Đồ án Cô đặc lạnh nước nho

Khi làm lạnh chậm và dộ quá nhiệt bé thì tạo được những tinh thể rất lớn, thô có bề mặt ruêng bé và có rất ít dung dịch bị bám ở bề mặt tinh thể ( dạng một lớp mỏng ). Khi tăng tốc độ thoát nhiệt tạo được độ quá lạnh lớn trong dung dịch thì tạo được vô số mầm tinh thể nước đá và trong tinh thể chứa khá nhiều chất tan bị hấp phụ. Hàm lượng chất tan trong tinh thể nước đá còn tăng lên trong các trường hợp khi tốc độ tăng trưởng kích thước tinh thể vượt quá tôc độ khuyếch tán của chất tan trong pha lỏng do sự tăng nồng độ chất tản ở vùng gần bề mặt của tinh thể đang tăng trưởng và làm giảm nhiệt độ kết tinh cục bộ. Đặc trưng sự biến đổi rnhiệt độ và nồng độ của dung dịch ở bề mặt tinh thể biểu diễn ở đồ thị. Trong lòng dung dịch quá lạnh có nhiệt độ T’p nồng độ chất tan là xp. Độ quá lạnh ΔT = Tkt – Tp ( Tkt nồng độ kết tinh tương ứng với nồng độ cân bằng xp ). Trước bề mặt kết tinh đang di động thì nồng độ dung dịch khá cao ( xd >xp ), ứng với nồng độ cân bằng Td, tức độ quá lạnh thực tế ΔTt = Tđ – Tp và độ quá bão hòa của dung dịch tại bề mặt tinh thể là Δx = xđ –xp.

Khi làm lạnh chậm và dộ quá nhiệt bé thì tạo được những tinh thể rất lớn, thô có bề mặt ruêng bé và có rất ít dung dịch bị bám ở bề mặt tinh thể ( dạng một lớp mỏng ). Khi tăng tốc độ thoát nhiệt tạo được độ quá lạnh lớn trong dung dịch thì tạo được vô số mầm tinh thể nước đá và trong tinh thể chứa khá nhiều chất tan bị hấp phụ. Hàm lượng chất tan trong tinh thể nước đá còn tăng lên trong các trường hợp khi tốc độ tăng trưởng kích thước tinh thể vượt quá tôc độ khuyếch tán của chất tan trong pha lỏng do sự tăng nồng độ chất tản ở vùng gần bề mặt của tinh thể đang tăng trưởng và làm giảm nhiệt độ kết tinh cục bộ. Đặc trưng sự biến đổi rnhiệt độ và nồng độ của dung dịch ở bề mặt tinh thể biểu diễn ở đồ thị. Trong lòng dung dịch quá lạnh có nhiệt độ T’p nồng độ chất tan là xp. Độ quá lạnh ΔT = Tkt – Tp ( Tkt nồng độ kết tinh tương ứng với nồng độ cân bằng xp ). Trước bề mặt kết tinh đang di động thì nồng độ dung dịch khá cao ( xd >xp ), ứng với nồng độ cân bằng Td, tức độ quá lạnh thực tế ΔTt = Tđ – Tp và độ quá bão hòa của dung dịch tại bề mặt tinh thể là Δx = xđ –xp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY