Đồ án Công trình Nhà máy cơ khí Hoà Bình

MỤC LỤC Trang Lời Mở ĐầuPHẦN 1 : PHẦN KIẾN TRÚC . 1 I. Sự cần thiết đầu tư xây dựng . .2 II. Giới thiệu công trình . 2 III. Các giải pháp kiến trúc . 3 IV. Các giải pháp kết cấu . 4PHẦN 2 : PHẦN KẾT CẤU .6A. Thiết kế xà gồ mái . .7I. Tải trọng . .7II. Tính toán xà gồ . . .9 B. Xác định kích thước chính khung ngang . 11 I. Lựa chọn dầm cầu trục . 11 II. Xác định kích thước chính khung ngang . .22 C. Tác dụng và cách bố trí hệ giằng mái, giằng cột .23 D. Tính toán khung ngang .24 I. Xác định các loại tải trọng tác dụng vào khung ngang .24 II. Xác định nội lực trong khung ngang, tổ hợp nội lực . .27 III. Thiết kế cột đặc tiết diện chữ I tổ hợp hàn .51 IV. Thiết kế xà ngang tiết diện chữ I tổ hợp hàn .56 V. Thiết kế và tính toán các chi tiết liên kết . .66PHẦN 3 : PHẦN NỀN VÀ MÓNG . . .86 I. Điều kiện địa chất công trình . .87 II. Đánh giá điều kiện địa chất công trình . .88 III. Thiết kế móng M1 dưới cột trục F . .90 IV. Phân tích lựa chọn phương án nền móng .114PHẦN 4 : PHẦN THI CÔNG . .116 A. Công nghệ thi công .117 I. Công tác chuẩn bị trước khi thi công . . .117 II. Thi công ép cọc . .119 III. Lập biện pháp thi công đất .129 IV. Lập biện pháp thi công móng BTCT .135 B. Thi công lắp ghép .150 I. Gia công kết cấu thép . .150 II. Lắp ghép khung ngang . .154 III. Biện pháp thi công lắp ghép cột.160 IV. Biện pháp lắp ghép dầm cầu trục.165 V. Biện pháp thi công lắp ghép xà ngang.170 VI. Biện pháp thi công lắp ghép mái.175 VII. Yêu cầu kĩ thuật.176 C. Tổ chức thi công . .178 I. Mục đích và ý nghĩa của công tác thiết kế và tổ chức thi công .,178 II. Nội dung và những nguyên tắc chính trong thiết kế tổ chức thi công .179 III. Lập tiến độ thi công . 180 IV. Các bước tiến hành .181

MỤC LỤC

Trang

Lời Mở Đầu

PHẦN 1 : PHẦN KIẾN TRÚC . 1

I. Sự cần thiết đầu tư xây dựng . .2

II. Giới thiệu công trình . 2

III. Các giải pháp kiến trúc . 3

IV. Các giải pháp kết cấu . 4

PHẦN 2 : PHẦN KẾT CẤU .6

A. Thiết kế xà gồ mái . .7

I. Tải trọng . .7

II. Tính toán xà gồ . . .9

B. Xác định kích thước chính khung ngang . 11

I. Lựa chọn dầm cầu trục . 11

II. Xác định kích thước chính khung ngang . .22

C. Tác dụng và cách bố trí hệ giằng mái, giằng cột .23

D. Tính toán khung ngang .24

I. Xác định các loại tải trọng tác dụng vào khung ngang .24

II. Xác định nội lực trong khung ngang, tổ hợp nội lực . .27

III. Thiết kế cột đặc tiết diện chữ I tổ hợp hàn .51

IV. Thiết kế xà ngang tiết diện chữ I tổ hợp hàn .56

V. Thiết kế và tính toán các chi tiết liên kết . .66

PHẦN 3 : PHẦN NỀN VÀ MÓNG . . .86

I. Điều kiện địa chất công trình . .87

II. Đánh giá điều kiện địa chất công trình . .88

III. Thiết kế móng M1 dưới cột trục F . .90

IV. Phân tích lựa chọn phương án nền móng .114

PHẦN 4 : PHẦN THI CÔNG . .116

A. Công nghệ thi công .117

I. Công tác chuẩn bị trước khi thi công . . .117

II. Thi công ép cọc . .119

III. Lập biện pháp thi công đất .129

IV. Lập biện pháp thi công móng BTCT .135

B. Thi công lắp ghép .150

I. Gia công kết cấu thép . .150

II. Lắp ghép khung ngang . .154

III. Biện pháp thi công lắp ghép cột.160

IV. Biện pháp lắp ghép dầm cầu trục.165

V. Biện pháp thi công lắp ghép xà ngang.170

VI. Biện pháp thi công lắp ghép mái.175

VII. Yêu cầu kĩ thuật.176

C. Tổ chức thi công . .178

I. Mục đích và ý nghĩa của công tác thiết kế và tổ chức thi công .,178

II. Nội dung và những nguyên tắc chính trong thiết kế tổ chức thi công .179

III. Lập tiến độ thi công . 180

IV. Các bước tiến hành .181

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY