Đồ án Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ 1TR-FE

Mục lụcMục lục 1LỜI NÓI ĐẦU 51. ĐẶC ĐIỂM CUNG CẤP NHIÊN LIỆU Ở ĐỘNG CƠ XĂNG. 61.1. MỤC ĐÍCH. 61.2. CÁC YÊU CẦU HỖN HỢP CHÁY CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG. 61.2.1. Yêu cầu nhiên liệu. 61.2.2. Tỷ lệ hỗn hợp. 61.3. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU. 61.3.1. Phân loại theo hệ thống dùng cacbuaratơ. 61.3.2. Phân loại theo hệ thống phun xăng. 71.3.2.1. Phân loại theo số vòi phun sử dụng. 71.3.2.2. Phân loại theo biện pháp điều khiển phun xăng. 71.3.2.3. Phân loại theo cách xác định lượng khí nạp. 81.4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG. 91.4.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu dùng Cacbuaratơ. 91.4.1.1. Chế hoà khí bốc hơi. 101.4.1.2. Chế hoà khí phun. 111.4.1.3. Bộ chế hoà khí hút đơn giản. 121.4.1.4. Bộ chế hoà khí hút hiện đại. 121.4.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu phun xăng. 141.4.2.1. Hệ thống phun xăng cơ khí. 141.4.2.2. Hệ thống phun xăng điện tử . 151.5. ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ SO VỚI DÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍ. 162. GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 172.1. GIỚI THIỆU CHUNG. 172.1.1. Trọng lượng và kích thước xe. 172.1.2. Động cơ. 172.1.3. Khung xe 182.2. ĐẶC ĐIỂM TỔNG QUÁT ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 192.2.1. Động cơ. 192.2.2. Cơ cấu phối khí. 212.2.3. Hệ thống nhiên liệu. 222.2.4. Hệ thống kiểm soát khí xả. 232.2.5. Hệ thống xả. 262.2.6. Hệ thống làm mát. 272.2.7. Hệ thống bôi trơn. 272.2.8. Hệ thống đánh lửa. 282.2.9. Hệ thống khởi động. 292.2.10. Hệ thống nạp. 303. TÍNH TOÁN NHIỆT. 313.1. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU. 313.2. CÁC THÔNG SỐ CHỌN. 313.3. TÍNH TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC. 323.3.1. Tính toán quá trình nạp. 323.3.2. Tính toán quá trình nén: 333.3.3. Tính toán quá trình cháy: 343.3.4. Quá trình giãn nở. 373.3.5. Tính toán các thông số của chu trình công tác. 384. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC. 404.1. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CÔNG. 404.1.1. Xây dựng đường cong áp suất trên đường nén. 404.1.2. Xây dựng đường cong áp suất trên đường giãn nở. 414.1.3. Lập bảng tính: 414.1.4. Xác định các điểm đặc biệt và hiệu chỉnh đồ thị công. 424.2. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CHUYỂN VỊ PISTON BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ BRICK. 444.3. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ VẬN TỐC. 454.4. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ GIA TỐC THEO PHƯƠNG PHÁP TÔLÊ. 474.5. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ LỰC QUÁN TÍNH PJ, LỰC KHÍ THể PKH, LỰC TỔNG P1. 484.5.1. Đồ thị lực quán tính Pj. 484.5.2. Đồ thị lực khí thể Pkh. 494.5.3. Đồ thị lực tác dụng lên chốt piston P1. 504.6. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ LỰC TIẾP TUYẾN T, LỰC PHÁP TUYẾN Z, LỰC NGANG N. 514.7. TÍNH MÔMEN TỔNG T 544.8. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ VECTƠ PHỤ TẢI TÁC DỤNG TRÊN CHỐT KHUỶU. 584.9. TRIỂN KHAI ĐỒ THỊ PHỤ TẢI Ở TỌA ĐỘ CỰC THÀNH ĐỒ THỊ Q-. 604.10. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ VECTƠ PHỤ TẢI TÁC DỤNG TRÊN ĐẦU TO THANH TRUYỀN. 624.11. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ MÀI MÒN CHỐT KHUỶU. 645. KHẢO SÁT HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 695.1. HỆ THỐNG CUNG CẤP XĂNG ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 695.1.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp xăng. 695.1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các bộ phận chính. 705.1.2.1. Bơm nhiên liệu: 705.1.2.2. Bộ lọc nhiên liệu. 725.1.2.3. Bộ giảm rung động. 725.1.2.4. Bộ ổn định áp suất. 725.1.2.5. Vòi phun xăng điện từ. 745.1.2.6. Hệ thống kiểm soát hơi nhiên liệu. 755.2. HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÔNG KHÍ ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 765.2.1. Sơ đồ hệ thống cung cấp không khí. 765.2.2. Các bộ phận của hệ thống cung cấp không khí. 765.2.2.1. Lọc không khí. 765.2.2.2. Cổ họng gió: 765.2.2.3. Ống góp hút và đường ống nạp. 775.3. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 785.3.1. Nguyên lý chung. 785.3.2. Sơ đồ điều khiển lượng phun. 785.3.3. Các cảm biến. 785.3.3.1. Cảm biến lưu lượng khí nạp. 785.3.3.2. Cảm biến nhiệt độ khí nạp. 805.3.3.3. Cảm biến vị trí bướm ga. 815.3.3.4. Cảm biến ôxy. 825.3.3.5. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát. 835.3.3.6. Cảm biến vị trí trục cam. 845.3.3.7. Cảm biến vị trí trục khuỷu. 855.3.3.8. Cảm biến tiếng gõ: 865.3.3.9. Cảm biến vị trí bàn đạp ga: 875.3.4. Hệ thống điều khiển điện tử ECU (Electronic Control Unit). 885.3.4.1. Chức năng hoạt động cơ bản. 885.3.4.2. Chức năng thực tế. 915.3.4.3. Các bộ phận của ECU. 915.3.4.4. Các thông số hoạt động của ECU. 915.3.4.5. Xử lý thông tin và tạo xung phun. 925.3.4.6. Điều khiển thời điểm phun. 945.3.4.7. Điều khiển lượng phun. 945.3.4.8. Các chế độ làm việc. 956. TÍNH TOÁN LƯỢNG PHUN. 977. CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP VÀ CHẨN ĐOÁN. 1007.1. KHÁI QUÁT. 1007.2. NGUYÊN LÝ CỦA HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN. 1007.3. MÃ CHẨN ĐOÁN. 1017.4. KIỂM TRA VÀ XÓA MÃ CHẨN ĐOÁN. 1067.4.1. Kiểm tra đèn báo “CHECK ENGINE”. 1067.4.2. Phát mã chẩn đoán hư hỏng. 1067.4.2.1. Chế độ bình thường. 1067.4.2.2. Chế độ kiểm tra. 1077.4.3. Xoá các mã chẩn đoán hư hỏng. 1078. KẾT LUẬN. 107TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

Mục lục

Mục lục 1

LỜI NÓI ĐẦU 5

1. ĐẶC ĐIỂM CUNG CẤP NHIÊN LIỆU Ở ĐỘNG CƠ XĂNG. 6

1.1. MỤC ĐÍCH. 6

1.2. CÁC YÊU CẦU HỖN HỢP CHÁY CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG. 6

1.2.1. Yêu cầu nhiên liệu. 6

1.2.2. Tỷ lệ hỗn hợp. 6

1.3. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU. 6

1.3.1. Phân loại theo hệ thống dùng cacbuaratơ. 6

1.3.2. Phân loại theo hệ thống phun xăng. 7

1.3.2.1. Phân loại theo số vòi phun sử dụng. 7

1.3.2.2. Phân loại theo biện pháp điều khiển phun xăng. 7

1.3.2.3. Phân loại theo cách xác định lượng khí nạp. 8

1.4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG. 9

1.4.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu dùng Cacbuaratơ. 9

1.4.1.1. Chế hoà khí bốc hơi. 10

1.4.1.2. Chế hoà khí phun. 11

1.4.1.3. Bộ chế hoà khí hút đơn giản. 12

1.4.1.4. Bộ chế hoà khí hút hiện đại. 12

1.4.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu phun xăng. 14

1.4.2.1. Hệ thống phun xăng cơ khí. 14

1.4.2.2. Hệ thống phun xăng điện tử . 15

1.5. ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ SO VỚI DÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍ. 16

2. GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 17

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG. 17

2.1.1. Trọng lượng và kích thước xe. 17

2.1.2. Động cơ. 17

2.1.3. Khung xe 18

2.2. ĐẶC ĐIỂM TỔNG QUÁT ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 19

2.2.1. Động cơ. 19

2.2.2. Cơ cấu phối khí. 21

2.2.3. Hệ thống nhiên liệu. 22

2.2.4. Hệ thống kiểm soát khí xả. 23

2.2.5. Hệ thống xả. 26

2.2.6. Hệ thống làm mát. 27

2.2.7. Hệ thống bôi trơn. 27

2.2.8. Hệ thống đánh lửa. 28

2.2.9. Hệ thống khởi động. 29

2.2.10. Hệ thống nạp. 30

3. TÍNH TOÁN NHIỆT. 31

3.1. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU. 31

3.2. CÁC THÔNG SỐ CHỌN. 31

3.3. TÍNH TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC. 32

3.3.1. Tính toán quá trình nạp. 32

3.3.2. Tính toán quá trình nén: 33

3.3.3. Tính toán quá trình cháy: 34

3.3.4. Quá trình giãn nở. 37

3.3.5. Tính toán các thông số của chu trình công tác. 38

4. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC. 40

4.1. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CÔNG. 40

4.1.1. Xây dựng đường cong áp suất trên đường nén. 40

4.1.2. Xây dựng đường cong áp suất trên đường giãn nở. 41

4.1.3. Lập bảng tính: 41

4.1.4. Xác định các điểm đặc biệt và hiệu chỉnh đồ thị công. 42

4.2. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CHUYỂN VỊ PISTON BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ BRICK. 44

4.3. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ VẬN TỐC. 45

4.4. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ GIA TỐC THEO PHƯƠNG PHÁP TÔLÊ. 47

4.5. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ LỰC QUÁN TÍNH PJ, LỰC KHÍ THể PKH, LỰC TỔNG P1. 48

4.5.1. Đồ thị lực quán tính Pj. 48

4.5.2. Đồ thị lực khí thể Pkh. 49

4.5.3. Đồ thị lực tác dụng lên chốt piston P1. 50

4.6. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ LỰC TIẾP TUYẾN T, LỰC PHÁP TUYẾN Z, LỰC NGANG N. 51

4.7. TÍNH MÔMEN TỔNG T 54

4.8. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ VECTƠ PHỤ TẢI TÁC DỤNG TRÊN CHỐT KHUỶU. 58

4.9. TRIỂN KHAI ĐỒ THỊ PHỤ TẢI Ở TỌA ĐỘ CỰC THÀNH ĐỒ THỊ Q-. 60

4.10. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ VECTƠ PHỤ TẢI TÁC DỤNG TRÊN ĐẦU TO THANH TRUYỀN. 62

4.11. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ MÀI MÒN CHỐT KHUỶU. 64

5. KHẢO SÁT HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 69

5.1. HỆ THỐNG CUNG CẤP XĂNG ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 69

5.1.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp xăng. 69

5.1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các bộ phận chính. 70

5.1.2.1. Bơm nhiên liệu: 70

5.1.2.2. Bộ lọc nhiên liệu. 72

5.1.2.3. Bộ giảm rung động. 72

5.1.2.4. Bộ ổn định áp suất. 72

5.1.2.5. Vòi phun xăng điện từ. 74

5.1.2.6. Hệ thống kiểm soát hơi nhiên liệu. 75

5.2. HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÔNG KHÍ ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 76

5.2.1. Sơ đồ hệ thống cung cấp không khí. 76

5.2.2. Các bộ phận của hệ thống cung cấp không khí. 76

5.2.2.1. Lọc không khí. 76

5.2.2.2. Cổ họng gió: 76

5.2.2.3. Ống góp hút và đường ống nạp. 77

5.3. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ ĐỘNG CƠ 1TR-FE. 78

5.3.1. Nguyên lý chung. 78

5.3.2. Sơ đồ điều khiển lượng phun. 78

5.3.3. Các cảm biến. 78

5.3.3.1. Cảm biến lưu lượng khí nạp. 78

5.3.3.2. Cảm biến nhiệt độ khí nạp. 80

5.3.3.3. Cảm biến vị trí bướm ga. 81

5.3.3.4. Cảm biến ôxy. 82

5.3.3.5. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát. 83

5.3.3.6. Cảm biến vị trí trục cam. 84

5.3.3.7. Cảm biến vị trí trục khuỷu. 85

5.3.3.8. Cảm biến tiếng gõ: 86

5.3.3.9. Cảm biến vị trí bàn đạp ga: 87

5.3.4. Hệ thống điều khiển điện tử ECU (Electronic Control Unit). 88

5.3.4.1. Chức năng hoạt động cơ bản. 88

5.3.4.2. Chức năng thực tế. 91

5.3.4.3. Các bộ phận của ECU. 91

5.3.4.4. Các thông số hoạt động của ECU. 91

5.3.4.5. Xử lý thông tin và tạo xung phun. 92

5.3.4.6. Điều khiển thời điểm phun. 94

5.3.4.7. Điều khiển lượng phun. 94

5.3.4.8. Các chế độ làm việc. 95

6. TÍNH TOÁN LƯỢNG PHUN. 97

7. CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP VÀ CHẨN ĐOÁN. 100

7.1. KHÁI QUÁT. 100

7.2. NGUYÊN LÝ CỦA HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN. 100

7.3. MÃ CHẨN ĐOÁN. 101

7.4. KIỂM TRA VÀ XÓA MÃ CHẨN ĐOÁN. 106

7.4.1. Kiểm tra đèn báo “CHECK ENGINE”. 106

7.4.2. Phát mã chẩn đoán hư hỏng. 106

7.4.2.1. Chế độ bình thường. 106

7.4.2.2. Chế độ kiểm tra. 107

7.4.3. Xoá các mã chẩn đoán hư hỏng. 107

8. KẾT LUẬN. 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY