Đồ án Duy trì trong mạng quang WDM

MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT iLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WDM 31.1.Giới thiệu 31.2.Tiến trình phát triển mạng truyền tải 41.3.Công nghệ WDM 61.3.1 Ưu nhược điểm của công nghệ WDM 61.3.2 Kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng 81.3.3 Cấu trúc mạng WDM 101.3.3.1. Mô hình phân lớp 101.3.3.2 Các phần tử trong mạng quang WDM 13CHƯƠNG II BẢO VỆ TRONG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG WDM 212.1 Sự cần thiết phải bảo vệ ở tầng quang 212.2 Các khái niệm cơ bản 222.2.1 Bảo vệ riêng 232.2.2 Bảo vệ chia sẻ 242.2.3 Bảo vệ đoạn ghép kênh quang 252.2.4 Bảo vệ kênh quang 252.3 Các phương thức bảo vệ theo cấu hình mạng 262.3.1 Bảo vệ ở lớp kênh quang 262.3.1.1 Bảo vệ riêng cho cấu hình điểm - điểm 262.3.1.2 Bảo vệ riêng cho cấu hình ring (OCh - DPRing) 272.3.1.3 Bảo vệ chia sẻ cho cấu hình điểm - điểm 292.3.1.4 Bảo vệ chia sẻ cho cấu hình ring (OCh - SPRing) 302.3.1.5 Bảo vệ chia sẻ cho cấu hình Mesh 322.3.2 Bảo vệ ở lớp đoạn ghép kênh quang 362.3.2.1 Bảo vệ riêng cho cấu hình điểm - điểm 362.3.2.2 Bảo vệ riêng cho cấu hình vòng ring (OMS - DPRing) 362.3.2.3 Bảo vệ chia sẻ cho cấu hình vòng ring (OMS – SPRing) 372.4Các phương pháp bảo vệ trong kiến trúc liên kết giữa các lớp quang 422.4.1 Lựa chọn các kiến trúc mạng tham chiếu 422.4.2 Liên kết giữa các mạng con và vấn đề bảo vệ 462.4.2.1 Bảo vệ với kiến trúc ring ảo(VRA) 462.4.2.2 Các kiến trúc ring ảo cải tiến 47CHƯƠNG III PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN 523.1 Các khái niệm 523.1.1 Phục hồi 523.1.1.1 Phục hồi đầu cuối - tới - đầu cuối 533.1.1.2 Phục hồi tại nút kế cận sự cố 543.1.1.3 Phục hồi tại nút trung gian 543.1.2 Cấp phát tài nguyên 563.1.3 Các phương thức thực thi cấp phát tài nguyên 573.1.4 Cấp phát tài nguyên trong các kỹ thuật bảo vệ mạng 573.1.4.1 Bảo vệ trên chính bước sóng của thực thể được bảo vệ (khi chỉ có các nút WR) 583.1.4.2 Bảo vệ trên các bước sóng khác nhau (trường hợp có sẵn các nút WC) 583.1.4.3 Bảo vệ trên các tuyến đa bước sóng (trường hợp các nút WR khả dụng) 583.2 Phân bổ lưu lượng trong quá trình hồi phục mạng 593.2.1 Định tuyến lưu lượng và cấp phát tài nguyên cho các mạng quang WDM với lưu lượng tĩnh 593.2.2 Định tuyến lưu lượng và cấp phát tài nguyên cho các mạng quang WDM với lưu lượng tải động 613.2.3 Phương pháp định tuyến trong mạngWDM cấu trúc Ring 633.2.3.1 Định tuyến trong mạng ring đơn 653.2.3.2 Định tuyến trong mạng đa ring 713.2.4 Phương pháp định tuyến trong mạng quang WDM cấu trúc Mesh 733.2.4.1 Định tuyến cố định 733.2.4.2 Định tuyến luân phiên cố định 743.2.4.3 Định tuyến thích nghi 753.2.4.4 Định tuyến bảo vệ 763.3 Kết luận 77KẾT LUẬN 78TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ WDM 3

1.1.Giới thiệu 3

1.2.Tiến trình phát triển mạng truyền tải 4

1.3.Công nghệ WDM 6

1.3.1 Ưu nhược điểm của công nghệ WDM 6

1.3.2 Kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng 8

1.3.3 Cấu trúc mạng WDM 10

1.3.3.1. Mô hình phân lớp 10

1.3.3.2 Các phần tử trong mạng quang WDM 13

CHƯƠNG II BẢO VỆ TRONG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG WDM 21

2.1 Sự cần thiết phải bảo vệ ở tầng quang 21

2.2 Các khái niệm cơ bản 22

2.2.1 Bảo vệ riêng 23

2.2.2 Bảo vệ chia sẻ 24

2.2.3 Bảo vệ đoạn ghép kênh quang 25

2.2.4 Bảo vệ kênh quang 25

2.3 Các phương thức bảo vệ theo cấu hình mạng 26

2.3.1 Bảo vệ ở lớp kênh quang 26

2.3.1.1 Bảo vệ riêng cho cấu hình điểm - điểm 26

2.3.1.2 Bảo vệ riêng cho cấu hình ring (OCh - DPRing) 27

2.3.1.3 Bảo vệ chia sẻ cho cấu hình điểm - điểm 29

2.3.1.4 Bảo vệ chia sẻ cho cấu hình ring (OCh - SPRing) 30

2.3.1.5 Bảo vệ chia sẻ cho cấu hình Mesh 32

2.3.2 Bảo vệ ở lớp đoạn ghép kênh quang 36

2.3.2.1 Bảo vệ riêng cho cấu hình điểm - điểm 36

2.3.2.2 Bảo vệ riêng cho cấu hình vòng ring (OMS - DPRing) 36

2.3.2.3 Bảo vệ chia sẻ cho cấu hình vòng ring (OMS – SPRing) 37

2.4Các phương pháp bảo vệ trong kiến trúc liên kết giữa các lớp quang 42

2.4.1 Lựa chọn các kiến trúc mạng tham chiếu 42

2.4.2 Liên kết giữa các mạng con và vấn đề bảo vệ 46

2.4.2.1 Bảo vệ với kiến trúc ring ảo(VRA) 46

2.4.2.2 Các kiến trúc ring ảo cải tiến 47

CHƯƠNG III PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN 52

3.1 Các khái niệm 52

3.1.1 Phục hồi 52

3.1.1.1 Phục hồi đầu cuối - tới - đầu cuối 53

3.1.1.2 Phục hồi tại nút kế cận sự cố 54

3.1.1.3 Phục hồi tại nút trung gian 54

3.1.2 Cấp phát tài nguyên 56

3.1.3 Các phương thức thực thi cấp phát tài nguyên 57

3.1.4 Cấp phát tài nguyên trong các kỹ thuật bảo vệ mạng 57

3.1.4.1 Bảo vệ trên chính bước sóng của thực thể được bảo vệ (khi chỉ có các nút WR) 58

3.1.4.2 Bảo vệ trên các bước sóng khác nhau (trường hợp có sẵn các nút WC) 58

3.1.4.3 Bảo vệ trên các tuyến đa bước sóng (trường hợp các nút WR khả dụng) 58

3.2 Phân bổ lưu lượng trong quá trình hồi phục mạng 59

3.2.1 Định tuyến lưu lượng và cấp phát tài nguyên cho các mạng quang WDM với lưu lượng tĩnh 59

3.2.2 Định tuyến lưu lượng và cấp phát tài nguyên cho các mạng quang WDM với lưu lượng tải động 61

3.2.3 Phương pháp định tuyến trong mạngWDM cấu trúc Ring 63

3.2.3.1 Định tuyến trong mạng ring đơn 65

3.2.3.2 Định tuyến trong mạng đa ring 71

3.2.4 Phương pháp định tuyến trong mạng quang WDM cấu trúc Mesh 73

3.2.4.1 Định tuyến cố định 73

3.2.4.2 Định tuyến luân phiên cố định 74

3.2.4.3 Định tuyến thích nghi 75

3.2.4.4 Định tuyến bảo vệ 76

3.3 Kết luận 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY