Đồ án Kĩ thuật chuyển đổi bước sóng

MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: KĨ THUẬT CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG 21.1 Giới thiệu 21.2 Kĩ thuật chuyển đổi bước sóng 51.2.1 Thiết kế bộ chuyển đổi bước sóng 51.2.2 Các bộ chuyển đổi bước sóng 6CHƯƠNG II: KĨ THUẬT CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG TRONG MẠNG WDM 122.1 Chuyển đổi bước sóng trong mạng WDM 122.1.1 Thiết kế chuyển mạch chuyển đổi bước sóng 142.1.2 Vấn đề thiết kế, điều khiển và quản lí mạng 202.1.2.1 Thiết kế mạng 202.1.2.2 Điều khiển mạng 212.1.2.3 Quản lí mạng 222.2 Lợi ích 232.2.1. Mô hình phân tích 232.2.1.1 Mô hình xác suất với giả thiết tải trọng liên kết độc lập 242.2.1.2 Chuyển đổi bước sóng dải rác 262.2.1.3 Một mô hình xác suất cho một lớp của mạng 282.2.1.4 Mô hình xác suất không có giả thiết tải trọng liên kết độc lập 302.2.2 Mối quan hệ 312.2.2.1 Giới hạn trong các thuật toán RWA có và không có bộ chuyển đổi bước sóng 312.2.2.2 Mạng đa sợi 322.2.2.3 Giới hạn chuyển đổi bước sóng 322.2.2.4 Bước sóng chuyển đổi cực tiểu trong mạng WDM vòng 32CHƯƠNG III: CÁC THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG 343.1 Bộ chuyển đổi bước sóng nguyên khối bán dẫn (SIPAS) 343.1.1 Giới thiệu 343.1.2 Cấu trúc và nguyên lí hoạt động của thiết bị 343.1.3 Thiết kế và chế tạo 353.1.4. Các đặc tính của thiết bị 383.1.5 Kết luận 413.2 Kỹ thuật ghép đa kênh quang và ứng dụng của nó cho một khối SIPAS 413.2.1 Giới thiệu 413.2.2 Sự phát triển của MOCA 423.2.2.1 Khái niệm 423.2.2.2 Hiệu năng ghép quang của MOCA 443.2.2.3 Khả năng mở rộng của MOCA 453.2.3 Ứng dụng của MOCA cho đóng gói SIPAS 463.2.3.1. Cấu trúc của chíp SIPAS 463.2.3.2 Hiệu năng của khối SIPAS 473.2.4 Kết luận 483.3 Xử lí tín hiệu sử dụng chuyển đổi bước sóng toàn quang và ứng dụng sử dụng thiết bị XPM tích hợp lai và SIPAS 483.3.1 Giới thiệu 483.3.2 Chuyển đổi tốc độ bit 513.3.2.1 Cấu hình chuyển đổi tốc độ bit hoàn toàn 513.3.2.2 Kết quả thí nghiệm đối với chuyển đổi tốc độ bit hoàn toàn 523.3.3 Sự bù PMD 543.3.3.1 Kĩ thuật giám sát DGD sử dụng bộ chuyển đổi bước sóng tích hợp lai 543.3.3.2 Thiết lập thí nghiệm và kết quả 553.3.4 Kết luận 574.4 Thiết bị chuyển đổi bước sóng sử dụng QPM LiNbO3 584.4.1 Giới thiệu 584.4.2 Tổng quan về thiết bị chuyển đổi bước sóng sử dụng ống dẫn sóng QPM-LN 584.4.3 Công nghệ chế tạo ống dẫn sóng QPM-LN 624.4.3.1 Thiết bị chuyển đổi bước sóng sử dụng APE 634.4.3.2 Thiết bị chuyển đổi bước sóng tại đỉnh ống dẫn sóng sử dụng LPE-từ LiNbO3 674.4.4 Kết luận 68KẾT LUẬN 69TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KĨ THUẬT CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG 2

1.1 Giới thiệu 2

1.2 Kĩ thuật chuyển đổi bước sóng 5

1.2.1 Thiết kế bộ chuyển đổi bước sóng 5

1.2.2 Các bộ chuyển đổi bước sóng 6

CHƯƠNG II: KĨ THUẬT CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG TRONG MẠNG WDM 12

2.1 Chuyển đổi bước sóng trong mạng WDM 12

2.1.1 Thiết kế chuyển mạch chuyển đổi bước sóng 14

2.1.2 Vấn đề thiết kế, điều khiển và quản lí mạng 20

2.1.2.1 Thiết kế mạng 20

2.1.2.2 Điều khiển mạng 21

2.1.2.3 Quản lí mạng 22

2.2 Lợi ích 23

2.2.1. Mô hình phân tích 23

2.2.1.1 Mô hình xác suất với giả thiết tải trọng liên kết độc lập 24

2.2.1.2 Chuyển đổi bước sóng dải rác 26

2.2.1.3 Một mô hình xác suất cho một lớp của mạng 28

2.2.1.4 Mô hình xác suất không có giả thiết tải trọng liên kết độc lập 30

2.2.2 Mối quan hệ 31

2.2.2.1 Giới hạn trong các thuật toán RWA có và không có bộ chuyển đổi bước sóng 31

2.2.2.2 Mạng đa sợi 32

2.2.2.3 Giới hạn chuyển đổi bước sóng 32

2.2.2.4 Bước sóng chuyển đổi cực tiểu trong mạng WDM vòng 32

CHƯƠNG III: CÁC THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI BƯỚC SÓNG 34

3.1 Bộ chuyển đổi bước sóng nguyên khối bán dẫn (SIPAS) 34

3.1.1 Giới thiệu 34

3.1.2 Cấu trúc và nguyên lí hoạt động của thiết bị 34

3.1.3 Thiết kế và chế tạo 35

3.1.4. Các đặc tính của thiết bị 38

3.1.5 Kết luận 41

3.2 Kỹ thuật ghép đa kênh quang và ứng dụng của nó cho một khối SIPAS 41

3.2.1 Giới thiệu 41

3.2.2 Sự phát triển của MOCA 42

3.2.2.1 Khái niệm 42

3.2.2.2 Hiệu năng ghép quang của MOCA 44

3.2.2.3 Khả năng mở rộng của MOCA 45

3.2.3 Ứng dụng của MOCA cho đóng gói SIPAS 46

3.2.3.1. Cấu trúc của chíp SIPAS 46

3.2.3.2 Hiệu năng của khối SIPAS 47

3.2.4 Kết luận 48

3.3 Xử lí tín hiệu sử dụng chuyển đổi bước sóng toàn quang và ứng dụng sử dụng thiết bị XPM tích hợp lai và SIPAS 48

3.3.1 Giới thiệu 48

3.3.2 Chuyển đổi tốc độ bit 51

3.3.2.1 Cấu hình chuyển đổi tốc độ bit hoàn toàn 51

3.3.2.2 Kết quả thí nghiệm đối với chuyển đổi tốc độ bit hoàn toàn 52

3.3.3 Sự bù PMD 54

3.3.3.1 Kĩ thuật giám sát DGD sử dụng bộ chuyển đổi bước sóng tích hợp lai 54

3.3.3.2 Thiết lập thí nghiệm và kết quả 55

3.3.4 Kết luận 57

4.4 Thiết bị chuyển đổi bước sóng sử dụng QPM LiNbO3 58

4.4.1 Giới thiệu 58

4.4.2 Tổng quan về thiết bị chuyển đổi bước sóng sử dụng ống dẫn sóng QPM-LN 58

4.4.3 Công nghệ chế tạo ống dẫn sóng QPM-LN 62

4.4.3.1 Thiết bị chuyển đổi bước sóng sử dụng APE 63

4.4.3.2 Thiết bị chuyển đổi bước sóng tại đỉnh ống dẫn sóng sử dụng LPE-từ LiNbO3 67

4.4.4 Kết luận 68

KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY