Đồ án Giải pháp mạng WAN cho Ngân hàng công thương Việt Nam

Mục lục : Lời giới thiệu 1 Sơ đồ mạng WAN của NHCT Việt Nam 2 Các thiết bị nối ghép trong WAN 2.1 Bộ định tuyến ( Router ) 2.2 Bộ tập trung ( Hub ) 2.3 Cầu nối ( Bridge ) 2.4 Bộ chuyển tiếp ( Repeater ) 2.5 Card Mạng ( NIC ) 2.6 Dây Mạng ( Cable ) 2.7 Bộ chuyển mạch (Switch ) 2.8 Modem ( Modulate - Demodulate ) 3 Các phương tiện kết nối WAN 3.1 Đường thuê bao Leased Line 3.2 ISDN ( Intergrated Service Digital Network ) 3.3 Mạng chuyển gói X.25 3.4 Cáp quang ( Optical Fiber ) 4 Địa chỉ mạng ( IP Address )

Mục lục :

Lời giới thiệu

1 Sơ đồ mạng WAN của NHCT Việt Nam

2 Các thiết bị nối ghép trong WAN

2.1 Bộ định tuyến ( Router )

2.2 Bộ tập trung ( Hub )

2.3 Cầu nối ( Bridge )

2.4 Bộ chuyển tiếp ( Repeater )

2.5 Card Mạng ( NIC )

2.6 Dây Mạng ( Cable )

2.7 Bộ chuyển mạch (Switch )

2.8 Modem ( Modulate - Demodulate )

3 Các phương tiện kết nối WAN

3.1 Đường thuê bao Leased Line

3.2 ISDN ( Intergrated Service Digital Network )

3.3 Mạng chuyển gói X.25

3.4 Cáp quang ( Optical Fiber )

4 Địa chỉ mạng ( IP Address )

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY