Đồ án Kiến trúc: Bệnh viện nhi Hải Phòng

CHƢƠNG I. NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ THỂ LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ ĐỀ TÀI. 9

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 9

2. THỰC TRẠNG CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ TÀI . 9

2.1 Tình trạng sức khỏe của ngƣời dân nói chung, trẻ em nói riêng và các yếu tố ảnh

hƣởng 9

2.2 Sự cần thiết phải xây dựng bệnh viện chuyên khoa nhi. 9

3. TÌM HIỂU KHÁI NIỆM ĐỀ TÀI. 10

3.1 Khái niệm bệnh viện . 10

3.2 Quá trình hình thành và phát triển bệnh viện. 10

4. QUAN NIỆM VỀ BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG . 10

4.1 Tìm hiểu khái niệm nhi đồng: Với một bệnh viện chuyên khoa nhi thì từ nhi đồng

bao gồm:. 10

4.2 Nguyên nhân ra đời. 11

4.3 Khái niệm bệnh viện nhi:. 11

CHƢƠNG II. NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG – CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT KẾ . 11

1. TÂM SINH LÍ TRẺ EM – NHI ĐỒNG . 11

1.1 Đặc điểm sinh lí trẻ tuổi ấu nhi (0-3 tuổi): . 11

1.2 Đặc điểm sinh lí trẻ lứa tuổi nhi đồng (3-7 tuổi):. 12

1.3 Đặc điểm sinh lí trẻ tuổi thiếu nhi (7-12 tuổi):. 12

2. MÀU SẮC VỚI TÂM LÍ TRẺ . 12

3. HIỆU QUẢ CHỮA BỆNH TỪ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC . 12

CHƢƠNG III. CƠ SỞ - NGUYÊN LÍ – NỘI DUNG THIẾT KẾ BỆNH VIỆN NHI . 13

1. CƠ SỞ THÀNH LẬP TÍNH TOÁN QUY MÔ THIẾT KẾ ĐỀ TÀI . 13

1.1 Cơ sở pháp lí . 13

1.2 Cơ sở tính toán. 13

2. NGUYÊN LÍ THIẾT KẾ BỆNH VIỆN NHI . 13

2.1 Sơ đồ nguyên lí bệnh viện nhi. 14

2.2 Sơ đồ liên hệ giao thông . 15

3. HỒ SƠ THIẾT KẾ. 15

3.1 Phân tích khu đất:. 15

3.2 Hồ sơ thiết kế:. 16

4. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ. 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY