MỤC LỤCMỤC LỤC aCÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT iMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG 31.1 Xu hướng phát triển dịch vụ và mạng viễn thông 31.2 Nội dung và phạm vi đồ án 5CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC NGN VÀ PHÂN HỆ IMS 82.1 Kiến trúc NGN 82.1.1 Mạng viễn thông hiện nay 82.1.2 Mạng viễn thông trên con đường tiến tới NGN 92.2 Phân hệ IMS trong kiến trúc NGN 132.2.1 Tổng quan IMS 132.2.2 Chức năng các phần tử trong IMS 162.2.3 Các giao diện trong IMS 222.3 IMS của một số tổ chức tiêu chuẩn khác 23CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN GIỮA IMS VÀ CÁC PHẦN TỬ KHÁC TRONG NGN 273.1 Thủ tục đăng kí mức ứng dụng 273.1.1 Luồng thông tin đăng kí với người dùng chưa đăng kí 273.1.2 Luồng thông tin đăng kí lại cho người dùng đã đăng kí 293.2 Thủ tục xóa đăng kí mức ứng dụng 323.2.1 Xóa đăng kí khởi tạo di động 323.2.2 Xóa đăng kí khởi tạo mạng 333.3 Các thủ tục liên quan đến phiên đa phương tiện IP 393.3.1 Kĩ thuật thiết lập mạng mang 393.3.2 Phân phối thông tin và sự kiện 413.4 Tổng quan về các thủ tục luồng phiên 423.5 Thủ tục từ S-CSCF/ MGCF tới S-CSCF/ MGCF. 453.5.1 (S-S#1) Các nhà khai thác mạng khác nhau thực hiện khởi tạo và kết thúc 453.5.2 (S-S#2) Một nhà khai thác mạng thực hiện khởi tạo và kết cuối 493.5.3 (S-S#3) Khởi tạo phiên với đầu cuối PSTN trong cùng mạng với S-CSCF 523.5.4 (S-S#4) Khởi tạo phiên với đầu cuối PSTN ở mạng khác với S-CSCF 543.6 Thủ tục khởi tạo 563.6.1 (MO#1) Khởi tạo di động, chuyển mạng 573.6.2 (MO#2) Khởi tạo di động, mạng nhà 613.6.3 (PSTN-O) Khởi tạo PSTN 633.7 Thủ tục kết cuối 653.7.1 (MT#1) Kết cuối di động, chuyển mạng 663.7.2 (MT#2) Kết cuối di động, mạng nhà 703.7.3 (MT#3) Kết cuối di động, chuyển mạng miền chuyển mạch kênh 733.7.4 (PSTN-T) Kết cuối PSTN 743.8 Thủ tục liên quan đến truy vấn thông tin định tuyến 763.8.1 Nhận dạng người dùng tới giải đáp HSS 763.8.2 Đăng kí trên SLF 773.8.3 Mời UE trên SLF 783.9 Thủ tục giải phóng phiên 793.9.1 Đầu cuối di động khởi tạo giải phóng phiên 793.9.2 PSTN khởi tạo giải phóng phiên 813.9.3 Mạng khởi tạo giải phóng phiên 833.10 Thủ tục cho phép các dịch vụ đa phương tiện tiên tiến 893.10.1 Các thủ tục chiếm và giữ phiên 893.10.2 Các thủ tục để mã hóa và thương lượng các đặc điểm truyền thông 933.10.3 Thủ tục nhận dạng chủ gọi 1053.10.4 Các thủ tục chuyển hướng phiên 1083.11 Các thủ tục phiên kết cuối di động với thuê bao chưa biết 1203.11.1 Xác định thuê bao chưa biết trong HSS 1203.11.2 Xác định thuê bao chưa biết trong SLF 121TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CUỐI CÙNG 122TÀI LIỆU THAM KHẢO 123

MỤC LỤC

MỤC LỤC a

CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT i

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG 3

1.1 Xu hướng phát triển dịch vụ và mạng viễn thông 3

1.2 Nội dung và phạm vi đồ án 5

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC NGN VÀ PHÂN HỆ IMS 8

2.1 Kiến trúc NGN 8

2.1.1 Mạng viễn thông hiện nay 8

2.1.2 Mạng viễn thông trên con đường tiến tới NGN 9

2.2 Phân hệ IMS trong kiến trúc NGN 13

2.2.1 Tổng quan IMS 13

2.2.2 Chức năng các phần tử trong IMS 16

2.2.3 Các giao diện trong IMS 22

2.3 IMS của một số tổ chức tiêu chuẩn khác 23

CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN GIỮA IMS VÀ CÁC PHẦN TỬ KHÁC TRONG NGN 27

3.1 Thủ tục đăng kí mức ứng dụng 27

3.1.1 Luồng thông tin đăng kí với người dùng chưa đăng kí 27

3.1.2 Luồng thông tin đăng kí lại cho người dùng đã đăng kí 29

3.2 Thủ tục xóa đăng kí mức ứng dụng 32

3.2.1 Xóa đăng kí khởi tạo di động 32

3.2.2 Xóa đăng kí khởi tạo mạng 33

3.3 Các thủ tục liên quan đến phiên đa phương tiện IP 39

3.3.1 Kĩ thuật thiết lập mạng mang 39

3.3.2 Phân phối thông tin và sự kiện 41

3.4 Tổng quan về các thủ tục luồng phiên 42

3.5 Thủ tục từ S-CSCF/ MGCF tới S-CSCF/ MGCF. 45

3.5.1 (S-S#1) Các nhà khai thác mạng khác nhau thực hiện khởi tạo và kết thúc 45

3.5.2 (S-S#2) Một nhà khai thác mạng thực hiện khởi tạo và kết cuối 49

3.5.3 (S-S#3) Khởi tạo phiên với đầu cuối PSTN trong cùng mạng với S-CSCF 52

3.5.4 (S-S#4) Khởi tạo phiên với đầu cuối PSTN ở mạng khác với S-CSCF 54

3.6 Thủ tục khởi tạo 56

3.6.1 (MO#1) Khởi tạo di động, chuyển mạng 57

3.6.2 (MO#2) Khởi tạo di động, mạng nhà 61

3.6.3 (PSTN-O) Khởi tạo PSTN 63

3.7 Thủ tục kết cuối 65

3.7.1 (MT#1) Kết cuối di động, chuyển mạng 66

3.7.2 (MT#2) Kết cuối di động, mạng nhà 70

3.7.3 (MT#3) Kết cuối di động, chuyển mạng miền chuyển mạch kênh 73

3.7.4 (PSTN-T) Kết cuối PSTN 74

3.8 Thủ tục liên quan đến truy vấn thông tin định tuyến 76

3.8.1 Nhận dạng người dùng tới giải đáp HSS 76

3.8.2 Đăng kí trên SLF 77

3.8.3 Mời UE trên SLF 78

3.9 Thủ tục giải phóng phiên 79

3.9.1 Đầu cuối di động khởi tạo giải phóng phiên 79

3.9.2 PSTN khởi tạo giải phóng phiên 81

3.9.3 Mạng khởi tạo giải phóng phiên 83

3.10 Thủ tục cho phép các dịch vụ đa phương tiện tiên tiến 89

3.10.1 Các thủ tục chiếm và giữ phiên 89

3.10.2 Các thủ tục để mã hóa và thương lượng các đặc điểm truyền thông 93

3.10.3 Thủ tục nhận dạng chủ gọi 105

3.10.4 Các thủ tục chuyển hướng phiên 108

3.11 Các thủ tục phiên kết cuối di động với thuê bao chưa biết 120

3.11.1 Xác định thuê bao chưa biết trong HSS 120

3.11.2 Xác định thuê bao chưa biết trong SLF 121

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CUỐI CÙNG 122

TÀI LIỆU THAM KHẢO 123

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY