Đồ án Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức và cơ sở thông tin quản lý MIB

MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH iiiThuật ngữ và viết tắt ivLỜI NÓI ĐẦU viiChương 1: 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS 11.1. Khái niệm cơ bản về chuyển mạch nhãn 11.2. Tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức 41.2.1. Các đặc điểm cơ bản của công nghệ MPLS 41.2.2. Cách thức hoạt động của MPLS 51.2.3. Các thuật ngữ trong MPLS 71.2.5. Các đặc tính hoạt động, điều hành của MPLS 131.2.6. Kiến trúc ngăn xếp trong MPLS 141.3. Tổng kết chương 16Chương 2: 17QUẢN LÝ MẠNG TRONG MẠNG VIỄN THÔNG 172.1. Giới thiệu chung về quản lý mạng. 172.2. Các yêu cầu cơ bản với một kiến trúc quản lý mạng 182.3. Các thành phần cứng cơ bản trong một hệ quản trị mạng 192.4. Quản lý mạng theo mô hình OSI 222.4.1. Khung làm việc của mô hình OSI 222.4.2. Khái quát về quản lý hệ thống theo OSI (SMO) 232.5. Giao thức quản trị mạng đơn giản SNMP 252.5.1. Giao thức SNMPv1 252.5.2. Cấu trúc SNMPv3 272.5.3. Điều hành SNMP 282.6. Cơ sở thông tin quản lý trong SNMP 292.6.1. Cấu trúc MIB 292.6. 2. Truy cập MIB 322.6.3. Nội dung của MIB 332.7. Những điểm hạn chế trong SNMP và MIB. 352.7.1. Mô hình thông tin bị quản lý 352.7.2. Mô hình truy cập thông tin 352.8. Tổng kết chương 36Chương 3: 38ỨNG DỤNG MIB TRONG QUẢN LÝ MẠNG MPLS 383.1. Giới thiệu về các giải pháp quản lý MPLS 383.2. Đặc điểm MIB trong quản lý mạng MPLS bằng SNMP 403.2.1. Vị trí và ưu điểm của MIB 403.2.2. Một số vấn đề đối với đối tượng của MIB 403.3. Quản lý mạng MPLS với MIB 433.3.1. Phác thảo các chuẩn MPLS MIBs 433.3.2. Các thiết bị MPLS 433.3.3. Các giao diện MPLS quản lý của MPLS 443.3.4. Các tham số cấu hình của MIB 473.3.5. Tạo ra một đường hầm sử dụng TE MIB 513.4. Thực tế quản lý mạng MPLS qua SNMP 533.4.1. Các sự phụ thuộc liên cột kết hợp với nhau chặt chẽ 533.4.2. Các giá trị mặc định và các lớp đệm 543.4.3. Các MIB và sự thay đổi tỉ lệ 553.4.4. Ví dụ về việc sử dụng FTNMIB 553.5. Tổng kết chương 58KẾT LUẬN 60TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH iii

Thuật ngữ và viết tắt iv

LỜI NÓI ĐẦU vii

Chương 1: 1

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS 1

1.1. Khái niệm cơ bản về chuyển mạch nhãn 1

1.2. Tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức 4

1.2.1. Các đặc điểm cơ bản của công nghệ MPLS 4

1.2.2. Cách thức hoạt động của MPLS 5

1.2.3. Các thuật ngữ trong MPLS 7

1.2.5. Các đặc tính hoạt động, điều hành của MPLS 13

1.2.6. Kiến trúc ngăn xếp trong MPLS 14

1.3. Tổng kết chương 16

Chương 2: 17

QUẢN LÝ MẠNG TRONG MẠNG VIỄN THÔNG 17

2.1. Giới thiệu chung về quản lý mạng. 17

2.2. Các yêu cầu cơ bản với một kiến trúc quản lý mạng 18

2.3. Các thành phần cứng cơ bản trong một hệ quản trị mạng 19

2.4. Quản lý mạng theo mô hình OSI 22

2.4.1. Khung làm việc của mô hình OSI 22

2.4.2. Khái quát về quản lý hệ thống theo OSI (SMO) 23

2.5. Giao thức quản trị mạng đơn giản SNMP 25

2.5.1. Giao thức SNMPv1 25

2.5.2. Cấu trúc SNMPv3 27

2.5.3. Điều hành SNMP 28

2.6. Cơ sở thông tin quản lý trong SNMP 29

2.6.1. Cấu trúc MIB 29

2.6. 2. Truy cập MIB 32

2.6.3. Nội dung của MIB 33

2.7. Những điểm hạn chế trong SNMP và MIB. 35

2.7.1. Mô hình thông tin bị quản lý 35

2.7.2. Mô hình truy cập thông tin 35

2.8. Tổng kết chương 36

Chương 3: 38

ỨNG DỤNG MIB TRONG QUẢN LÝ MẠNG MPLS 38

3.1. Giới thiệu về các giải pháp quản lý MPLS 38

3.2. Đặc điểm MIB trong quản lý mạng MPLS bằng SNMP 40

3.2.1. Vị trí và ưu điểm của MIB 40

3.2.2. Một số vấn đề đối với đối tượng của MIB 40

3.3. Quản lý mạng MPLS với MIB 43

3.3.1. Phác thảo các chuẩn MPLS MIBs 43

3.3.2. Các thiết bị MPLS 43

3.3.3. Các giao diện MPLS quản lý của MPLS 44

3.3.4. Các tham số cấu hình của MIB 47

3.3.5. Tạo ra một đường hầm sử dụng TE MIB 51

3.4. Thực tế quản lý mạng MPLS qua SNMP 53

3.4.1. Các sự phụ thuộc liên cột kết hợp với nhau chặt chẽ 53

3.4.2. Các giá trị mặc định và các lớp đệm 54

3.4.3. Các MIB và sự thay đổi tỉ lệ 55

3.4.4. Ví dụ về việc sử dụng FTNMIB 55

3.5. Tổng kết chương 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY