Bước 1 Cài Đặt Gói 508.1.b Bước 2 Cấu Hình SAMBA 518.2 Tích Hợp SAMBA Và WINS (Dùng cho việc chia sẽ file bằng hostname) 568.3 Cấu Hình Chia Sẽ File Trong SAMBA 62

MỤC LỤC

I. Giới Thiệu Mô Hình Mạng 3

II.Cấu Hình IP Cho Các Máy Dịch Vụ 3

III. Cấu Hình Services DHCP Server Tại Máy 1 6

3.1 Cấu hình trên máy Server DHCP 6

3.2 Cấu hình trên máy Client 8

IV.Cấu Hình Dịch Vụ DNS Server Trên Máy 1 11

4.1 Cài đặt gói bind 11

4.2 Tạo file named.conf 12

4.3 Tạo các file zone 13

4.4 Định nghĩa các file có trong zone 13

V.Cấu Hình Dịch Vụ DNS SLAVE Server Trên Máy 2 16

5.1 Cài đặt gói bind 16

5.2 Cấu hình DNS SLAVE Server 16

VI.Cấu Hình Dịch Vụ WEB SEVER Trên Máy 2 18

6.1 Cấu hình default website 18

6.2 Cấu hình APACHE WEBSERVER 18

6.3 Sửa cấu hình apache server 19

6.4 Test WEB 22

6.5 Cấu hình website alias (virtuak durectiry) 23

6.6 Giới hạn quyền truy cập cho trang web admin(basicau thentication) 26

VII. Cấu Hình Dịch vụ MAIL SERVER Trên Máy 2 28

7.1 Cài đặt gói Postfix 28

7.2 Cấu hình SMTP GATEWAY với postfix 29

7.3 Cấu hình POP3 , IMAP SERVER sử dụng DOVECOT 33

7.3.a Cấu hình DOVECOT 33

7.3.b Test DEVECOT 33

7.3.c Cấu hình THUNDERBIRD duyệt mail pop3 , imap trên linux 40

7.3.e Cấu hình THUNDERBIRD 41

7.4 Cấu Hình SQUIRRELMAIL 45

7.4.a Cài đặc các gói 45

7.4.b Cấu hình SQUIRRELMAIL 46

7.4.c Test SQUIRRELMAIL 47

VIII.Cấu Hình Dịch Vụ SAMBA SERVER Trên Máy 4 49

8.1 Giới Thiệu Các Gói Cài Đặt Và Các Bước Cài Đặt 49

8.1.a Bước 1 Cài Đặt Gói 50

8.1.b Bước 2 Cấu Hình SAMBA 51

8.2 Tích Hợp SAMBA Và WINS (Dùng cho việc chia sẽ file bằng hostname) 56

8.3 Cấu Hình Chia Sẽ File Trong SAMBA 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY