Đồ án Giải pháp thi công vỏ bêtông hầm điều áp nhà máy thuỷ điện A Vương

MỤC LỤCLời nói đầuPhần 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG.Chương1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN A- VƯƠNG VÀ HẦM ĐIỀU ÁP.I. Giới thiệu về công trình thuỷ điện A-vương.II. Kết cấu và thông số của hầm điều áp.1. Chức năng của hầm điều áp.2. Kích thước và kết cấu của hầm.3. Trình tự thi công hầm điều áp.III. Mô tả đường hầm dẫn nước.Chương2: BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM ĐIỀU ÁPI. Thi công thô hầm điều áp.1. Các bước thi công thô hầm điều áp.2. Bảng chọn thiết bị thi công.3. Tổ chức và bố trí nhân lực công trường.II. Biện pháp thi công vách hầm điều áp.1. Chức năng của vách bêtông.2. Kết cấu của vách.3. Phương pháp thực hiện chung.III. Tính toán khối lượng thi công.1. Tính khối lượng bêtông.2. Tính chọn phễu chứa và bơm bêtông. 2.1. Tính chọn máy bơm bêtông. 2.2. Tính chọn máy đầm bêtông.Chương3: THI CÔNG BÊTÔNG VÁCH HẦM BẰNG CỐP PHA TRƯỢTI. Giới thiệu chung về cốp pha trượt.II. Các phương án lựa chọn cốp pha trượt.III. Các yêu cầu đối với cốp pha đã chọn.IV. Mô tả cốp pha.1. Các thông số hình học.2. Các bộ phận chính của cốp pha.3. Lắp ráp và tháo dỡ cốp pha.4. Nguyên lý làm việc của cốp pha trượt giếng điều áp.Phần 2: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ THI CÔNG HẦM ĐIỀU ÁP.Chương4: THIẾT KẾ VẬN THĂNG CHỞ NGƯỜI PHỤC VỤ THI CÔNG.I. Đặt vấn đề.1. Nhiệm vụ của vận thăng.2. Tính số người cần thiết phải chở.3. Tính số người và thiết bị cần thiết cho một lần chở.II. Chọn phương án dẫn động.1. Dẫn động bằng puly ma sát.2. Dẫn động bằng tang cuốn cáp.III. Thiết kế tang cuốn cáp.1. Các số liệu cần thiết.2. Trình tự tính toán. 2.1. Sơ đồ tính toán. 2.2. Tính chọn cáp. 2.3. Tính chọn tang cuốn cáp. 2.4. Kiểm tra ổn định của tang. 3. Tính chọn puly đổi hướng cáp. 4. Tính số vòng quay của tang để đảm bảo vận tốc nâng.5. Chọn động cơ điện.6. Chọn hộp giảm tốc.7. Kiểm tra cơ cấu nâng. 7.1. Chọn phanh và khớp nối. 7.2. Kiểm tra hộp giảm tốc trong thời kỳ quá tải. 7.3. Vận tốc và gia tốc thực tế khi nâng vật. 8. Kiểm tra động cơ. 8.1. Kiểm tra động cơ theo điều kiện quá tải. 8.2. Kiểm tra động cơ theo điều kiện phát nhiệt.Chương5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CĂNG CÁP CHO CABINI. Chọn phương án dẫn động.1. Phương án dẫn hướng cứng.2. Phương án dẫn hướng mềm.II. Thiết kế hệ thống căng cáp dẫn hướng.1. Tính đối trọng cần thiết để căng cáp dẫn hướng.2. Các số liệu cần thiết.3. Trình tự thi công. 3.1.Sơ đồ tính toán. 3.2. Tính chọn cáp. 3.3. Bán kính uốn cong của cáp thép. 3.4. Tính chọn tang cuốn cáp. 3.5. Kiểm tra ổn định của tang.4. Tính chọn puly đổi hướng cáp.5. Tính số vòng quay của tang.6. Tính chọn động cơ điện.7. Tính chọn hộp giảm tốc.8. Kiểm tra cơ cấu nâng. 8.1. Chọn phanh và khớp nối. 8.2. Kiểm tra quá tải trong quá trình mở máy. 8.3.Vận tốc thực tế khi nâng vật.9. Kiểm tra động cơ. 9.1. Kiểm tra động cơ theo điều kiện quá tải. 9.2. Kiểm tra động cơ theo điều kiện phát nhiệt.III. Thiết kế dầm trên miệng giếng.1. Tính lực căng cáp.2. Trọng lượng bản thân của dầm.3. Tính phản lực tác dụng lên hai gối.4. Vẽ biểu đồ mômen và kiểm tra dầm.VI. Thiết kế dầm miệng giếng phục vụ thi công.1. Số liệu tính toán.2. Tính phản lực tại gối tựa.3. Vẽ biểu đồ mômen và lực cắt.Phần3 : CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI CÔNGChương6: TỔ CHỨC THI CÔNG BÊTÔNG VỎ HẦM ĐIỀU ÁP.I. Thi công thô tháp điều áp.1. Xác định vị trí tim tháp điều áp.2. Khoan lỗ để đưa thiết bị khoan xuống.3. Khoan lỗ tiên phong.4. Khoan lỗ nổ mìn.5. Nổ mìn mở rộng tháp điều áp.II. Biện pháp gia cố tháp điều áp.1. Khoan cắm neo gia cố.2. Phun bêtông gia cố.III. Xây dựng vỏ tháp điều áp.1. Lắp dựng cốt thép.2. Lắp dựng cốp pha.3. Đổ bêtông tháp điều áp.4. Đầm chặt bêtông.5. Tháo và di chuyển cốp pha lên trên.6. Công tác bảo dưỡng bêtông.  Chương7: AN TOÀN TRONG THI CÔNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.I. An toàn trong thi công.1. An toàn trong công tác nổ mìn.2. An toàn trong thi công mặt bằng.3. An toàn trong lắp dựng đà giáo.4. An toàn trong lắp dựng cốt thép.5. An toàn trong công tác bêtông và bêtông cốt thép.6. Quản lý thiết bị điện và thiết bị an toàn.7. An toàn sử dụng máy thi công, máy công tác.II. Vệ sinh môi trường.Tài liệu tham khảo.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG.

Chương1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN A- VƯƠNG VÀ HẦM ĐIỀU ÁP.

I. Giới thiệu về công trình thuỷ điện A-vương.

II. Kết cấu và thông số của hầm điều áp.

1. Chức năng của hầm điều áp.

2. Kích thước và kết cấu của hầm.

3. Trình tự thi công hầm điều áp.

III. Mô tả đường hầm dẫn nước.

Chương2: BIỆN PHÁP THI CÔNG HẦM ĐIỀU ÁP

I. Thi công thô hầm điều áp.

1. Các bước thi công thô hầm điều áp.

2. Bảng chọn thiết bị thi công.

3. Tổ chức và bố trí nhân lực công trường.

II. Biện pháp thi công vách hầm điều áp.

1. Chức năng của vách bêtông.

2. Kết cấu của vách.

3. Phương pháp thực hiện chung.

III. Tính toán khối lượng thi công.

1. Tính khối lượng bêtông.

2. Tính chọn phễu chứa và bơm bêtông.

2.1. Tính chọn máy bơm bêtông.

2.2. Tính chọn máy đầm bêtông.

Chương3: THI CÔNG BÊTÔNG VÁCH HẦM BẰNG CỐP PHA TRƯỢT

I. Giới thiệu chung về cốp pha trượt.

II. Các phương án lựa chọn cốp pha trượt.

III. Các yêu cầu đối với cốp pha đã chọn.

IV. Mô tả cốp pha.

1. Các thông số hình học.

2. Các bộ phận chính của cốp pha.

3. Lắp ráp và tháo dỡ cốp pha.

4. Nguyên lý làm việc của cốp pha trượt giếng điều áp.

Phần 2: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ THI CÔNG HẦM ĐIỀU ÁP.

Chương4: THIẾT KẾ VẬN THĂNG CHỞ NGƯỜI PHỤC VỤ THI CÔNG.

I. Đặt vấn đề.

1. Nhiệm vụ của vận thăng.

2. Tính số người cần thiết phải chở.

3. Tính số người và thiết bị cần thiết cho một lần chở.

II. Chọn phương án dẫn động.

1. Dẫn động bằng puly ma sát.

2. Dẫn động bằng tang cuốn cáp.

III. Thiết kế tang cuốn cáp.

1. Các số liệu cần thiết.

2. Trình tự tính toán.

2.1. Sơ đồ tính toán.

2.2. Tính chọn cáp.

2.3. Tính chọn tang cuốn cáp.

2.4. Kiểm tra ổn định của tang.

3. Tính chọn puly đổi hướng cáp.

4. Tính số vòng quay của tang để đảm bảo vận tốc nâng.

5. Chọn động cơ điện.

6. Chọn hộp giảm tốc.

7. Kiểm tra cơ cấu nâng.

7.1. Chọn phanh và khớp nối.

7.2. Kiểm tra hộp giảm tốc trong thời kỳ quá tải.

7.3. Vận tốc và gia tốc thực tế khi nâng vật.

8. Kiểm tra động cơ.

8.1. Kiểm tra động cơ theo điều kiện quá tải.

8.2. Kiểm tra động cơ theo điều kiện phát nhiệt.

Chương5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CĂNG CÁP CHO CABIN

I. Chọn phương án dẫn động.

1. Phương án dẫn hướng cứng.

2. Phương án dẫn hướng mềm.

II. Thiết kế hệ thống căng cáp dẫn hướng.

1. Tính đối trọng cần thiết để căng cáp dẫn hướng.

2. Các số liệu cần thiết.

3. Trình tự thi công.

3.1.Sơ đồ tính toán.

3.2. Tính chọn cáp.

3.3. Bán kính uốn cong của cáp thép.

3.4. Tính chọn tang cuốn cáp.

3.5. Kiểm tra ổn định của tang.

4. Tính chọn puly đổi hướng cáp.

5. Tính số vòng quay của tang.

6. Tính chọn động cơ điện.

7. Tính chọn hộp giảm tốc.

8. Kiểm tra cơ cấu nâng.

8.1. Chọn phanh và khớp nối.

8.2. Kiểm tra quá tải trong quá trình mở máy.

8.3.Vận tốc thực tế khi nâng vật.

9. Kiểm tra động cơ.

9.1. Kiểm tra động cơ theo điều kiện quá tải.

9.2. Kiểm tra động cơ theo điều kiện phát nhiệt.

III. Thiết kế dầm trên miệng giếng.

1. Tính lực căng cáp.

2. Trọng lượng bản thân của dầm.

3. Tính phản lực tác dụng lên hai gối.

4. Vẽ biểu đồ mômen và kiểm tra dầm.

VI. Thiết kế dầm miệng giếng phục vụ thi công.

1. Số liệu tính toán.

2. Tính phản lực tại gối tựa.

3. Vẽ biểu đồ mômen và lực cắt.

Phần3 : CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI CÔNG

Chương6: TỔ CHỨC THI CÔNG BÊTÔNG VỎ HẦM ĐIỀU ÁP.

I. Thi công thô tháp điều áp.

1. Xác định vị trí tim tháp điều áp.

2. Khoan lỗ để đưa thiết bị khoan xuống.

3. Khoan lỗ tiên phong.

4. Khoan lỗ nổ mìn.

5. Nổ mìn mở rộng tháp điều áp.

II. Biện pháp gia cố tháp điều áp.

1. Khoan cắm neo gia cố.

2. Phun bêtông gia cố.

III. Xây dựng vỏ tháp điều áp.

1. Lắp dựng cốt thép.

2. Lắp dựng cốp pha.

3. Đổ bêtông tháp điều áp.

4. Đầm chặt bêtông.

5. Tháo và di chuyển cốp pha lên trên.

6. Công tác bảo dưỡng bêtông.

Chương7: AN TOÀN TRONG THI CÔNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.

I. An toàn trong thi công.

1. An toàn trong công tác nổ mìn.

2. An toàn trong thi công mặt bằng.

3. An toàn trong lắp dựng đà giáo.

4. An toàn trong lắp dựng cốt thép.

5. An toàn trong công tác bêtông và bêtông cốt thép.

6. Quản lý thiết bị điện và thiết bị an toàn.

7. An toàn sử dụng máy thi công, máy công tác.

II. Vệ sinh môi trường.

Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY